"joka puolelle" - Englanninkielinen käännös

FI

"joka puolelle" englanniksi

FI

joka puolelle {prepositio}

volume_up

Esimerkkejä "joka puolelle"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPienillä yrityksillähän ei ole mahdollisuuksia ilmoittaa uusista keksinnöistään joka puolelle.
Small businesses do not have the necessary resources to register their new developments.
FinnishOnko edes tarpeen, että näitä virastoja ilmestyy joka puolelle Eurooppaa kuin sieniä sateella?
I wonder whether it is even necessary to have these agencies popping up like mushrooms all over Europe.
FinnishMeidän ei pidä levittäytyä joka puolelle liian heikoin perustein.
FinnishOn siksi erittäin tekopyhää ihmetellä, että tämä vaara on taas olemassa, kun sitä on levitetty joka puolelle.
It is therefore very hypocritical to be surprised that this danger has resurfaced when it has been spread here, there and everywhere.
FinnishTietyllä tasolla tehdään yhteisiä päätöksiä, jotka myöhemmin toteutetaan hallintokoneistossa, joka haarautuu joka puolelle Eurooppaa.
Joint decisions are taken at one level and are then put into effect by an administrative apparatus with offshoots all around Europe.
FinnishVirastoihin liittyvästä kysymyksestä toteaisin, että on tietysti olemassa valtava halu perustaa uusia virastoja ja toimielimiä joka puolelle Eurooppaa.
Of course, on the question of agencies, there is an enormous desire to establish new agencies and new institutions everywhere in Europe.
FinnishMikäli oikein ymmärrän, ongelmana on hyvin yksinkertaisesti liiallinen vedenpaine, eli vesi roiskuu joka puolelle altaan ympärillä ja sieltä lattialle.
As far as I can see, it is a very simple problem of excessive water pressure so the water spills everywhere around the basin and on to the floor.
FinnishNämä rikokset leviävät hälyttävästi joka puolelle maata huolimatta presidentti Joseph Kabilan julistamasta niin kutsutusta nollatoleranssipolitiikasta.
These crimes are spreading throughout the country on an alarming scale, despite President Kabila's announcement of a so-called zero tolerance policy.
FinnishTärkeää on, että pyrimme luomaan samat Euroopan unionin laajuiset säännöt joka puolelle.
It will, of course, need to be a combination of the three, but what is important is that we must seek to establish the same European rules wherever we go.
FinnishToivon, että tämä lause voitaisiin kiinnittää valtavin kirjaimin mainostauluille joka puolelle Yhdistynyttä kuningaskuntaa, jotta maanmieheni ymmärtäisivät, mitä todella on tekeillä.
I wish that phrase could be plastered in massive letters on billboards around the United Kingdom so that my fellow subjects could really understand what is really going on.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "joka puolelle" englanniksi

joka pronomini
joka
English
joka kerta adverbi
joka toinen viikko tapahtuva adjektiivi
English
joka kerta kun adverbi
English
joka puolella adverbi
English
joka puolella prepositio
joka ilta adverbi
English
joka toinen viikko adjektiivi
English
joka toinen adjektiivi
joka päivä adverbi
English
joka yö adverbi
English
joka ikinen päivä adverbi
joka ikinen