"katsella" - Englanninkielinen käännös

FI

"katsella" englanniksi

FI katsella
volume_up
[katselen|katsellut] {verbi}

katsella
Salatkaa vain niiden trustien nimet, sillä en kestä katsella niitä!
Go ahead and conceal the names of these trusts, since I cannot bear to look at them!
On vaikeaa katsella Somalian tilannetta tuntematta mitään muuta kuin surua ja turhautuneisuutta.
It is difficult to look at Somalia and feel anything but sadness and frustration.
Herra Bangemann voisi katsella joskus kondomipakkausta.
Mr Bangemann should look at a packet of condoms sometime.
Ohjelmaoppaassa näkyy tietoja kaikista TV-ohjelmista, joita voidaan katsella.
The Guide displays information about all TV programs that are available to watch.
Etsi videotiedosto, jota haluat katsella, ja toista se napsauttamalla sitä.
Find the video that you want to watch and then click the video file to play it.
Voit katsella videoita Windowsissa videotiedostojen toistamiseen tarkoitetulla ohjelmalla.
To watch videos in Windows, you need a program designed for playing video files.
View and browse your character library.

Esimerkkejä "katsella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishDiaesityksen avulla ryhmää valokuvia voi katsella yksitellen koko näytön tilassa.
A slide show is a way to view a group of photos one-by-one at full screen.
FinnishNiitä tuskin kesti katsella alussakaan, mutta tilanne muuttuu aina vain huonommaksi.
Even at the start it was hardly bearable, but it is becoming steadily worse.
FinnishVoit katsella digitaalisia kuvia automaattisena diaesityksenä koko näytön tilassa.
You can view your digital pictures as a full-screen slide show that runs automatically.
FinnishMe emme voi vain katsella sivusta heidän joutuessaan vihamielisen lainsäädännön kohteeksi.
We must not allow them to be subjected to hate laws and stand by and say nothing.
FinnishAloin katsella suopeammin silmin vaihtoehtohoitojen laajaa kokonaisuutta.
So I became much more tolerant of the vast world of alternative treatments.
FinnishEuroopan unioni ei voi katsella sivusta, kun perusvapauksia loukataan näin räikeästi.
The European Union cannot stand by while fundamental freedoms are being blatantly violated.
FinnishNäin kutsumasi ystävät ja perheenjäsenet voivat katsella valokuva-albumiasi WWW-sivustossa.
Invited friends and family members can then visit the website to view your photo albums.
FinnishKuinka pitkään Euroopan parlamentti aikoo katsella sivusta veronmaksajien rahojen väärinkäyttöä?
For how long is this Parliament going to allow taxpayers' money to be abused?
FinnishKuvat-kirjasto on helppo tapa etsiä ja katsella kuvia tietokoneessa.
An easy way to locate and view pictures on your computer is to use the Pictures library.
FinnishVisualisointija ei voida katsella kun Windows Media Player on käytössä Etätyöpöydän kautta.
Visualizations can't be viewed when you access Windows Media Player using Remote Desktop.
Finnish(FR) Harmi, ettemme voi katsella äänestysselityksiä videolta, sillä se olisi varmasti hauskaa.
I am sorry that we cannot have explanations of vote by video; that would be wonderful.
FinnishVoit katsella tässä tiedostomuodossa olevia kuvia ilman animointia.
For this file format, you can view the still image but not the animation.
FinnishJuuri siksi rohkenen katsella tämän asian osalta pidemmälle tulevaisuuteen.
It is precisely for this reason that I venture to gaze further into the future over this matter.
FinnishWindowsin valokuvien katselu -toiminnon avulla voit katsella ja tulostaa valokuviasi.
You can view and print your photos with Windows Photo Viewer.
FinnishNyt kuvia voivat katsella kaikki, joilla on tili tietokoneessa.
Now anyone else with an account on your computer can view the pictures.
FinnishEnnen pitkää te saatte katsella minua kyllästymiseen asti!
It will not be long before many of you will be fed up with the sight of me!
FinnishKun tiedostot on tuotu, voit katsella niitä Valokuvat-sovelluksessa valitsemalla Avaa kansio.
When your files are finished importing, tap or click Open folder to see them in the Photos app.
FinnishHuomaa, että kaikkia visualisointeja ei voida katsella koko näytössä.
Note that not all visualizations can be viewed in full screen.
FinnishVoit katsella digitaalisia kuvia, jotka on tallennettu omaan tietokoneeseesi tai johonkin muuhun sijaintiin.
You can view digital pictures that are on your computer or stored somewhere else.
FinnishKun et enää halua katsella suoraa TV-lähetystä, paina STOP-painiketta.
When you're finished watching live TV, press the STOP button.