"kaivaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"kaivaa" englanniksi

FI kaivaa
volume_up
[kaivan|kaivanut] {verbi}

1. yleinen

Mutta me olemme palanneet ja oppineet arvokkaita asioita siitä, miten kaivaa itsemme ylös.
But we have emerged with valuable lessons about how to dig ourselves out.
Minun piti kaivaa asia toistuvasti esiin komission pölyistä.
I constantly had to prod the then Commission to dig this dossier out and dust it off.
Ihmiset voivat kaivaa kuoppia ja tehdä kaivoja.
Humans can dig holes and make a well.
kaivaa (myös: kovertaa)
kaivaa (myös: louhia, miinoittaa)
Jos kivihiiltä ei enää voida kaivaa Euroopassa, sitä on tuotava Yhdysvalloista tai Australiasta.
If coal could no longer be mined in Europe, we would have to import it from the United States or Australia.

2. "tunneli ym"

Esimerkkejä "kaivaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSillä parlamentaarisen demokratian alta ei voida kaivaa maata Euroopan tasolla.
We really cannot undermine parliamentary democracy at European level!
FinnishMinä haluan lisätä siihen, että muutoin yhteiskunta kaivaa maata koko tulevaisuutensa alta.
However, I would add to this: otherwise, society is undermining its entire future.
FinnishSyyria kaivaa mahdollisesti tällä tavalla itselleen hautaa.
Well, the Syrians are quite possibly cutting off their nose to spite their face.
FinnishMuuten luomme vaarallisen ennakkotapauksen, joka kaivaa maata parlamentin oikeuksien alta.
Otherwise we shall be creating a dangerous precedent which will undermine the rights of Parliament.
FinnishJokaisen, joka kaivaa rahaa tai kultaa, on vastattava myös vahingoista epäselvissä tapauksissa.
Anyone who digs for money or gold should also be responsible for the damage in cases of doubt.
FinnishJos todellakin haluatte kaivaa maata jonkun jalkojen alta, haluaisin ehdottaa, että valitsette kohteeksi Solanan.
If you are having a go at chair legs, could you take those of Mr Solana' s chair?
FinnishRakastan kaivaa esiin hyviä tarinoita, erityisesti uusia sellaisia.
I love unearthing good stories, especially untold stories.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, joskus on aika kaivaa esille klassikko.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, sometimes, it is time to dust down the old classic.
FinnishJos kivihiiltä ei enää voida kaivaa Euroopassa, sitä on tuotava Yhdysvalloista tai Australiasta.
If coal could no longer be mined in Europe, we would have to import it from the United States or Australia.
FinnishMielestämme näillä tarkistuksilla yritetään kaivaa maata nykyisen luontotyyppien suojelua käsittelevän direktiivin alta.
We regard these amendments as an attempt to undermine the existing habitat directive.
FinnishMuutama viikko sitten puskutraktorit alkoivat kaivaa alueella, ja paikalle on tarkoitus rakentaa kunnallinen kaatopaikka.
A few weeks ago that field was dug up by bulldozers to create a municipal rubbish dump.
FinnishHäntä syytettiin viime viikolla siitä, että hän haluaisi kaivaa maata komission puheenjohtaja Prodin jalkojen alta.
Last week, he was accused of wanting to saw the legs from under Commission President Prodi' s chair.
FinnishSe kaivaa maata sosiaaliturvajärjestelmämme alta.
That undermines our social security system.
FinnishEU: n tulisi tukea sitä, ei kaivaa maata sen alta.
FinnishKun alueella kiertelee, siellä tuntee vastenmielisen hajun, niin että voidaan alkaa kaivaa siitä, missä haju on pahin.
There is a disgusting smell when one walks around the area, and a start can therefore be made on digging where the smell is worst.
FinnishEMU keskittää ja antaa talouspolitiikan hoidon muutamalle pankinjohtajalle, mikä kaivaa voimakkaasti maata demokratian alta.
EMU will centralize and reserve economic policy to a handful of bank directors, which will considerably undermine democracy.
FinnishParlamentti koettanut kaivaa esille tätä filosofiaa, johon meille esitetty ehdotus asetukseksi perustuu.
This is the philosophy Parliament has tried to institute, and it is the same philosophy that underlies the proposal for a regulation under consideration.
FinnishEi koko maailmankaikkeus juonittele sitä vastaan, päinvastoin se joskus itse kaivaa maata tulevaisuutensa alta eurooppalaisena valtiona.
The universe is not conspiring against it; on the contrary, sometimes Turkey itself undermines its own European prospects.
FinnishTällainen asenne saa oikeutuksensa ainoastaan puhtaan poliittisesta ryhmäkuntaisuudesta, joka kaivaa maata sen alta, mitä Kööpenhaminassa oikeasti tapahtui.
This position is justified only by sheer political factionalism, which undermines and subverts what actually happened in Copenhagen.
FinnishPelkään, että nykyinen kehitys kohti poliittista unionia ilman unionin kansalaisten tukea kaivaa maata EU:n tekemän hyvän työn alta.
My concern is that the current march towards political union without the support of the peoples of Europe threatens to undermine the good work that the EU has done.