"kuultaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"kuultaa" englanniksi

FI kuultaa
volume_up
[kuullan|kuultanut] {verbi}

Brownin huumori, inhimillisyys ja haavoittuvaisuus kuultaa joka sanan läpi.
Her own humor, humanity and vulnerability shine through every word.

Esimerkkejä "kuultaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnish(EN) Arvoisa puhemies, puheestani kuultaa suru, ei viha.
Madam President, I rise in sadness, and not in anger.
FinnishTätä ei luonnollisestikaan ole painettu tähän mietintöön, mutta tämä ajatusmalli kuultaa läpi useista kohdista.
This, obviously, does not appear in black and white in the report but it does permeate the philosophy of a number of paragraphs.
FinnishViimeinen, mutta ei vähäpätöisin kohta: emme voi hyväksyä EKR: n kyseenalaistamista siten kuin se kuultaa läpi tästä päätöslauselmaesityksestä.
Last but not least: we do not accept the imputations against EDF in this proposal for a resolution.
FinnishSe on hienoa, vaikka eräistä tämän keskustelun puheenvuoroista on saattanut kuultaa hienoinen epäilys siitä, oliko tämä kaikki sittenkään niin hyvä asia.
That is a good thing, even if perhaps a little scepticism has crept into some of the speeches during this debate as to whether all this was such a good thing.
FinnishTästä kuultaa mielestämme läpi vanha, joidenkin federalistipiirien pohtima ajatus, jonka mukaan kolmansien maiden kansalaisilla pitäisi olla ainakin joitakin unionin kansalaisten oikeuksia.
We can see here a glimpse of the old idea promoted by certain federalist camps that nationals of third countries should have at least some of the rights of European citizens.
FinnishTämä on myönteinen keskustelu, jossa vaaditaan, että Euroopan olisi tehtävä enemmän, mutta noista vaatimuksista kuultaa läpi, että niiden esittäjät uskovat Euroopan pystyvän parempaan.
It is a positive debate where people are demanding that Europe should do more but in those demands there is the underlying feeling that they are confident that Europe has the capacity to do more.