"lähettiläs" - Englanninkielinen käännös

FI

"lähettiläs" englanniksi

FI lähettiläs
volume_up
{substantiivi}

lähettiläs (myös: edustaja)
volume_up
envoy {subst.}
On muistettava, että erityislähettiläs Ahtisaari on nimenomaan YK:n lähettiläs tällä alueella.
We must remember that Mr Ahtisaari is actually a special envoy of the UN in this area.
Me tiedämme myös sen, että jos lähettiläs aloittaisi toimintansa, monet lukkiutuneet asiat saataisiin lopultakin ratkaistua.
We also know that, should an envoy be active in the country, many embargoed dossiers will finally be released.
Tästä syystä kannatan ajatusta kehottaa neuvostoa nimittämään erityinen EU:n edustaja tai lähettiläs Afrikan sarven alueelle.
For this reason, I approve of calling on the Council to appoint a special EU representative or envoy for the Horn of Africa region.
lähettiläs
volume_up
emissary {subst.} [vir.]

Esimerkkejä "lähettiläs"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEBRD ei ole ääriliberalismin lähettiläs, vaikka jotkut saattavat luulla niin.
The EBRD is not, as some might believe, the ambassador of ultra-liberalism.
FinnishVastustamme sitä, että parlamentilla olisi oma ihmisoikeuksista vastaava lähettiläs.
We are opposed to Parliament's having its own ambassador for human rights.
FinnishPuheenjohtajamaa ja lähettiläs Moratinos ovat tehneet aloitteen tämän vuoropuhelun tiivistämiseksi.
The presidency and Ambassador Moratinos have taken the initiative to intensify this dialogue.
FinnishTässä asiassa Piet Dankert oli maltillinen ja realistinen Eurooppa-ajatuksen lähettiläs.
Piet Dankert featured in this connection as a level-headed and realistic champion of the European ideal.
FinnishLähettiläs Frowick aloitti juhlinnan melkein ennen kuin vaalipisteet olivat sulkeutuneet.
The ambassador, Mr Frowick, rushed to celebrate before the ballot boxes had been well and truly closed.
FinnishYhteisön lähettiläs Tbilisissä väittää kuitenkin näin olevan.
In Tbilisi, the Community 'ambassador' calls himself just that.
FinnishOlen itse YK:n hyvän tahdon lähettiläs lisääntymisterveysasioissa.
I am a UN Goodwill Ambassador for Reproductive Health.
FinnishNeuvoston ja lähettiläs Moratinosin välisessä normaalissa yhteydenpidossa asiasta keskustellaan myös säännöllisesti.
It is also regularly discussed in normal contacts between the Council and Ambassador Moratinos.
FinnishMutta hänestä tuli asian lähettiläs, saaden muita hankkimaan fakseja, koska se nosti niiden hyödyllisyyttä.
But here she became an evangelist, recruiting others to get the fax machines because it made their purchase more valuable.
FinnishTämän vahvisti myös Venäjän lähettiläs.
This was also confirmed by the Russian ambassador.
FinnishOlen samaa mieltä siitä, että tätä asiaa korostettiin voimakkaasti lähettiläs Eiden laatimassa Kosovon vaatimuksia koskevassa raportissa.
I agree that this was very much underlined in the report by Ambassador Eide on standards in Kosovo.
FinnishKosovossa tarvitaan mielestäni väliaikainen hallitus ja vieläpä nopeammin, kuin lähettiläs Kouchner pystyy asettamaan sen virkaan.
I believe that we need an interim government - and more quickly than Mr Kouchner is able to establish one.
FinnishYK:n lähettiläs Kouchner tietää, että Kosovon jällenrakentaminen tulee kariutumaan juuri vähemmistöjen suojelemisen kysymykseen.
Mr Kouchner knows that reconstruction in Kosovo will fail on the very matter of the protection of the minorities.
FinnishAfganistanin Taleban-lähettiläs sai jäädä Pakistaniin Yhdysvaltoihin 11. syyskuuta tehdyn hyökkäyksen jälkeen.
Afghanistan' s Taliban ambassador to Pakistan was allowed to remain there following the attack on the United States on 11 September.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan entinen Uzbekistanin-lähettiläs on korostanut, että luotettavana pidetty tieto on hankittu kiduttamalla.
The former UK ambassador to Uzbekistan has highlighted how reliance is being place on torture-induced evidence.
FinnishErityisesti haluan ilmaista kunnioitukseni EU-lähettiläs Ulrika Barklund Larssonia kohtaan, joka niin äkkiä poistui keskuudestamme tänä syksynä.
I would particularly like to express my respect for EU Ambassador Ulrika Barklund Larsson, who was taken from us so suddenly this autumn.
FinnishKuten myös neuvoston puheenjohtaja Durant totesi, kannatamme lämpimästi Yhdistyneiden Kansakuntien aloittamaa lähettiläs Brahimin vastuulla olevaa prosessia.
As Mrs Durant emphasised, we strongly support the process conducted by the United Nations, under the aegis of Ambassador Brahimi.
FinnishHaluaisin korostaa, että sitäkin tärkeämpää on, että UNMIK ja YK:n lähettiläs Bernard Kouchner edistyvät ripeästi hallituksen asettamisessa.
So it is all the more important - and I should like to stress this - that UNMIK and Bernard Kouchner make rapid progress in setting up a government.
FinnishEnsinnäkin on hyvin tärkeää tukea Kosovon eurooppalaisia tulevaisuudennäkymiä, kuten YK:n lähettiläs Eide toteaa raporttinsa useissa kohdissa.
Firstly, it is very important to support the European prospects of Kosovo, as the UN ambassador, Mr Eide, says in several paragraphs of his report.
FinnishLähettiläs Moratinin toiminta on suurenmoista, mutta ollakseen tehokasta se tarvitsisi poliittista tukea, jota se ei valitettavasti saa.
The actions of Ambassador Moratinos have been magnificent but, in order to be more effective, he needs political support which, unfortunately, he is not being given.