"kulta" - Englanninkielinen käännös

FI

"kulta" englanniksi

EN
FI

kulta {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
kulta
Pelaajat, joiden nimet ovat Kulta 1, Sininen 2, Kulta 3 ja Sininen 4, pelaavat joukkueissa.
Players—dubbed Gold 1, Blue 2, Gold 3, Blue 4—work in paired teams.
Lyijy painaa esimerkiksi suunnilleen yhtä paljon kuin kulta.
Lead weighs much the same as gold.
Joten jos esimerkiksi Kulta 1 lyö herttakakkosen, muidenkin on lyötävä herttaa.
So, for example, if Gold 1 plays a 2 of hearts, everyone else must also play a heart.
kulta
volume_up
Au {subst.} (Aurum)
kulta (myös: muru)
volume_up
bae {subst.} [Amer.eng.] [ark.]
kulta
volume_up
darling {subst.} [Brit. eng.] [ark.]
0:30 Äitini sanoi: "Kulta-pieni, muistathan, sinä et näe etkä voi tunnustella kuvaa etkä voi tuntea kirjaimia sivulla."
0:30 And my mum said, "Darling, remember that you can't see and you can't feel the picture and you can't feel the print on the page."
kulta (myös: kulti)
kulta (myös: kultanen)
volume_up
honey {subst.} [Amer.eng.]
kulta (myös: rakkaus, rakas, romantiikka, lempi)
kulta (myös: rakas)
2. tuttavallinen
kulta (myös: kultsi, hani)
volume_up
baby {subst.} [tutt.]

Esimerkkejä "kulta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJoten jos esimerkiksi Kulta 1 lyö herttakakkosen, muidenkin on lyötävä herttaa.
So, for example, if Gold 1 plays a 2 of hearts, everyone else must also play a heart.
Finnish9:18 On alkamassa mahtava kulta-aika lapsen aivojen kehityksen tuntemisessa.
9:18 We are embarking on a grand and golden age of knowledge about child's brain development.
FinnishJos ajatellaan islamin kulta-aikaa, silloin käännettiin paljon.
If you think about the Islamic Golden Age, there was lots of translation then.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kulta pysyy paikallaan, se ei voi paeta minnekään.
(EL) Madam President, Commission, the gold is sitting there; it cannot escape.
FinnishPelaajat, joiden nimet ovat Kulta 1, Sininen 2, Kulta 3 ja Sininen 4, pelaavat joukkueissa.
Players—dubbed Gold 1, Blue 2, Gold 3, Blue 4—work in paired teams.
FinnishPidin jäsen Watsonin vertauksesta 1600-luvun Alankomaiden kulta-aikaan.
I liked the comparison that Mr Watson drew with the Netherlands of the 17th century, the Golden Century.
FinnishNyt meidän on muistettava yksi tieteellinen tosiasia: kulta ei liukene muihin nesteisiin kuin syanidiin.
Now we have to remember one scientific fact; gold does not dissolve in liquids other than cyanide.
FinnishSuuri osa tästä romusta sisältää enemmän kultaa ja hopeaa kuin kulta- tai hopeakaivoksen malmi.
Much of this scrap contains higher levels of gold and silver than is contained in the ore in a gold or silver mine.
FinnishEdes kaikkien valtionvarainministeriöidemme kulta ei saa ihmisiä vakuuttumaan tästä väärästä ajatuksesta.
Not all the gold in all our national treasuries put together can serve to convince people of a false idea.
FinnishMeidän planeettamme tulee siis saavuttamaan kunnioitettavan iän, ja juuri nyt elämme kesäistä kulta-aikaa.
So, a planet like us is going to have an age and an old age, and we are in its golden summer age right now.
FinnishDissostichusilla on suuri kaupallinen arvo (se tunnetaan nimellä "musta kulta") ja sen tasapaino on hyvin herkkä.
The Dissostichus is of great commercial value (it is known as 'black gold') and its balance is very delicate.
FinnishLyijy painaa esimerkiksi suunnilleen yhtä paljon kuin kulta.
FinnishUseimmissa Euroopan kultaesiintymissä kulta on sidottu muihin metalleihin, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitaan erottelumenetelmää.
In most European deposits, gold is bound with other metals meaning that a separation method is required.
FinnishEri siirtomaavallat ovat yrittäneet käyttää hyväkseen Abyein öljy-, kulta-, kupari- ja uraanivaroja 20 vuoden ajan.
Various imperialist powers have been trying to exploit the oil and gold, copper and uranium deposits in Abyei for 20 years.
FinnishTärkeä aihe meille on myös kulta.
Finnish0:30 Äitini sanoi: "Kulta-pieni, muistathan, sinä et näe etkä voi tunnustella kuvaa etkä voi tuntea kirjaimia sivulla."
0:30 And my mum said, "Darling, remember that you can't see and you can't feel the picture and you can't feel the print on the page."
FinnishHän piti Guineaa yksityisalueenaan, joka oli erityisen merkittävä kulta-, rauta- ja bauksiittiesiintymiensä vuoksi.
He considered that country his own private property that was of particular significance on account of its natural deposits of gold, iron and bauxite.
FinnishEkstra-neitsytoliiviöljy, vihreä kulta, josta maani on aina ollut ylpeä, on vaarassa johtaa yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen kuolemaan.
Extra virgin olive oil, green gold, which has always been the pride of my land, is in danger of turning into civil and social death.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, kyse on siitä, että me noudatamme Euroopan unionina selvää strategiaa ja ehkäisemme kulta- tai jalokivirynnäkön.
(DE) Madam President, it is a question of us, as the European Union, following a clear strategy and preventing a gold or gemstone rush.
FinnishHuolimatta siitä, että maa on bauksiitin suurin viejä, sekä sen kulta-, timantti- ja rautavaroista, Guinean kansa on maailman köyhimpiä.
Despite its status as the leading exporter of bauxite and despite its deposits of gold, diamonds and iron, its people are among the poorest in the world.