"koskettava" - Englanninkielinen käännös

FI

"koskettava" englanniksi

FI koskettava
volume_up
{adjektiivi}

koskettava (myös: liikkuva, liikuttava)
volume_up
moving {adj.}
Eilinen kymmenen uuden lipun nostotilaisuus oli hieno ja koskettava, mutta yleisö oli kovin valkoihoista.
The ceremony of raising the ten new flags yesterday was wonderful and moving, but the image it presented was exclusively white.
Loppujen lopuksihan tämä on ainut puhetapa, jota he ymmärtävät, niin kuin Jelena Bonner teki selväksi eilisessä koskettavassa puheessaan.
After all, that is the only language they understand, as Elena Bonner made clear in her moving speech yesterday.
Arvoisa puhemies, tämä on minulle koskettava hetki, sillä tämä on neitsytpuheeni Euroopan parlamentissa, ensimmäinen kerta, kun käytän keskustelussa puheenvuoron.
Mr President, this is a moving moment for me as it is my maiden speech in the European Parliament, the first time I have taken the floor in a debate.
koskettava (myös: liikuttava)
Tästä johtuu äkillinen ja liioitellun koskettava sovinto tästä surkeasta asetuksesta.
Hence the sudden, oh-so touching agreement on this pathetic regulation.
Se on todella varsin koskettava. Esimerkiksi 35 kappaleessa kerrotaan, että tarvitsemme työpaikoilla terveellisiä elämäntapoja.
And it really is quite touching.
Muuta kotivideot ja valokuvat koskettavaksi perhe-elokuvaksi, koe-esiintymisen näytteeksi tai yritysesittelyksi yksinkertaisesti ja helposti Windows Movie Makerilla.
Turning a pile of home videos and photos into a touching family movie, audition reel, or business promo, is simple and straightforward with Windows Movie Maker.

Esimerkkejä "koskettava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEn vastusta käytännön muuttamista, mutta muutoksen on koskettava kaikkia maita.
I am not against revisiting this practice but we should do it for all countries.
FinnishTurvallisuus on erityisen ajankohtainen, kaikkia eurooppalaisia koskettava teema.
The issue of security is a particularly topical one, and one that affects all Europeans.
FinnishMasennus on tällä hetkellä kaikkein vakavin yhteiskuntaamme koskettava ongelma.
Depression is currently the most serious problem affecting our society.
FinnishHänen lyhyt mutta koskettava puheensa saattaa inspiroida sinuakin kirjoittamaan.
Her short but heartfelt talk may inspire you to set pen to paper, too.
FinnishKyseisten vähimmäisvaatimusten olisi koskettava kaikkia Euroopan vesillä liikkuvia aluksia.
All vessels using EU waters must be subject to appropriate minimum requirements.
FinnishSen toiminta ei kestä ikuisesti ja toiminnan on koskettava myös paikallisia yhteisöjä.
It will not have an infinite life span and will have to involve the local communities.
FinnishVäestön ikääntyminen on toinen miltei kaikkia EU:n jäsenvaltioita koskettava haaste.
The ageing population issue is another challenge being faced by almost all EU countries.
FinnishKoskettava tarina vanhemmista, jotka kohtaavat pelkonsa ja siitä, kuinka he niistä selviävät.
The poignant story of parents facing their fears — and how they turned them around.
FinnishTämän on koskettava kaikkia kalastussopimuksia eikä ainoastaan tätä yksittäistä sopimusta.
This should be applied to all fisheries agreements and not just this one.
FinnishNiihin sisältyy esimerkiksi meitä kaikkia koskettava rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus.
That means, for example, organised cross-border crime that affects us all.
FinnishTyöllisyys on tällä hetkellä merkittävin Euroopan unionia koskettava ongelma.
Unemployment is the main problem facing Europe at the moment.
FinnishPalvelujen saatavuuden on koskettava myös liikennettä ja julkisia tiloja.
The issue of access also includes transport and public buildings.
FinnishSe ei voi koskea vain palveluyrityksiä, vaan sen on koskettava kaikkia ja kaikenkokoisia yrityksiä.
It cannot be just service companies: it should be all companies of all sizes.
FinnishSe ei ole enää vain huumeidenkäyttäjiä tai homoseksuaaleja vaan kaikkia ihmisiä koskettava sairaus.
It is not a problem, today, of drug addicts or homosexuals, but of everyone.
FinnishSe ei voi koskea vain laatua, vaan sen on koskettava ennen kaikkea taloutta.
This evaluation can no longer relate just to quality but must first and foremost also be financial.
FinnishKansainvälisen strategian ja mobilisoinnin on ehdottomasti koskettava kaikkia arabimaita.
The strategy and international action taken must, of necessity, include all the Arab countries.
FinnishSiinä työssä on muistettava ydinturva, joka on meitä kaikkia koskettava ongelma.
In that process we have to remember the issue of nuclear safety, which is a problem that affects us all.
FinnishIkääntyminen on meitä kaikkia koskettava asia, jota olisi syytä lähestyä hienovaraisesti,
The problem of ageing is one which we all share; and we should approach this with some dignity.
FinnishKaikkia koskettava tavoitteemme on parantaa asteittain Euroopan jokien ja järvien vedenlaatua.
Our overarching aim is to progressively improve water quality in European rivers and lakes.
FinnishHerra Cushnahan, sen on todellakin koskettava työjärjestystä, sillä edellisellä kerralla näin ei ollut.
But let it be a genuine point of order this time, since last time it was not.