FI

kierros {substantiivi}

volume_up
kierros (myös: erä, ympyrä, osio)
Ukrainassa järjestettiin eilen presidentinvaalien ensimmäinen kierros.
Yesterday, the first round of presidential elections was held in Ukraine.
Saksassa on parhaillaan käynnissä tällaisten veronpolkemistoimien toinen kierros.
In Germany we are currently experiencing another round in these dumping stakes.
Presidentinvaalien toinen kierros järjestetään tänä sunnuntaina.
The second round of the presidential elections is taking place this Sunday.
kierros (myös: kiertokäynti, kiertue)
13:08 Täydellinen kierros Intian valtameren ympäri.
13:08 A complete circuit of the Indian Ocean.
   Meneillään on kansainvälisten kauppaneuvottelujen uusi kierros.
   We are in a new cycle of international trade negotiations.
(NL) Neuvoston puheenjohtajalla on tärkeä velvollisuus käynnistää Lissabonin prosessin uusi kierros kevään Eurooppa-neuvostossa.
(NL) The President-in-Office of the Council bears the important responsibility of launching a new cycle of the Lisbon process at the forthcoming Spring Summit.
kierros

Esimerkkejä "kierros"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSaksassa on parhaillaan käynnissä tällaisten veronpolkemistoimien toinen kierros.
In Germany we are currently experiencing another round in these dumping stakes.
FinnishJos Dohan kierros saadaan päätökseen, se olisi katastrofi kaikille kansoille.
Were the Doha Round to be concluded, it would be a disaster for all nations.
FinnishOvikyselyt antoivat olettaa, että presidentinvaalissa tarvittaisiin toinen kierros.
Exit polls suggested that a second round would be necessary in the presidential race.
FinnishDohan kierros ei saa kariutua, sillä siihen liittyy suuria toiveita ja odotuksia.
The Doha round must not founder. It is accompanied by major ambitions and expectations.
FinnishSe on toivoakseni viimeinen verinen kierros.
Milosevic is responsible for this war, which I hope will be the last round of violence.
FinnishDohan kierros on tarpeellinen, mutta palaamme siihen aikaisintaan vuonna 2010.
Doha is needed and is necessary, but we will not return to it until 2010 at the earliest.
FinnishVain laaja-alainen kierros takaa tasapainoisen tuloksen kaikille jäsenille.
Only a broadly based round will guarantee a fair outcome for all members.
FinnishKauppaa ja kehitystä koskeva Dohan kierros on saatava menestyksekkäästi päätökseen.
We need success on completing the Doha Round for trade and development.
FinnishAlun perin Dohan kierros oli sidoksissa vuosituhannen kehitystavoitteisiin.
The Doha Round was originally bound to the Millennium Development Goals.
FinnishKaupan alalla Dohan kierros on vietävä kunnialla päätökseen vuonna 2010.
In the area of trade, the Doha Round must be concluded ambitiously in 2010.
FinnishTämän vuoropuhelun toinen kierros käydään Dušanbessa 23. syyskuuta.
The second round of this dialogue will take place in Dushanbe on 23 September.
FinnishUkrainassa järjestettiin eilen presidentinvaalien ensimmäinen kierros.
Yesterday, the first round of presidential elections was held in Ukraine.
FinnishArvoisa puhemies, uusi WTO-kierros lähettää signaalejaan, joita ei voi olla kuulematta.
Mr President, the new WTO round is sending out its subliminal signals.
Finnish(ilmainen kierros)
I sincerely hope that he was saying this on behalf of the Council. A round for free?
FinnishKuten tiedätte, Ukrainassa oli sunnuntaina presidentinvaalien toinen kierros.
As you will be aware, a second round of presidential elections took place on Sunday in Ukraine.
FinnishToistamiseen väitetään, että Dohan kierros antaa uutta pontta talouden elpymiselle.
It is claimed again and again that the Doha Round will give new impetus to the economic recovery.
FinnishEn näe, että Dohan kierros edistyy yhtä nopeasti, kuin esitätte.
I do not see the Doha Round developing at the speed that you are suggesting.
FinnishPresidentinvaalien toinen kierros järjestetään tänä sunnuntaina.
The second round of the presidential elections is taking place this Sunday.
FinnishUkrainassa järjestettiin eilen presidentinvaalien toinen kierros.
Yesterday, the second round of presidential elections was held in Ukraine.
FinnishVaalien ensimmäinen ja hyvin kiistanalainen kierros on pidetty.
We have had the first round of elections, which remain a matter of dispute.