"käsi kädessä" - Englanninkielinen käännös

FI

"käsi kädessä" englanniksi

FI käsi kädessä
volume_up
{adverbi}

käsi kädessä
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Tarttuvien tautien valvonta kulkee käsi kädessä asianmukaisen seurannan kanssa.
Control of infectious diseases goes hand in hand with proper monitoring.
Maahanmuuttopolitiikan on kuitenkin kuljettava käsi kädessä kotouttamispolitiikan kanssa.
Immigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "käsi kädessä" englanniksi

käsi substantiivi
käsi- adjektiivi
kasi substantiivi
English

Esimerkkejä "käsi kädessä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishOn erittäin tärkeää, että parlamentti ja komissio työskentelevät käsi kädessä.
It is very important for Parliament and the Commission to work side by side.
FinnishRadikalisoitumisen torjumisen ja ehkäisyn on kuljettava aina käsi kädessä.
Repression and prevention of radicalisation must act in parallel.
Finnish. – Arvoisa puhemies, työllisyys ja sosiaalinen yhteisvastuu kulkevat käsi kädessä.
   . Mr President, employment and social solidarity go together.
FinnishTällä tavalla turvallisuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä.
In that way, security and competition will be able to sit side by side.
FinnishKuten puheenjohtaja Sarkozy totesi, näiden kahden politiikan on kuljettava käsi kädessä.
As President Sarkozy said, the two policies must ride together.
FinnishNäiden kahden asian täytyy kulkea käsi kädessä ja täydentää toisiaan.
No, the two things have to go together and complement each other.
FinnishArvoisa puhemies, lehdistönvapaus kulkee käsi kädessä sananvapauden ja demokratian kanssa.
author. - Mr President, freedom of the press is synonymous with freedom of expression and democracy.
FinnishKysymys on siitä, kulkevatko kaupankäynti ja kehitys käsi kädessä.
It is about whether trade and development run in one direction.
FinnishTämän vuoksi sosiaalisten näkökohtien ja valuuttakysymysten on kuljettava käsi kädessä.
To do so, social and monetary sides must join forces.
Finnish   Arvoisa puhemies, kuten komission jäsen Mandelson tietää, kaupan kasvu ja vauraus kulkevat käsi kädessä.
   Mr President, as Commissioner Mandelson knows, increased trade and prosperity go together.
FinnishTehokkuus ja ylenmääräinen sääntely eivät käy käsi kädessä.
Effectiveness and excessive regulation are not compatible.
FinnishPoliittiset ja taloudelliset uudistukset kulkevat käsi kädessä.
The political and economic reforms go together.
FinnishRohkeuden ja viisauden pitäisi kulkea aina käsi kädessä.
Courage and prudence should always go together.
FinnishSiksi haluan kehottaa, että päästöjen vähentäminen tapahtuu käsi kädessä vaihtoehtoisten tuotteiden löytämisen kanssa.
I would therefore like to request that the reduction of emissions takes place by finding alternative products.
FinnishLaajentuminen ja uudistukset kulkevat käsi kädessä.
FinnishNämä kaksi asiaahan kulkevat käsi kädessä.
You cannot have the one without the other.
FinnishKuten Euroopan parlamentin päätöstekstistä käy ilmi, laajentuminen käy käsi kädessä NATOn itään suuntautuvan laajentumisen kanssa.
As the European Parliament's resolution reveals, enlargement goes hand in glove with the eastward expansion of NATO.
FinnishSen sijaan olisi pantava merkille, että talouskasvu ja autoritaariset järjestelmät kulkevat usein käsi kädessä kaikkialla maailmassa.
Instead, we should be noticing that all over the world, economic growth and authoritarian regimes often go together.
FinnishEttä näkisimme heidät todellakin arkipäivän kumppaneina, joiden kanssa voimme käsi kädessä suunnitella tulevaisuutta luottavaisin mielin.
In short, we should consider them our partners in everyday life, link hands with them and work together towards a fairer future.
FinnishIäkkäiden ihmisten ylistäminen ja syrjiminen kulkevat kaikista päinvastaisista vakuutteluista huolimatta käsi kädessä myös politiikassa.
For all that may be said to the contrary, fulsome praise and discrimination are never far apart for the elderly, in politics as elsewhere.