"joka puolella" - Englanninkielinen käännös

FI

"joka puolella" englanniksi

FI

joka puolella {adverbi}

volume_up
joka puolella (myös: kaikkialla, kaikkialle)
Joka puolella keskustellaan tästä aiheesta, miksei sitten täällä parlamentissa?
The subject is being discussed everywhere else, so why not in this Parliament?
Ovatpa hinnat sitten joka puolella kiinteitä tai eivät, kehityssuunta on tällainen.
Whether you have book price fixing everywhere or not, that is the trend.
Meidän mielestämme EU:lla kuuluisi olla edustustoja joka puolella.
Our view is that it is normal for the EU to have delegations everywhere.

Esimerkkejä "joka puolella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJoka puolella keskustellaan tästä aiheesta, miksei sitten täällä parlamentissa?
The subject is being discussed everywhere else, so why not in this Parliament?
FinnishMerillä on myös ratkaiseva merkitys ihmisten elämälle joka puolella maailmaa.
Our seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
FinnishOvatpa hinnat sitten joka puolella kiinteitä tai eivät, kehityssuunta on tällainen.
Whether you have book price fixing everywhere or not, that is the trend.
FinnishToivon, että jäsenet joka puolella parlamenttia tunnustavat nämä erityiset pätevyydet.
I hope that colleagues across the House will recognise those particular qualifications.
FinnishHomofobiaa esiintyy Euroopan unionissa valitettavasti joka puolella.
Unfortunately, in the European Union, we encounter homophobia at every step.
FinnishEnron on niistä suurin, mutta muita on joka puolella Euroopan unionia.
Enron is the biggest, but there are others throughout the European Union.
Finnish8:19 Dalai-lama oli kerran Portugalissa, missä rakennettiin paljon joka puolella.
8:19 The Dalai Lama was once in Portugal, and there was a lot of construction going on everywhere.
FinnishMeidän mielestämme EU:lla kuuluisi olla edustustoja joka puolella.
Our view is that it is normal for the EU to have delegations everywhere.
FinnishValitettavasti joka puolella maailmaa ihmisiä yhä vainotaan, kidutetaan ja myös surmataan.
Unfortunately, people all over the world are still being persecuted, tortured and even killed.
FinnishSe ei tapahdu vain kaukaisissa kehitysmaissa vaan joka puolella.
And that's not just in the far-away developing world; that's everywhere.
FinnishLaivanrakennusteollisuuden rakenneuudistuksia on tehty viime vuosikymmenten aikana joka puolella EU:ta.
In the last decades, the shipbuilding industry has restructured all around Europe.
FinnishMielestäni voimme joka puolella vallitsevan huolestuneisuuden perusteella esittää joitakin toteamuksia.
I think that we can learn something from the concerns expressed on all sides.
FinnishBonobon kyvyt ovat ällistyttäneet tiedemiehiä joka puolella maailmaa.
The Bonobo's abilities have stunned scientists around the world.
FinnishJoka puolella EU:ta kuulemme viikoittain juttuja tästä aiheesta.
Every week we hear across the EU story after story about this issue.
FinnishIhmiset toivat kokkaamaansa ruokaa meille joka puolella maailmaa.
People would bring home-cooked food to us all over the world backstage and feed us and eat with us.
FinnishNäin varmistetaan myös, että määräyksiä sovelletaan yhdenmukaisesti joka puolella Euroopan unionia.
It will also ensure that application of these measures is harmonised across the European Union.
FinnishTämän vuoksi maitokiintiöitä on joka tapauksessa korotettu puolella prosenttiyksiköllä joissain jäsenvaltioissa.
For that reason milk quotas have in any event been raised by 0.5% in some countries.
FinnishJoka puolella maailmaa näkyy päivittäin kuvia nälkää näkevistä ihmisistä ja kuolevista lapsista.
From day to day, images of starving people and dying children are winging their way around the world.
FinnishKriisit joka puolella maailmaa ovat sitä paitsi asia, joka hallitsee siirtymistä 2000-luvulle.
After all, crises all over the planet are the predominant issue at the dawn of the twenty-first century.
FinnishNiitä syttyi joka puolella yötä päivää.
Hundreds of fires broke out simultaneously, everywhere, throughout the day and night, and in all directions.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "joka puolella" englanniksi

joka pronomini
joka
English
joka kerta adverbi
joka puolelle prepositio
perän puolella adjektiivi
English
joka toinen viikko tapahtuva adjektiivi
English
joka kerta kun adverbi
English
joka ilta adverbi
English
joka toinen viikko adjektiivi
English
joka toinen adjektiivi
joka päivä adverbi
English
joka yö adverbi
English
joka ikinen päivä adverbi
joka ikinen