"löytää" - Englanninkielinen käännös

FI

"löytää" englanniksi

FI löytää
volume_up
[löydän|löytänyt] {verbi}

Kun Windows tunnistaa kaikki laitteistosi, se yrittää löytää parhaat ohjaimet.
After Windows identifies all of your hardware, it tries to find the best drivers.
Puheenjohtajavaltiolla ja komissiolla on velvollisuus yrittää löytää oikea tasapaino.
The presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
Jos yksimielisyyteen ei päästä, sovittelukomitea yrittää löytää ratkaisun.
If they cannot agree, a conciliation committee tries to find a solution.
Kysymys kuuluu, mitä todella voimme näistä tiedoista löytää.
The question arises as to what we can actually discover from this data.
Tutkimuksen tehtävänähän on löytää asioita, joita emme tunne.
Research exists to discover things which we do not know.
Voimme löytää Euroopassa meille yhteiset arvot.
We can discover in Europe the values which we have in common.
löytää (myös: jäljittää)

Esimerkkejä "löytää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishHe ovat ennen kaikkea huolissaan työpaikoistaan tai vaikeuksista löytää työpaikka.
Above all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
FinnishElämän suojelemista on löytää uusia mahdollisuuksia taistelussa malariaa vastaan.
Protecting life means opening up new prospects in the fight against malaria.
FinnishOn vaikeaa löytää syitä sille, miksi näitä asioita olisi säänneltävä EU:ssa.
It is difficult to come up with any reasons to regulate these matters at EU level.
FinnishJos Windows löytää internet-yhteyden, napsauta Aktivoi Windows heti verkossa.
If Windows detects an Internet connection, click Activate Windows online now.
FinnishOlemme aikaisemmin yrittäneet löytää kunnollisia kaiken kattavia ratkaisuja.
We have worked throughout for a proper, comprehensive solution to the problem.
Finnish0:32 Sillä hetkellä tajusin, että tyttöjen tarvitsee löytää yhteys isiinsä.
0:32 At this moment, I knew the girls needed a way to connect with their fathers.
FinnishJos me emme myönnä ongelman todellisia syitä, me emme voi löytää siihen ratkaisua.
Unless we are honest in identifying the problem, there can be no solution.
FinnishMeidän on yritettävä löytää menettely, johon olemme kaikki tyytyväisempiä.
We shall have to seek a procedure with which we are all rather more satisfied.
FinnishSiksi halusin oman mietintöni avulla löytää vastauksia esitettyihin kysymyksiin.
That is why I wanted my report to contribute to finding answers to the questions raised.
FinnishNopein tapa löytää ohjelmia on käyttää Käynnistä-valikon uutta hakuruutua.
The quickest way to locate programs is to use the Start menu's new Search box.
FinnishSe siis tarkoittaa, että tässä asiassa pitäisi löytää jatkuvasti uusia sääntöjä.
This would mean that extra rules would constantly have to be dreamt up.
FinnishMikään ei kuitenkaan ole niin huonosti, ettei siitä voisi löytää jotain hyvääkin.
Nothing is, however, so bad that there is not some good in it somewhere.
FinnishMedia Player koettaa löytää CD:tä vastaavat tiedot verkon tietokannasta.
To do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
FinnishNeuvosto on luonnostaan elin, joka kuuntelee, pohtii ja yrittää löytää vastauksia.
The Council is, by nature, a body that listens, considers and tries to provide answers.
FinnishToivon kuitenkin, että Yhdysvaltojen kanssa voidaan löytää tyydyttävämpi ratkaisu.
But I hope that a more satisfactory solution with the United States can still be found.
FinnishVastaavuudet korostetaan sivulla keltaisella, joten ne on helppo löytää.
Matches are highlighted in yellow on the page so that they're easy to identify.
FinnishTarvitaanko bernhardinkoiraa, joka löytää lumivyöryjen alta vielä jotakin elossa olevaa?
Or how about a Saint Bernard that can detect signs of life below an avalanche?
FinnishOn selvää, että kriisiin on yhä mahdollista löytää rauhanomainen ratkaisu.
It is clear that a peaceful outcome to the current crisis is still possible.
FinnishOngelmana on löytää laillinen, nopea, tehokas ja avoin toteuttamistapa.
The problem is finding a legal, quick, effective and transparent way of doing it.
FinnishMuunlaisille parisuhteille voidaan löytää toisenlainen oikeudellinen nimitys.
Another legally accepted designation can be found for other partnerships.