"katkaiseminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"katkaiseminen" englanniksi

volume_up
katkaista {transitiiviverbi}
FI

katkaiseminen {substantiivi}

volume_up
katkaiseminen (myös: ero, irrottaminen, eroraha)

Esimerkkejä "katkaiseminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishInternet-yhteyden katkaiseminen on epäsuhtainen toimi tavoitteiden kannalta.
Cutting off internet access is a disproportionate measure in view of the objectives.
FinnishOn selvää, että dialogi yleensä johtaa parempaan tulokseen kuin välien katkaiseminen.
Obviously, dialogue normally yields better results than severing relations.
FinnishKuoliaaksi kivittäminen, raajojen katkaiseminen, ruoskiminen ja kidutus ovat arkipäivää.
Stoning to death, amputation of limbs, floggings and torture are commonplace.
FinnishTämän elämän raakalaismainen katkaiseminen teki maailmasta koko lailla köyhemmän.
Its barbaric curtailment leaves the world a good deal poorer.
FinnishEnergiatoimitusten katkaiseminen kansalaisilta on sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta koskeva kysymys.
Disconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
FinnishTämä johtuu siitä, että globaalissa taloudessa vaikutussuhteiden katkaiseminen ei ole mahdollista.
This is because, in a global economy, decoupling is not possible.
FinnishSuhteiden katkaiseminen Damaskokseen oli poliittinen virhe.
The suspension of relations with Damascus was a political mistake.
FinnishKonfliktin katkaiseminen ja rauhan palauttaminen ovat presidentin mukaan nyt Savimbin ja hänen aseellisten joukkojensa vastuulla.
The pause in the fighting and the restoration of a peaceful climate are due, according to him, to Mr Savimbi and his militant movement.
FinnishRautatie- ja maantieyhteyksien katkaiseminen johtuu siitä, että yleiseen poliittiseen ja diplomaattiseen tilanteeseen ei ole saatu ratkaisua.
The closure of the road and railway links is a consequence of other unsolved aspects of the political and diplomatic situation.
FinnishTerroristijärjestöjen ja niiden tukijoiden rahavirtojen katkaiseminen on yksi tärkeimmistä käytössämme olevista keinoista Al-Qaida-verkoston varalta.
Blocking off the supply of funds to terrorist organisations and their associates is one of the most important means at our disposal in dealing with the Al-Qaida networks.
FinnishYhteyden katkaiseminen merkitsisi näet korostunutta islamilaisten ääriliikkeiden vahvistumisen vaaraa Turkissa: tällainen ilmiö lisäisi epävakautta Välimeren alueella.
Ending talks would mean increasing the risk of a growing Islamic extremist presence in Turkey. This would have a destabilising effect in the Mediterranean region.
FinnishOlisi kuitenkin muistettava, ettei yhteydenpidon katkaiseminen sellaisten maiden kanssa, joissa ihmisoikeuksien kunnioittaminen on suorastaan alijäämäistä, ole aina paras ratkaisu.
However, it should not be forgotten that it is not always the best solution to shut off channels of communication with a country that is in deficit when it comes to respecting human rights.