"kenttä" - Englanninkielinen käännös

FI

"kenttä" englanniksi

FI kenttä
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

kenttä (myös: taistelutanner, ala, niitty, tieteenala)
volume_up
field {subst.}
Ajan mittaan näin syntyy joko välinpitämättömyyden kenttä tai taistelukenttä.
Over time, this will only create either a field of indifference or a field for a battle.
Uskon, että tulevaisuudessa tämä kenttä lisääntyy huomattavasti.
I foresee that this field will increase significantly in the future.
Onnettomuusvaara kasvaa tulevaisuudessa, sillä kenttä laajenee erittäin nopeasti.
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
kenttä (myös: pohja, sänky, vuode, esiintymä)
volume_up
bed {subst.}
kenttä (myös: alue, piiri, oikeus, lääni)
volume_up
court {subst.}
kenttä (myös: alue, aihe, maa, maanpinta)
volume_up
ground {subst.}
kenttä (myös: punkka, tyyny, pehmuste, jatkojohto)
volume_up
pad {subst.}
kenttä (myös: siirto, välys, klappi, esiintymä)
volume_up
play {subst.}
kenttä (myös: kaukalo, rata, joukkue, jääkenttä)
volume_up
rink {subst.}
kenttä (myös: yleisurheilu, polku, jälki, jalanjälki)
volume_up
track {subst.}
kenttä (myös: aitaus, piha, -tarha, raaka)
volume_up
yard {subst.}

2. Urheilu

kenttä (myös: kilparata)
volume_up
course {subst.}
Teknisen sopimuksenkin yhteydessä on luonnollisesti tarpeen ottaa huomioon myös yleinen poliittinen kenttä.
But it is, of course, essential to take account of the general political context too, even in the case of a technical agreement.
kenttä (myös: pelikenttä)
volume_up
field {subst.}
Ajan mittaan näin syntyy joko välinpitämättömyyden kenttä tai taistelukenttä.
Over time, this will only create either a field of indifference or a field for a battle.
Uskon, että tulevaisuudessa tämä kenttä lisääntyy huomattavasti.
I foresee that this field will increase significantly in the future.
Onnettomuusvaara kasvaa tulevaisuudessa, sillä kenttä laajenee erittäin nopeasti.
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
kenttä (myös: syöttö, nurmi)
volume_up
pitch {subst.}

Esimerkkejä "kenttä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVoitaisiin sanoa, että tällä hetkellä kenttä on meille täysin avoin tällä alalla.
You could say that the arena is now entirely open for us in this area.
FinnishSe on laaja kenttä, joka täytyy huomioida.
In other words, a very wide sphere of activity must be included.
FinnishSosiaalisen epätasa-arvon kenttä on paljon suurempi.
Social inequality is present to a far greater extent.
FinnishSuurelta osin tämä lainsäädännön kenttä " yhteisön vapaat sisämarkkinat" on, kuten tiedämme, pitkälle kehittynyttä - onneksi!
Much of this single market legislation is, as we know, very well advanced, I am glad to say.
FinnishLisäksi tarvitaan selvästikin poliittinen polttopiste, jonka ympärille eurooppalainen poliittinen kenttä voi rakentua.
There is also a clear need for a political focal point around which there could be a European political sphere.
FinnishJos kulttuurien kenttä on kunnossa, sen päälle voivat rakentua sitten myös niin yhteismarkkinat kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
If that is healthy, we can then also build both a single market and a foreign and security policy upon it.
FinnishArmeija voi käyttää satunnaisesti lentokenttää harjoituksissaan; kenttä on kuitenkin avoinna koko ajan siviililentoliikenteelle.
The airport may be used for very occasional military exercises but remains open to the public throughout the entire exercise.
FinnishMaailmankaupan lisääntyvä vapauttaminen on osoittanut, että myöskään tämä inhimillisen toiminnan kenttä ei ole vapaa arvoista.
The increasing liberalisation of world trade has shown that this area of human activity cannot do without standards and values either.
FinnishHaluamme kohottaa eurooppalaista kulttuurien kenttää, koska tiedämme, että se on merkittävin kenttä koko eurooppalaisessa päätöksenteossa.
We want to promote the European cultural arena because we know that it is the most important area in decision-making in Europe.
Finnish(FR) Sen jälkeen, kun Euro-Välimeri-kumppanuus aloitettiin Barcelonassa 27. ja 28. marraskuuta 1995, poliittinen kenttä on muuttunut.
Since the launch of the Euro-Mediterranean partnership on 27 and 28 November 1995 in Barcelona, the political context has changed.
FinnishOlette oikeassa todetessanne, että meidän on kerrottava kansalaisille, että tämä on toinen poliittinen kenttä ja että poliittinen keskustelu on välttämätöntä.
You are right in saying that we must tell the citizens that this is another political arena and that political discussion is crucial.
FinnishMielestäni meidän on hyväksyttävä kyseinen päätöslauselma ja varmistettava, että koko poliittinen kenttä hyväksyy sen, jotta uudet katastrofit voidaan välttää.
I also think that we should adopt this resolution and that we all need to ensure that it is accepted across the political spectrum so as to avoid another repeat.
FinnishMeillä on kuitenkin edessämme kehitysapuasiassa valtava kenttä, jossa yhteisiin humanismin arvoihin perustuvan Euroopan poliittinen hanke voisi vihdoin löytää konkreettisen ulottuvuuden.
Now we have before us, in development aid, a vast terrain in which the political project of a Europe based on common humanist values could finally find a practical dimension.
FinnishJoillakin lentokentillä - sanoitte muuten itsekin, että hankalia asioita tarkastellaan kenttä kentältä - tilanteen on siis parannuttava hyvin nopeasti, mieluiten niin pian kuin mahdollista.
As you yourself said that the sensitive areas should be examined for each airport, things should therefore start to improve quickly, preferably as soon as possible, for a number of airports.