FI

kaiken kaikkiaan [Idiomi]

volume_up
kaiken kaikkiaan
Kaiken kaikkiaan yhteiskunnastamme on tehtävä perheystävällisempi.
All in all, we all need society to be more family-friendly.
Kaiken kaikkiaan pidän tätä tasapainoisena ja toimivana kantana parlamentille.
All in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Kaiken kaikkiaan komissio on tänä vuonna suhtautunut vastuuvapauteen hyvin vakavasti.
All in all, the Commission has taken the discharge very seriously this year.
Eikä lopputulos ollut kaiken kaikkiaan kovinkaan huono kansainvälisen yhteisön kannalta.
And all things considered, it was not a bad result for the international community.
Kaiken kaikkiaan kannatamme kompromissipakettia, mutta hyvin maltillisesti.
All things considered, we will support the compromise package, but with precious little enthusiasm.
Kaiken kaikkiaan jäljelle jäi vain yksi tai kaksi sekavaa tulosta.
All things considered, however, there remain one or two mixed results.
Kaiken kaikkiaan siis: mistä toimielinuudistuksessa on kysymys?
What institutional reform, at the end of the day?
Mielestäni olemme kaiken kaikkiaan tehneet melkoisen urakan ja olemme tehneet sen parhaamme mukaan.
I think at the end of the day that it is a good day's work and the best we could have done.
Euroopan unionissa on kaiken kaikkiaan 80 miljoonaa ihmistä, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia keskimääräisistä tuloista.
At the end of the day, there are 80 million Europeans living below the 60% average income threshold.

Esimerkkejä "kaiken kaikkiaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaiken kaikkiaan pidämme mietintöä myönteisenä ja äänestimme siksi sen puolesta.
Overall, we consider it to be positive, and we voted in favour for this reason.
FinnishKaiken kaikkiaan olemme saaneet aikaan kohtuullisen selkeän katsauksen asioihin.
On the whole, we have managed to end up with a fairly clear outlook on things.
FinnishTulos kaiken kaikkiaan on myönteinen, joten esitän kiitokseni esittelijä Klinzille.
Their result in general is positive and I congratulate the rapporteur, Mr Klinz.
FinnishKaiken kaikkiaan pidän tätä tasapainoisena ja toimivana kantana parlamentille.
All in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
FinnishBulgaria on kaiken kaikkiaan lujittanut ja syventänyt instituutioidensa vakautta.
Overall, Bulgaria has consolidated and deepened the stability of its institutions.
FinnishOlen tyytyväinen, että kaiken kaikkiaan parlamentti tukee komission ehdotusta.
I am delighted that, on the whole, Parliament supports the Commission’s proposal.
FinnishMinulla on siis ilo kaiken kaikkiaan todeta, että näkemyksemme käyvät yksiin.
So, all in all, I note with pleasure that our views are in line with one another.
FinnishKaiken kaikkiaan on jatkettava Lahoren ja Shimlan sopimusten viitoittamalla tiellä.
Overall, the path mapped out by the Lahore and Simla Agreements must be followed.
FinnishKaiken kaikkiaan tilanne ei mielestäni ole niin synkkä kuin esittelijä kuvailee.
All in all, I do not think the picture is as black as the rapporteur has painted it.
FinnishOlemme kuitenkin sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan pidätysmääräys oli oikea askel.
Nonetheless, we believed that, on balance, the arrest warrant was the right move.
FinnishKaiken kaikkiaan tuen ehdotusta, vaikka arvostelenkin sitä periaatteellisista syistä.
Overall, I support the proposal, even if I have one fundamental criticism of it.
FinnishKaiken kaikkiaan tarkistukset täydentävät mielestämme tekstiä erityisen hyvin.
We think that by and large the amendments are sensible additions to the text.
FinnishKaiken kaikkiaan tiedonannosta on apua rahalaitoksille ja myös kuluttajille.
Taken as a whole, the communication will be of use to banks and also consumers.
Finnish(SK) Kaiken kaikkiaan 78 miljoonaa ihmistä elää Euroopan unionissa köyhyysvaarassa.
(SK) In all, 78 million people in the European Union live at risk of poverty.
FinnishTarkoitan, että meidän on kaiken kaikkiaan tarkasteltava työntekijöiden tilannetta.
I think that, in general, we must look at the position of our fellow workers.
FinnishKaiken kaikkiaan mietinnön päätelmät vaikuttavat kuitenkin mielestäni oikeilta.
On the whole, however, the conclusion of this report seems to me to be the right one.
FinnishKomissio voi hyväksyä kaiken kaikkiaan 23 tarkistusta joko kokonaan tai osittain.
In total, 23 amendments are acceptable to the Commission, either in whole or in part.
FinnishKaiken kaikkiaan se siis on kokonaismalli, jolla nämä ratkaisut saadaan aikaan.
We need a completely new overall concept that will produce these solutions.
FinnishKaiken kaikkiaan komissio suhtautuu erittäin myönteisesti parlamentin mielipiteisiin.
As a whole, the Commission receives the opinions of Parliament very favourably.
FinnishKaiken kaikkiaan ehdotuksen soveltamisala on paljon suppeampi kuin entisen direktiivin.
Overall, the proposal has a much more limited scope than the previous directive.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "kaiken kaikkiaan" englanniksi

kaikkiaan adverbi
kaiken tieltään tuhoava voima substantiivi
English
kaiken aikaa
kaiken teoria substantiivi
kaiken pahan alku ja juuri
kaiken kattava adjektiivi
English
kaiken varalta prepositio