FI

lähestyminen {substantiivi}

volume_up
Tämä korostaa jälleen kerran, miten tärkeää on eurooppalainen ulottuvuus ja ongelman lähestyminen eurooppalaisesta näkökulmasta.
This once again underlines the importance of a European dimension and approach to this problem.
Kuitenkin siten, että lähestyminen yhteiseltä pohjalta ottaa huomioon myös maat, joilla on mahdollisuus tulevaisuudessa liittyä Euroopan unioniin.
Yet, the overall approach takes into account countries that are likely to become members of the European Union in coming years.
Toiseksi, olen sitä mieltä, että ongelman oikeudellis-tekninen lähestyminen ei merkitse sitä, että on olemassa vain yksi ainoa oikea vastaus, kuten kollega Rothley sanoi.
Secondly, I think that adopting a technical legal approach to a problem does not imply that there can only be one correct solution, as Mr Rothley claims.
lähestyminen (myös: pääsy, yhteys, oikeudet, haku, kohtaus)
Grooming on erityisen salakavalaa, koska lähestyminen vaikuttaa "pehmeältä".
'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.

Esimerkkejä "lähestyminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishGrooming on erityisen salakavalaa, koska lähestyminen vaikuttaa "pehmeältä".
'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
FinnishLähestyminen EU:n kanssa on avainasemassa alueen kukoistuksen ja vakauden kannalta.
Rapprochement to the EU is a key factor for both prosperity and stability in the region.
FinnishUlkopolitiikkakysymyksiin liittyy vielä Ukrainan vaalien lähestyminen.
Whilst on the subject of foreign policy issues, the Ukrainian elections are forthcoming.
FinnishAinoa asia, joka tuo todellakin muutoksia, on ennustetun taloudellisen katastrofin uhkaava lähestyminen.
The only thing that has really changed is the imminence of the predicted financial catastrophe.
FinnishTämä korostaa jälleen kerran, miten tärkeää on eurooppalainen ulottuvuus ja ongelman lähestyminen eurooppalaisesta näkökulmasta.
This once again underlines the importance of a European dimension and approach to this problem.
FinnishJoulun lähestyminen epäilemättä inspiroi meitä tämän edistyksen toteuttamiseen, jotta voimme antaa tämän lahjan eurooppalaisille.
It is without doubt the run-up to Christmas that is inspiring us to make this progress, to offer this gift to Europeans.
FinnishKuitenkin siten, että lähestyminen yhteiseltä pohjalta ottaa huomioon myös maat, joilla on mahdollisuus tulevaisuudessa liittyä Euroopan unioniin.
Yet, the overall approach takes into account countries that are likely to become members of the European Union in coming years.
FinnishTalven lähestyminen ja siihen liittyvä kaasun kulutuksen kasvu tarkoittavat, että meidän on laadittava Euroopan energiamarkkinoita ohjaavia periaatteita.
The approaching winter and the associated increase in gas consumption mean that we have to develop principles which should govern the European energy market.
FinnishToiseksi, olen sitä mieltä, että ongelman oikeudellis-tekninen lähestyminen ei merkitse sitä, että on olemassa vain yksi ainoa oikea vastaus, kuten kollega Rothley sanoi.
Secondly, I think that adopting a technical legal approach to a problem does not imply that there can only be one correct solution, as Mr Rothley claims.
FinnishAsian lähestyminen muutoin kuin varovaisesti olisi loukkaus kotimaani kansalaisia kohtaan ja kaikkia niitä eurooppalaisia kohtaan, joilla on omat rahahuolensa.
Approaching this with anything less than caution would be an insult to the people of my home country and of all of Europe who are facing their own budgetary concerns.
FinnishKun otetaan huomioon tulevat REACH-asetuksen mukaiset menettelyt ja seuraavan määräajan lähestyminen, miten Euroopan kemikaalivirasto selviää siltä vaadittavista päätöksistä?
In future proceedings within REACH and as we approach the next deadline, how will the European Chemicals Agency cope when decisions are required from it?
FinnishVaalien lähestyminen voi kiihdyttää mieliä, mikä on aivan luonnollista demokraateille.
The proximity of the elections may exacerbate people’s attitudes, that is quite natural for a democrat: the elections are not a difficult time to get through, as you seem to think.
FinnishOn kuitenkin pakko todeta, että sektorikohtainen lähestyminen arvioinnissa on luotettavampaa, sillä silloin arvioidaan laajemmin kehitystyön tehokkuutta.
I am obliged to note however, that the approach to evaluation by sector is more reliable, as it provides a more global appreciation of the efficiency of the development or otherwise.
FinnishArvoisa puhemies, pyörremyrskykauden lähestyminen Haitissa merkitsee, että humanitaarisen avustustyön jatkaminen on elintärkeää ja että tarvitaan mahdollisesti myös muita hätäaputoimia.
Mr President, the approach of the hurricane season in Haiti means that it is vital to maintain the humanitarian efforts and that other emergency measures are likely to be required.
FinnishUusien tarkistuksien esittäminen johtaisi lisäksi neuvottelujen uudelleen käynnistämiseen ja lisäisi direktiivin hyväksymiseen kohdistuvia paineita, laajentumisen lähestyminen huomioon ottaen.
Furthermore, any new amendment would mean reopening negotiations and would undermine the crucial need for this directive to be adopted, especially given the closeness of enlargement.