"kovin" - Englanninkielinen käännös

FI

"kovin" englanniksi

EN

FI kovin
volume_up
{adverbi}

kovin (myös: hyvin, erittäin)
volume_up
very {adv.}
Olen tietenkin kovin vaivaantunut kovin hitaasta edistymisestä komissiossa.
I am very uneasy, of course, about the very slow progress of the Commission.
Mikään tästä ei ollut kovin tärkeää eikä kovin mielenkiintoista.
None of that is very important or very interesting.
Myöskään WTO:n neuvotteluihin liittyvät perustelut eivät ole kovin relevantteja.
In addition, the arguments relating to WTO negotiations are not very relevant.

Esimerkkejä "kovin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTiedän, ettemme varmaankaan kovin nopeasti pääse täysin tasaisiin suhdelukuihin.
I know that it will not be possible to have proper ratios as quickly as all that.
FinnishTähän mennessä toteutetut toimet eivät mielestäni ole olleet kovin tasapainoisia.
The interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
FinnishTällaisin suuntaviivoin emme voi joutua kovin pahasti harhateille tänä vuonna.
With this type of guideline we will not go far wrong as we go through this year.
FinnishSillä joka näin tekee, ei ole kovin selkeää käsitystä EKP: n riippumattomuudesta.
That essentially indicates a failure to understand the independence of the ECB.
FinnishArvoisa puhemies, ei ole kovin yleistä, että parlamentti jarruttelee komissiota.
Mr President, it is rare for Parliament to urge the Commission not to go too fast.
FinnishJäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan kovin innokkaita tekemään mitään tämän hyväksi.
Member States, however, are somewhat disinclined to take action on this matter.
FinnishTietämyksen hallintaa ei kuitenkaan ole ratkaistu Euroopan unionissa kovin hyvin.
However, knowledge management is not so well dealt with in the European Union.
FinnishJos Euroopan unioni ei uskalla puolustaa Tiibetiä, ei kovin moni muukaan sitä tee.
If the European Union is not bold enough to defend Tibet, not many others will.
FinnishEnsi näkemältä Euroopan ja Afrikan väliset vedet eivät vaikuta kovin syviltä.
At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
FinnishEurojustin kirjaaminen luokkaan 3 ei kuitenkaan ole kovin onnellinen valinta.
The reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.
FinnishOlen kuullut tänä aamuna kovin monta euron hyviä puolia ylistävää puheenvuoroa.
This morning, I have heard so many speeches exalting the virtues of the euro.
FinnishKuten monet kollegat ovat esittäneet, meidän olisi vastattava yhtä kovin ottein.
As many Members have already indicated, we need to proceed with sufficient toughness.
FinnishMyöskään tämän vuoksi lainsäädäntöehdotuksen esittäminen ei olisi kovin järkevää.
That then is also why it makes little sense to table a legislative proposal.
FinnishÄlkää panko pahaksenne, mutta minusta tämä lopputulos ei vaikuta kovin onnistuneelta.
Please do not be offended if I say that the final result is not quite a success.
FinnishEn ole vakuuttunut väitteestä, jonka mukaan maat olisivat niin kovin erilaisia.
I am not convinced by the argument that the countries are, apparently, so different.
FinnishEn tiedä, onko kovin moni tällaisia yhtäläisyyksiä tähän mennessä huomannutkaan.
I do not know that too many people have noticed many similarities in the past anyway.
FinnishEdistymme luultavasti jonkin verran, mutta kuten mainitsin, se ei ole kovin helppoa.
We will probably make some progress, but as I have mentioned, it is not that easy.
FinnishAiemmin niin kovin ylistetyt EU:n ohjelmat ovat osoittautuneet paperitiikereiksi.
In the past, much-vaunted EU programmes have turned out to be paper tigers.
FinnishKokemiemme tapahtumien perusteella ironiseksi heittäytyminen olisi nyt kovin helppoa.
In the light of recent events, it is all too easy to see the irony in that today.
FinnishLuxemburgista ei ole tänne kovin pitkä matka, ja he voivat matkustaa helposti autolla.
It is not so far from Luxembourg and they can travel by car without any problem.