"kirjoitettu" - Englanninkielinen käännös

FI

"kirjoitettu" englanniksi

EN
EN

FI kirjoitettu
volume_up
{adjektiivi}

kirjoitettu (myös: kirjallinen)
Luonnonlait on kirjoitettu differentiaali- ja integraalilaskennan kielellä.
The laws of nature are written in the language of calculus.
On kirjoitettu ja puhuttu paljon paketeista, sopimuksista ja sen sellaisesta.
A lot has been written and discussed about packages, agreements, whatever.
Taloutta käsitteleviä kirjoja on kirjoitettu vielä 1800-luvun jälkeenkin.
Books on the economy have continued to be written after the 19th century.

Esimerkkejä "kirjoitettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishJokainen tietää sen, asiasta on jopa kirjoitettu epävirallisissa julkaisuissa.
Everyone knows this, and it has even been published in non-official publications.
FinnishArvoisa puhemies, halusin vain tuoda esiin, että nimeni oli kirjoitettu väärin.
I just wanted to point out, Mr President, that my surname was misspelled.
FinnishMeillä Alankomaissa tästä asiasta on kirjoitettu etusivulla paikallislehdissä.
A similar article appeared on the front pages of the Dutch regional press.
FinnishJos olet varma, että sana on kirjoitettu oikein, voit valita Lisää sanastoon.
If you’re sure the word is correctly spelled, you can Add to dictionary.
Finnish(PL) Olen tietoinen asiasta ja tiedän, mitä Alankomaiden lehdistössä on kirjoitettu.
I am aware of the matter and I know what has appeared in the Dutch press.
FinnishMinun nimeni on kirjoitettu oikein.
Mr President, let me start with the good news: my name is on the attendance list.
FinnishKun lisäystila on pois käytöstä, kirjoitettu teksti korvaa aiemmin kirjoitetut merkit.
When Insert mode is off, text that you type replaces existing characters.
FinnishKun lisäystila on käytössä, kirjoitettu teksti lisätään kohdistimen kohtaan.
When Insert mode is on, text that you type is inserted at the cursor.
FinnishTurvallisuus ja tarkastuskriteerit on kirjoitettu selvästi asetukseen.
The safety and inspection criteria are clearly set out in the regulation.
FinnishNimittäin se, mitä puhuja esitti meille täällä, on kirjoitettu ennalta valmiiksi Lontoossa.
What he has told us here today was actually scripted for him in London.
FinnishTästä aiheesta on kirjoitettu monenlaista, joten aloittakaamme kertaamalla olennaiset seikat.
Much ink has been spilled over these matters so let us start by recalling the key facts.
FinnishVaikka niitä ei olekaan kiveen kirjoitettu, ne pitäisi kuitenkin pystyä täyttämään.
Though the latter are not set in stone, they ought to be met.
FinnishMitään ei ole kirjoitettu kiveen, ja Euroopan yhdistymisessä on luonnollisesti useita vaiheita.
Nothing is set in stone, and there will of course be more stages to European unification.
FinnishKirjettä ei ollut päivätty, mutta otaksun, että se oli kirjoitettu eilen.
It was an undated letter but I assume it was issued yesterday.
FinnishMolemmat kirjat ovat laillisten kustantamojen julkaisemia, ja ne on tietysti kirjoitettu kiinan kielellä.
Both books are published by legal publishing houses and, obviously, in Chinese.
FinnishKäytin vuonna 1989 rintamerkkiä, johon oli kiinalaisin kirjaimin kirjoitettu sanat "vapaus" ja "demokratia".
Back in 1989, I wore a badge bearing the Chinese words for freedom and democracy.
FinnishÄäniteksti on TV-ohjelman äänen kirjoitettu esitysmuoto.
Closed captions are textual representations of the audio in a TV program.
FinnishAsiakkaan oikeudet pitää olla kirjoitettu selkeästi ja hänen on voitava lukea ne ja käyttää niitä.
Customers' rights must be clearly set out somewhere and they must be able to read and use them.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisat kollegat ja arvoisa komissaari, kaikki kirjoitettu on pysyvää.
Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, there is an old Dutch saying, ' The writer lives on' .
FinnishNämä samat selvitysosat on kirjoitettu myös päätöslauselmaluonnoksen tarkistusluonnoksen muotoon.
These same remarks are reproduced as a draft amendment to the text of the motion for a resolution.