"joustava" - Englanninkielinen käännös

FI

"joustava" englanniksi

FI

joustava {adjektiivi}

volume_up
Joustava mekanismi ei tästä syystä ole niin joustava kuin sen pitäisi olla.
Consequently, the flexible mechanism is not as flexible as it ought to be.
Olen ollut joustava, aivan kuten direktiivikin on joustava.
I have been flexible, just as the Directive is flexible.
Joustava kauppapolitiikka ja luotettavat säännöt edistävät vakautta.
A flexible trade policy and reliable rules are conducive to stability.
joustava (myös: tukeva, sitkeä)
On myös kunkin jäsenvaltion asia huolehtia siitä, että kunkin talous on kilpailukykyinen, joustava ja kestävä.
Similarly, it is for each one of them to ensure that their economies are competitive, flexible and resilient.
Siksi joustava ja käytännönläheinen toimielinten välinen sopimus on ehdoton edellytys toimintoperusteisen johtamisen tehokkuudelle.
A resilient and practical interinstitutional agreement will, therefore, be a prerequisite for the efficient operation of activity-based management.
Arvoisa komission jäsen, kuten näette, tämä on tilaustyönä tehty joustava karjapuskuri, joka on paljon kimmoisampi kuin vanhanmallinen karjapuskuri.
As you can see, Commissioner, this is a customdesigned soft bull bar far more resilient than the old type of bull bar.
joustava (myös: mukava, avulias)
joustava (myös: sopeutuva, mukautuva)
joustava (myös: kimmoisa, elastinen)
This is not a constantly elastic process.
Solidaarisuusrahaston on oltava joustava niin, että se voi reagoida asianmukaisesti ja laajasti onnettomuustilanteisiin.
The Fund must be elastic so it can adequately respond to situations, and do so comprehensively.
joustava (myös: kimmoisa)
joustava (myös: pehmeä)

Esimerkkejä "joustava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiksi yhtä joustava kuin tuloshakuinenkin neuvottelujen kulku on ehdottomasti tarpeen.
It is therefore essential that negotiations be both flexible and result-oriented.
FinnishYksi suurimmista ongelmista on, että EU:n talousarvio ei ole tarpeeksi joustava.
One of the biggest problems is that the EU budget is not flexible enough.
FinnishSitä varten komission ja alan yhteydenpidon on oltava hyvää ja suhteen joustava.
This requires good communication and relations between the Commission and the industry.
FinnishTämä joustava rakenne antaa meille mahdollisuuden vastata haasteisiin EU:n tasolla.
This flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
FinnishYlärajojen sääntelyn joustava käyttö voi edistää järkevien ratkaisujen löytämistä.
A flexible system of upper limits could make it possible to find reasonable solutions.
FinnishMarkkinatesti on lisäksi hyvin yksityiskohtainen, eikä ehdotus ole riittävän joustava.
Moreover, this test is very detailed; the proposal is lacking in flexibility.
FinnishSe ei ole jäykkä vaan joustava malli, ja siksi sitä kannattaa kehittää.
As a model, it is flexible and far from rigid, and so it deserves to be extended.
FinnishDirektiivin on oltava melko joustava, sillä kaikki valtiot tarvitsevat oman tasapainonsa.
As each country needs its own balance, the directive must be relatively flexible.
FinnishJoustava mekanismi ei tästä syystä ole niin joustava kuin sen pitäisi olla.
Consequently, the flexible mechanism is not as flexible as it ought to be.
FinnishTyövoiman maahanmuuttoa koskeva joustava järjestelmä voisi yhdistää nämä kaksi tosiasiaa.
A flexible system for labour immigration could bring together these two realities.
FinnishMeidän on saatava joustava järjestelmä, joka on hyväksi kaikille Euroopan työntekijöille.
We need to have a flexible system which is good for all the workers in Europe.
FinnishOlen tietysti hyvin joustava ja annan läsnä olevien jäsenten käyttää puheenvuoron.
Of course, I am very flexible and I allow the Members present to speak.
FinnishOlen tämän suhteen hyvin joustava ja lähden keskusteluun avoimin mielin.
I am very flexible here, and I am approaching this debate with an open mind.
FinnishTukijärjestelmään ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus tehdä välineestä joustava.
The changes proposed for this support mechanism will make it flexible.
FinnishSuuri kosketusnäyttö ja joustava jalusta tuovat kaiken käden ulottuville.
Its large touchscreen and flexible stand keep everything within easy reach.
FinnishEhdotuksemme on tarpeeksi joustava, jotta sitä voidaan vastedes mukauttaa.
Our proposal is sufficiently flexible to allow it to be adapted over time.
FinnishLisäksi joustava lähestymistapa lisää tehokkuutta ja vähentää tyhjiä puheita.
Furthermore, it will lead to greater efficiency and fewer empty words.
FinnishMeidän on tuettava ruohonjuuritason lähestymistapaa, jonka on oltava joustava ja yhtenäinen.
We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
FinnishSeitsemänneksi ikääntyvien työnsaanti ja vähittäinen ja joustava eläkkeelle siirtyminen.
Seventhly, employment for the elderly and gradual and flexible retirement.
FinnishOn tärkeää, että tästä järjestelmästä muodostuu mahdollisimman joustava ja epäbyrokraattinen.
It is important that this scheme is as flexible and unbureaucratic as possible.