FI

johdosta {postpositio}

volume_up
johdosta (myös: seurauksena)
Tämän johdosta useat oppositiojäsenet jäivät pois parlamentin seuraavasta istunnosta.
As a consequence, a number of opposition members chose not to attend parliament’s forthcoming sitting.
What action has been taken as a consequence of this?
Tämän johdosta katsomme lisäksi, että budjetista vastaavan viranomaisen hyväksymä budjetti vuodelle 1998 on riittämätön.
In consequence, we also consider the budget which was approved by the competent budgetary authority for the year 1998 to be inadequate.

Esimerkkejä "johdosta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMihin toimiin komissio aikoo ryhtyä luottoluokituslaitosten toiminnan johdosta?
What measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
FinnishSen johdosta Sri Lankan tarkkailuoperaatio menetti suuren osan uskottavuudestaan.
As a result, the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) lost most of its capability.
FinnishYhtä ja toista täytyy tämän johdosta tarkistaa - komissaari viittasikin tähän jo.
A thing or two will have to be revised. The Commissioner herself pointed to this.
FinnishMuutokseen johtavat kimmokkeet riippuvat myös puolueen poliittisesta johdosta.
The impetus for change also depends on the quality of party political leadership.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella esittelijää tämän mietinnön johdosta.
(PL) Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on the report.
FinnishMihin toimenpiteisiin neuvosto aikoo ryhtyä tämän traagisen tilanteen johdosta?
What action will the Council take to do something about this tragic situation?
FinnishKiitos erinomaisesta työstänne jäsen Kinnock ja onnitteluni mietintönne johdosta.
Thank you for your excellent work, Mrs Kinnock, and congratulations on your report.
Finnish(DE) Minäkin haluan esittää kiitokseni tämänpäiväisen äänestystuloksen johdosta.
(DE) I would also like to express my congratulations on the outcome of today's vote.
FinnishKiitos ystävällisistä sanoista ruotsalaisen varapuhemiehen valinnan johdosta.
Thank you for your kind words regarding the election of a Swedish Vice-President.
FinnishOlemme olleet jatkuvasti yhteydessä Iranin viranomaisiin näiden asioiden johdosta.
We have been in constant touch with the Iranian authorities over these issues.
FinnishOnnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti olette hyvin onnellisia yhdessä.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
FinnishTämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
A special police task force and the independent Melo Commission were set up.
FinnishTyöjärjestyksen muuttaminen jäsenten asemaa koskevien sääntöjen johdosta (äänestys)
Amendment of the Rules of Procedure in light of the Statute for Members (vote)
FinnishOnnittelen häntä sen johdosta, että hän vaikutti merkittävästi lopputulokseen.
I congratulate her on having contributed so significantly to this end result.
FinnishPysyvä elintarvikekomitea päätti ryhtyä seuraaviin toimiin tilanteen johdosta.
In response to the situation, the Standing Committee agreed the following measures.
FinnishTämän johdosta toivon, että direktiivi hyväksytään ja pannaan täytäntöön pikaisesti.
As a result, I hope that the directive will be adopted and implemented very soon.
FinnishHuolimatta optimismistani minua kutsutaan jo asenteeni johdosta eurorealistiksi.
I have already been called a Eurorealist for taking that stance, despite my optimism.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, minä haluaisin myös esittää onnitteluni mietinnön johdosta.
(DE) Madam President, I should also like to extend my congratulations on the report.
FinnishMuistutan teitä Georgian vaalien tuloksen johdosta esitetystä varoituksesta.
I would remind you of the exhortation of the results of the Georgian elections ...
FinnishLopuksi haluan esittää kiitokseni esittelijälle hänen tekemänsä työn johdosta.
In conclusion, allow me to express my thanks to the rapporteur for her work.