"löydöt" - Englanninkielinen käännös

FI

"löydöt" englanniksi

FI löydöt
volume_up
{monikko}

löydöt (myös: hankinnat)
löydöt (myös: löydökset)
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Sallikaa minun kertoa teille, että muutama päivä sitten Wienin yliopiston professori Huber esitti uusimman tutkimuksensa saavutukset ja löydöt.
Let me tell you that a few days ago, Professor Huber of Vienna University presented his most recent research achievements and findings.

Esimerkkejä "löydöt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTieteelliset löydöt on vahvistettava tutkimuksella, ja ne ovat julkista omaisuutta.
Scientific discoveries must be endorsed by research and considered to be a public asset.
FinnishTämä kappale on selvästi sen perusperiaatteen mukainen, että löydöt eivät ole patentoitavia.
This paragraph is clearly in line with the basic principle that discoveries are not patentable.
FinnishPohditaanpa, mitä tällaiset löydöt kertoisivat meistä ihmisille 4000 vuoden kuluttua.
Now let's ask ourselves, what could such artifacts say about us to people 4,000 years into the future?
FinnishLöydöt määritetään 1 kohdassa ja 2 kohdassa keksinnöt.
Paragraph 1 describes what discoveries are, and paragraph 2 describes what inventions are.
FinnishElämme aikoja, jolloin löydöt - jotka ovat meidän kaikkien yhteistä perintöä - sekoitetaan keksintöihin.
We live in a time when discoveries - a common heritage for all of us - are being confused with inventions.
FinnishKuukautta myöhemmin Nature-lehti esitteli löydöt seikkaperäisemmin maailmanlaajuiselle tiedeyhteisölle.
A month later, Nature brought the discoveries to the attention of the world scientific community in more detail.