"läpäistä" - Englanninkielinen käännös

FI

"läpäistä" englanniksi

FI läpäistä
volume_up
[läpäisen|läpäissyt] {verbi}

1. yleinen

Jotta etätuki toimisi, tietokoneesi täytyy läpäistä verkko-osoitteen tulkintatyypin testi ja UPnP-tuen testi.
For Remote Assistance to work, the computer must pass the Network Address Translator Type test and the UPnP Support test.
Jotta etätuki toimisi, tietokoneesi täytyy läpäistä verkko-osoitteen tulkintatyypin testi ja UPnP-tuen testi.
For Remote Assistance to work, your computer must pass the Network Address Translator Type test and the UPnP Support test.
SWIFT-sopimus on eräänlainen demokratian testi, joka meillä kaikilla on velvollisuus läpäistä kansalaistemme edun vuoksi.
The SWIFT agreement is a kind of democratic test that we are all duty-bound to pass for the good of our fellow citizens.
läpäistä (myös: tehdä reikä, rei'ittää)
läpäistä (myös: levitä)

2. "tarkastus ym."

Esimerkkejä "läpäistä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNapsauta vasemmanpuoleisesta ruudusta Salli ohjelman tai ominaisuuden läpäistä Windowsin palomuuri.
In the left pane, click Allow a program or feature through Windows Firewall.
FinnishUudentyyppisiä panssareita voidaan kuitenkin läpäistä vain liike-energiasta voimansa saavilla aseilla.
New types of armour-plating, however, can only be pierced by weapons powered by kinetic energy.
FinnishYritä läpäistä kaikki seitsemän tasoa ja kerätä mahdollisimman paljon euroja.
Discover the world of the euro with Alex! Help him run through all seven levels and collect as much euro cash as you can.
FinnishKineettisen energiansa vuoksi hyvinkin pienen kaliiberin ammus voi läpäistä panssariajoneuvon panssarikilven.
Due to its kinetic energy, even a very small calibre missile can therefore penetrate a tank's armour plating.
FinnishNäkymät ovat hyvät, vaikka mailla on vielä paljon töitä tehtävänä muutamassa kuukaudessa, jos ne aikovat läpäistä tutkinnon.
The prospects look good although they still have some hard work to do in the months ahead if they are to make the grade.
FinnishUnkarilaisena jäsenenä vaadin, että vilpittömällä mielellä matkustavien henkilöiden on voitava läpäistä Euroopan unionin rajat.
As a Hungarian Member, I urge that the borders of the European Union are made permeable to persons travelling in good faith.
FinnishHänen muuten katsottiin tarvitsevan erityisopetusta, ja itse asiassa hänellä olikin lukihäiriö, mutta maailman kannalta onneksi hänen ei tarvinnut läpäistä englannin koetta.
He, by the way, was considered remedial at school because he was, in fact, dyslexic.
FinnishKöyhdytettyä uraania käytetään pommeissa, koska se on erittäin tiivistä ja läpäisevää; se voi läpäistä esimerkiksi lattian tai panssarivaunun.
This depleted uranium is used in bombs because it is very dense and highly penetrating; it can blast through floors, tank armouring and so on.
FinnishVähemmän ammattitaitoisille työntekijöille asetamme monenlaisia vaatimuksia – kohta heidän täytyy varmaan läpäistä erityinen tutkinto – mikä vaikeuttaa asioita heidän kannaltaan.
We make a great many requirements of less-skilled workers – soon they will have to take exams, too – making things very difficult for them.
FinnishVoit ratkaista ongelman avaamalla Windowsin palomuurin, valitsemalla Salli ohjelman tai ominaisuuden läpäistä Windowsin palomuuri ja valitsemalla sitten Windows Media Player -valintaruudun.
To resolve this problem, open Windows Firewall, click Allow a program or feature through Windows Firewall, and then select the Windows Media Player check box.
FinnishEnsimmäinen kohta on suhteellisen vaalitavan merkitys yhteisenä vaalijärjestelmänä, mutta Amsterdamin sopimuksen mukaan tämän merkityksen täytyy läpäistä myös kansalliset parlamentit.
The first relates to the importance of proportional representation as a common electoral system. This importance must also filter through to national parliaments on the basis of the Amsterdam Treaty.