"käsikirja" - Englanninkielinen käännös

FI

"käsikirja" englanniksi

FI

käsikirja {substantiivi}

volume_up
käsikirja (myös: opaskirja, manuaali)
Käsikirja lähetetään tietenkin Euroopan unionin tuomareille, ja se saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Obviously, this handbook will be sent to European judges and will be finished for the end of this year.
Kuten komissio mainitsi puitestrategiassaan, vuoden 2006 lopussa julkaistaan syrjinnän laajuutta koskeva käsikirja.
As the Commission stated in its framework strategy, a handbook on the extent of discrimination will be issued at the end of 2006.
Olen pahoillani, mutta käsikirja ainakin avaa julkisen keskustelun juuri sitä varten: parhaan mallin löytämiseksi.
I regret this, but the handbook at least has the merit of opening up public debate to do just that: to find the best model.
Yksi asia on varma: elintarvikemerkinnät eivät voi olla terveellisen ruokavalion käsikirja.
One thing is certain: a food label cannot be a manual for healthy eating.
Mietintö on kaamea käsikirja EU:n imperialististen interventioiden täytäntöönpanosta ja rikosten tekemisestä ihmiskuntaa vastaan.
It is a macabre manual for implementing the imperialist interventions of the EU and committing crimes against humanity.
Kun tämä direktiivi tulee voimaan pysyvän eläinlääkintäkomitean mielipiteen mukaisesti, mietinnössä ehdotetaan, että tämä käsikirja sisällytettäisiin osaksi itse direktiiviä.
After the adoption of this directive, following the opinion of the Standing Veterinary Committee, the report suggests including this manual as part of the directive itself.
käsikirja (myös: oppikirja)
volume_up
compenduim {subst.} [Brit. eng.]
käsikirja
käsikirja
Juuri siksi tämä "vademecum" (käsikirja), kuten sitä alun perin nimitimme, on tärkeä.
This is the very reason why this vade mecum, as we called it initially, is so important.
käsikirja (myös: opaskirja, matkaopas, opas, suositus)
Voin lisätä tähän, että ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen käsikirja julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.
I can add that a practical guide to green procurement will be published later this year.
Tällainen käsikirja voi auttaa siinä, ja tällä tavalla emme saavuta vapaaehtoisesti yhdenmukaistamista mutta kylläkin vähimmäisnormit.
Such a guide may be helpful in this, and this is how we voluntarily reach not harmonisation but minimum standards.