"kytkeä" - Englanninkielinen käännös

FI

"kytkeä" englanniksi

FI

kytkeä [kytken|kytkenyt] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Jos tietokone tukee jompaakumpaa liitäntää, tietokoneen voi ehkä kytkeä televisioon.
If your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
Seuraavissa esimerkkitilanteissa havainnollistetaan, kuinka tietokoneen voi kytkeä HD-televisioon:
The following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
Sinun täytyy ehkä kytkeä tietokoneen äänikortti suoraan kaiuttimiin.
You might need to connect the sound card in your computer directly to your speakers.
Sen jälkeen hän halusi kytkeä yhteydestä virran pois, mutta se oli mahdotonta maiden erilaisten virtalähteiden takia.
He then wanted to switch off the current on the line, but it was not possible due to the difference in power supply between the two countries.
Joissakin USB-laitteissa on virtakytkin, joka tulee kytkeä päälle ennen USB-laitteen liittämistä.
Some USB devices have power switches you should turn on before connecting them.
Esimerkiksi kodinkoneiden osalta tavoitteena tulisi olla, että kaikki virtaa kuluttavat piirit voitaisiin kytkeä pois päältä.
For example, the aim for household appliances should be that all power-consuming circuits should be switched off.
Sen jälkeen hän halusi kytkeä yhteydestä virran pois, mutta se oli mahdotonta maiden erilaisten virtalähteiden takia.
He then wanted to switch off the current on the line, but it was not possible due to the difference in power supply between the two countries.
Arvo ei ole aktiivinen eikä passiivinen, se ei ole laite, jonka me voimme kytkeä päälle ja pois, paitsi jos me toimimme teidän tapaanne ideologeina.
A value is neither active nor passive, it is not a device that we can switch on and off, unless we do what you do, and behave like ideologues.
Haluammeko todella jäädä riippuvaisiksi USA: sta kehittämällä yhdessä heidän kanssaan järjestelmän, jonka amerikkalaiset kuitenkin voisivat yksipuolisesti kytkeä pois käytöstä?
Do we really want to become dependent on the United States by jointly developing with the Americans a system that they can switch off at their own discretion?
(Jos kotonasi on Ethernet-liittimiä ja tietokonehuoneessa on liitin, voit kytkeä tietokoneen Ethernet-liittimeen.)
(If your home has Ethernet wiring and you have a jack in the room where the computer is, you can plug the computer into the Ethernet jack instead.)
(Jos kotonasi on Ethernet-liitäntä ja tietokonehuoneessa on pistorasia, voit kytkeä tietokoneen Ethernet-liitäntään.)
(If your home has Ethernet wiring and you have a jack in the room where the computer is, you can plug the computer into the Ethernet jack instead.)
3. Tekniikka

Esimerkkejä "kytkeä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKeskeistä on ennen kaikkea kytkeä toisiinsa ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet.
The key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
FinnishSaatat tarvita sovittimen, jos haluat kytkeä DVI-johdon VGA-porttiin tai päinvastoin.
You might need an adapter to plug a DVI cable into a VGA port or vice versa.
FinnishYritämme edetä vähitellen ja kytkeä yhteistyön sovitteluprosessiin.
We are gradually trying to move forward and link it to a process of reconciliation.
FinnishJoissakin USB-laitteissa on virtakytkin, joka tulee kytkeä päälle ennen USB-laitteen liittämistä.
Some USB devices have power switches you should turn on before connecting them.
FinnishJos nämä tiedot halutaan nähdä tietokoneen näytöllä, HDTV pitää kytkeä tilapäisesti irti.
To see this information on the computer monitor, you must temporarily disconnect the HDTV.
FinnishInternet Explorer 7:ssä voit kytkeä Tietokalastelun torjuntasuodattimen käyttöön.
In Internet Explorer 7, you can turn on Phishing Filter.
FinnishVoit kytkeä median virtautuksen käyttöön kotiverkossasi Windows Media Playerissa seuraavasti:
To turn on media streaming on your home network in Windows Media Player, follow these steps:
FinnishOsaammeko me kytkeä uskontojen henkisen ulottuvuuden rauhaksi kansakunnille ja maailmaan?
Can we bridge the spiritual component of the religions to bring peace to nations and to the world?
FinnishNäin ollen on olennaisen tärkeää kytkeä rakenteellinen rahoittaminen ja työpaikkojen luominen toisiinsa.
It is therefore necessary to link structural financing more closely to job creation.
FinnishMolemmat asiat on otettava huomioon, mutta niitä ei pidä täysin kytkeä toisiinsa.
Both issues must obviously be regarded at the same time, but they should not be regarded as interdependent.
Finnish   – Arvoisa puhemies, minulla on kaksi minuuttia aikaa esittää kaksi asiaa ja kytkeä ne toisiinsa.
   – Mr President, I have two minutes in which to make two points and bring them together.
FinnishKosketussyöttö on oletusarvoisesti käytössä, eikä sitä voi kytkeä pois päältä.
Touch input is on by default and can’t be turned off.
FinnishMiten käytettävissä oleva tekniikka voidaan kytkeä rahaan, joka on myös käytettävissä?
How can the technology, which is already available, be combined with the money, which is also available?
Finnishulkoinen televisioviritin, joka voidaan kytkeä käytettävissä olevaan USB-porttiin tai IEEE 1394 -porttiin
An external TV tuner that can be plugged into an available USB port or IEEE 1394 port.
FinnishJärjestelmä opastaa siirron aikana, milloin kaapeli tulee kytkeä kumpaankin tietokoneeseen.
You'll see instructions about when to plug the cable into each computer during the transfer process.
FinnishSitä ei vielä voida kytkeä pois. Toistaiseksi meidän on työskenneltävä näissä kehnoissa olosuhteissa.
For the moment, then, we shall have to work in these poor conditions.
FinnishInternet Explorer 8:ssa voit kytkeä SmartScreen-suodattimen käyttöön.
In Internet Explorer 8, you can turn on SmartScreen Filter.
FinnishValitse Laite-luettelosta värienkäsittelylaite, johon haluat kytkeä useita väriprofiileja.
From the Device list, select the color device that you want to associate with one or more color profiles.
FinnishJoka tapauksessa muutokset herkillä aloilla täytyisi kytkeä yhteen niiden edellyttämien ylimenokausien kanssa.
At any rate, changes in sensitive areas should involve appropriate transitional periods.
FinnishTotean kuitenkin jälleen kerran, että yritykset kytkeä nämä asiat toisiinsa epäonnistuivat.
But I say once again: the attempt to link it failed.