"kiitää" - Englanninkielinen käännös

FI

"kiitää" englanniksi

FI

kiitää {verbi}

volume_up
kiitää (myös: syöksyä)
   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aika kiitää parlamentissa peruuttamattomasti.
   Madam President, Commissioner, in this House, time flies by irretrievably.
8:20 Voimme jatkaa ja kiitää syvimpään paikkaan: 11 km:n syvyyteen, Mariaanien hautaan, missä vain kaksi ihmistä on koskaan käynyt.
8:20 We can pick up and fly to the deepest place: seven miles down, the Mariana Trench, where only two people have ever been.

Esimerkkejä "kiitää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aika kiitää parlamentissa peruuttamattomasti.
   Madam President, Commissioner, in this House, time flies by irretrievably.
Finnish   Haluan puolestani kiitää lämpimästi jäsen Dybkjæria tästä mietinnöstä.
   I would also like to warmly congratulate Mrs Dybkjær on this report.
Finnish   Arvoisa puhemies, haluan kiitää jäsen Coelhoa hänen työstään, kun hän toi tämän mietinnön parlamentin käsiteltäväksi.
   Mr President, I would like to thank Mr Coelho for his work in bringing this report before Parliament.
FinnishArvoisa puhemies, haluan kiitää esittelijä Damiãoa kaikesta siitä työstä, jota hän on tehnyt, ja toivon, että hän paranee pian.
Mr President, I wish to thank Mrs Damião for all her work and I hope that she will get well soon.
Finnish. - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Oettinger, haluan ensimmäiseksi kiitää teitä kovin, komission jäsen Oettinger.
Madam President, Mr Oettinger, firstly, I would like to thank you very much, Mr Oettinger.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin kiitää jäsen De Rossaa onnistuneesta ja kattavasta mietinnöstä.
Mr President, ladies and gentlemen, first of all I would like to congratulate Mr De Rossa on his successful and comprehensive report.
Finnish8:20 Voimme jatkaa ja kiitää syvimpään paikkaan: 11 km:n syvyyteen, Mariaanien hautaan, missä vain kaksi ihmistä on koskaan käynyt.
8:20 We can pick up and fly to the deepest place: seven miles down, the Mariana Trench, where only two people have ever been.
Finnish. - (SV) Arvoisa puhemies, saanen kiitää Johannes Bloklandia hienosta yhteistyöstä, jota harjoitimme läpi koko prosessin.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (SV) Madam Chairman, let me thank Johannes Blokland for the excellent cooperation we have had throughout the process.