"kaiken aikaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"kaiken aikaa" englanniksi

FI

kaiken aikaa

volume_up
kaiken aikaa (myös: koko ajan, alituiseen)
Sähköiset ohjelmat ovat monimutkaisia ja tulevat kaiken aikaa yhä monimutkaisemmiksi.
Electronic programs are complicated and get more so all the time.
Minä kun kuvittelin kaiken aikaa, että komission jäsen yritti pelastaa maailmaa!
And all that time I thought the Commissioner was out there trying to save the world!
Itse asiassa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemat laajentavat ostospalvelujaan kaiken aikaa.
Indeed, in the United Kingdom airports are expanding their shopping facilities all the time.

Esimerkkejä "kaiken aikaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHinnat laskevat jatkuvasti, ja pakollisia laitteita voidaan lisätä kaiken aikaa.
Prices are constantly falling and compulsory equipment can be constantly extended.
FinnishMinä kun kuvittelin kaiken aikaa, että komission jäsen yritti pelastaa maailmaa!
And all that time I thought the Commissioner was out there trying to save the world!
FinnishYksi tärkeä seikka, jota olemme kaiken aikaa painottaneet, on tuottajan vastuu.
An important factor all along has been our focus on producer responsibility.
FinnishOn sanottu, että välittömiä vaikutuksia ei ole, mutta muutoksia tehdään kaiken aikaa.
It has been said that there is no immediate response, but changes are being made.
FinnishArvoisa puhemies, tilanne Mauritaniassa todellakin pahenee kaiken aikaa.
Mr President, the situation in Mauritania is actually getting worse and worse.
FinnishSähköiset ohjelmat ovat monimutkaisia ja tulevat kaiken aikaa yhä monimutkaisemmiksi.
Electronic programs are complicated and get more so all the time.
FinnishPäättäjät ja heidän keskuspankkinsa tekevät niin kuitenkin kaiken aikaa.
You would go to prison for that, yet politicians and their central banks do it all the time.
FinnishYksi keskeinen asia, josta kuulemme kaiken aikaa, on alan byrokratia.
One of the key things we hear about all the time is the bureaucracy involved in the industry.
FinnishItse asiassa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemat laajentavat ostospalvelujaan kaiken aikaa.
Indeed, in the United Kingdom airports are expanding their shopping facilities all the time.
FinnishTarkoituksena on luoda yhtenäinen oikeuskehys maailmassa, jossa liikkuvuus lisääntyy kaiken aikaa.
They have striven to provide a coherent legal framework in an increasingly mobile world.
FinnishMe teemme luonnollisesti kaiken aikaa työtä yksinkertaistaaksemme jo tiettyjä asioita.
We are, of course, working to simplify specific issues already, and what follows is one such example.
FinnishHaluamme tehdä kaiken yhtä aikaa, eikä nyt ole oikea aika.
We are trying to do everything at once but this is not the time for that.
FinnishMeillä on vuoropuhelu, jossa ihmiset voivat tarkastella tulevaisuutta, ja tuo työ jatkuu kaiken aikaa.
We have the dialogue where people can see the future, and that work goes on all the time.
FinnishHalusimme olla kaiken aikaa varustautuneita yhteisen kannan tuloon.
We wanted to be prepared at any time for the common position.
FinnishSiksi rahoitusalalla on tärkeää seurata kehitystä erittäin tiiviisti kaiken aikaa.
In the financial sector, it is therefore important for developments to be monitored very closely at all times.
FinnishUskon, että jäykkyys ja byrokratia vaanivat meitä kaiken aikaa.
I believe that rigidity and bureaucracy are always lying in wait.
FinnishLyhyesti sanottuna meidän on kaiken aikaa voitava turvautua alan parhaisiin mahdollisiin strategioihin.
In short, we must be able to rely at all times on the best possible strategies in this area.
FinnishOmasta mielestäni syrjintä on jatkunut kaiken aikaa huolimatta kaikista puheista tilanteen muuttamisesta.
It is my view that discrimination has continued, all along, despite all the talk of change.
FinnishTuntee pelkäävänsä kaiken aikaa, vaikkei edes tiedä mitä pelkää.
It's a sensation of being afraid all the time but not even knowing what it is that you're afraid of.
FinnishVenäjä pyrkii kuitenkin kaiken aikaa tekemään järjestelyjä yksittäisten maiden kanssa, ohi EU:n.
However, Russia is constantly trying to make arrangements with individual countries, bypassing the EU.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "kaiken aikaa" englanniksi

viettää aikaa verbi
tuhlata aikaa verbi
vähän aikaa adverbi
English
kaiken kaikkiaan
kaiken kaikkiaan adverbi
yhtä aikaa adverbi
kaiken tieltään tuhoava voima substantiivi
English
kaiken teoria substantiivi
hukata aikaa verbi
olla aikaa verbi
kaiken pahan alku ja juuri
jonkin aikaa adverbi
tappaa aikaa verbi
ottaa aikaa verbi
English