"korostettu" - Englanninkielinen käännös

FI

"korostettu" englanniksi

FI korostettu
volume_up
{adjektiivi}

korostettu
Asetukset, jotka eivät ole suositellulla tasolla, on korostettu punaisella.
Settings that are not at recommended levels are highlighted in red.
Suositellun tason alapuolella olevat asetukset on korostettu punaisella.
Settings that are not at recommended levels are highlighted in red.
Yhtenä pääongelmana, jota on jälleen kerran korostettu, on vastuun siirtäminen.
One of the main problems, highlighted again, is that of passing the buck.

Esimerkkejä "korostettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishViime vuosina on lisäksi korostettu etenkin matkustajaliikenteen turvallisuutta.
During these years, the emphasis has mainly been on the safety of passenger transport.
FinnishInnovaatioiden merkitystä on korostettu sekä Lissabonin että Feiran huippukokouksissa.
The importance of innovation was stressed both at the Lisbon and Feira summits.
FinnishSiksi täällä on perustellusti korostettu tarvetta toteuttaa kattavia uudistuksia.
The necessity of comprehensive reforms has therefore been emphasised quite rightly here.
FinnishOn korostettu sitä, että maanviljelijät voivat työskennellä vain kaksi tuntia päivässä.
It has been maintained that farmers would only be able to work for two hours a day.
FinnishEnsinnäkin hankkeen yhteydessä on korostettu voimakkaasti luonnonvarojen hallintaa.
Firstly, this project has placed great emphasis on the management of natural resources.
FinnishEsittelijämme mainitsi asian, mutta sitä ei ole vielä riittävästi korostettu.
Our rapporteur mentioned it, but it has not been stressed enough so far.
FinnishMietinnössä on korostettu EU: n alueen erilaisia tuotannon olosuhteita.
The report emphasizes the different circumstances surrounding production in the EU.
FinnishOn korostettu perustellusti, että turvavyökysymystä on tarkasteltava välittömästi.
It has rightly been stressed that we must look immediately at the question of safety belts.
FinnishNäissä kokouksissa on korostettu tarvetta saada yhteisiä ja vertailukelpoisia tietoja.
The need for common, comparable data has been stressed in these meetings.
FinnishHän tähdensi sitä, että valtion roolia oli korostettu ennen aivan liikaa.
He stressed that there had been too much emphasis on the role of the state in the past.
FinnishKuten on jo korostettu, siinä oli puutteita: sukupuolieroja ei huomioitu.
As has already been emphasised, there were failings: gender differences were not noticed.
FinnishEri puheenvuoroissa on korostettu sitä, että tämän asetuksen käsittely on edennyt epätasaisesti.
The various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
FinnishYhtenäismarkkinasäädöksessä on korostettu vahvasti pk-yritysten tukemista.
The Single Market Act has placed a strong emphasis on supporting SMEs.
FinnishMietinnössä on korostettu useita tärkeitä seikkoja, ja panen ne tyytyväisenä merkille.
The report highlights a number of important issues, which I welcome.
FinnishOn kuitenkin harmillista, ettei Ukrainaa korostettu samalla tavalla.
It is a shame, however, that the same emphasis was not placed on Ukraine.
FinnishTäällä onkin korostettu kovasti tarvetta käydä sosiaalista vuoropuhelua.
Great emphasis has been placed here on the need for social dialogue.
FinnishPerheväkivaltaa pidetään yhä yksityisasiana, kuten on jo korostettu.
Domestic violence is still regarded as a private matter, as has already been emphasized.
FinnishEuroopan keskuspankin toiminnan avoimuutta ja lälpinäkyvyyttä on korostettu paljon.
Much has been made of the openness and transparency of the operations of the European Central Bank.
FinnishMaatalouden merkitystä on korostettu myös ongelman ratkaisuna.
The importance of agriculture has also been emphasised as a solution to the problem.
FinnishYksi näillä sivustoilla jatkuvasti korostettu seikka on koulutus - nuorten koulutus.
One of the things that the sites constantly emphasise is education - the education of young people.