FI

kirje {substantiivi}

volume_up
Kantelijalle lähetetty kirje, jossa ilmoitetaan kantelu vastaanotetuksi, ei riitä.
A letter to a complainant stating that we have received his complaint is not enough.
Vaikka kirje oli osoitettu teille, se oli oikeastaan vastaus itse lähettämääni kirjeeseen.
Although it was addressed to you, the letter was in fact in response to a letter from me.
Puhemiehemme pitäisi myös kirjoittaa kirje etiopialaiselle kollegalleen.
Our President should also write a letter to his Ethiopian counterpart.
kirje

Esimerkkejä "kirje"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(DE) Arvoisa puhemies, tämä kirje on osoitettu suoraan teille, ei parlamentille.
(DE) Mr President, it is a letter addressed to you personally, not to the Chamber.
FinnishKantelijalle lähetetty kirje, jossa ilmoitetaan kantelu vastaanotetuksi, ei riitä.
A letter to a complainant stating that we have received his complaint is not enough.
FinnishTuolloin kirje ei vielä ollut saapunut, eli jonkin verran edistystä on tapahtunut.
At that time we had not received any letter. So we have made some progress.
FinnishMinulla on tässä 3. syyskuuta päivätty kirje kolmelta eurooppalaiselta pääministeriltä.
I have here the letter of 3 September from the three European Prime Ministers.
FinnishOlen hieman hämmästynyt, että kirjoittamani kirje oli hänen mielestään teräväsävyinen.
I am rather surprised to hear her say I wrote her a strongly worded letter.
FinnishItse kirje ei ollut minulle mikään ongelma, vaan se tapa, jolla se oli lähetetty.
My problem is not with the letter itself, but rather with the way in which it was sent to me.
FinnishEgyptin kansankokouksen tuore kirje on tältä osin sopimaton mutta merkityksellinen.
The recent letter from the People' s Assembly on this matter is inopportune but significant.
FinnishJos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
FinnishMielestäni kirje, jossa ehdotetaan yhden prosentin rajaa, ei ole kovinkaan järkevä.
I see little sense in the letter proposing a limit of one per cent.
FinnishJoka tapauksessa korostan, että kirje on julkistettava välittömästi.
In any case - I would stress - the letter must be made public without delay.
FinnishPidemmittä puheitta minulla on tässä Prodin kirje eräälle kollegalleni.
Without going into details, I have a letter here from Mr Prodi to one of my colleagues.
FinnishAnita Gradinin oli kai täytynyt lukea kirje, ennen kuin hän antoi sitä koskevan lausunnon.
Mrs Gradin must surely have read the letter before she made her statement.
FinnishArvoisa puhemies, kaksi vuotta sitten komission puheenjohtaja Prodille kirjoitettiin kirje.
Mr President, two years ago today a letter was written to President Prodi.
FinnishMeillä on toki hallussamme tämä kirje.
Mr Söderman has replied to this letter, and we do have this reply.
FinnishPuhemiehemme pitäisi myös kirjoittaa kirje etiopialaiselle kollegalleen.
Our President should also write a letter to his Ethiopian counterpart.
FinnishVaikka kirje oli osoitettu teille, se oli oikeastaan vastaus itse lähettämääni kirjeeseen.
Although it was addressed to you, the letter was in fact in response to a letter from me.
FinnishTiedätte kuitenkin aivan hyvin, että tämä kirje on yksipuolinen toimi, ei osa sopimusta.
You know full well, however, that this letter is a unilateral act, not part of the agreement.
FinnishSamoin Crister Aspin oli kai täytynyt lukea kirje, ennen kuin hän antoi sitä koskevan lausunnon.
In the same way, Mr Asp must surely have read the letter before he made his statement.
FinnishSe on kirje, jossa hän kirjoittaa valiokunnan puheenjohtajalle asiasta siten, kuin hän sen ymmärtää.
It is a letter to Mr Helms, as chairman of the committee, setting out her own views.
FinnishSitten yritys tiedusteli, voisiko olla mahdollista saada kirje ja muut paperit englanniksi.
The company then telephoned to ask if this letter and the document were available in English.