FI

isku {substantiivi}

volume_up
Tämä on kova isku Euroopan yhdentymiselle - isku, jota tuskin tarvitsemme.
This is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Tämä on isku sitä perusluottamusta vastaan, jota Euroopan unionissa kaivataan.
That strikes a blow against the basic confidence that the European Union needs.
Se on isku elintarvikepolitiikallemme, johon kuuluu kuluttajansuojan korkea taso.
It is a blow to our food policy with its high level of consumer protection.
Parlamenttivaaleissa kärsitty tappio oli kova isku äärikonservatiiveille.
This hit the ultra-conservatives during the parliamentary elections particularly hard.
It is only government officials who would be hard hit.
Eläinten liikkumisrajoitukset ovat kova isku niille seuduille tai alueille, joille rajoituksia on määrätty.
Animal movement restrictions hit hard the economic resources of the locations or regions where they are imposed.
Vai ryhtyykö Eurooppakin tukemaan niitä talouden sektoreita, joita barbaarinen isku horjutti?
Or will she also establish a policy to support those economic sectors weakened by this terrible shock?
Portugalissa tarvitaan pikaisia toimia ennen kuin tämä isku unohtuu, ja tämä koskee myös muuta Eurooppaa.
Swift action is needed in Portugal before this shock is forgotten, and this applies to the rest of Europe too.
Pankkiviranomaisen ehdottamassa kielteisessä ennusteessa nähdään huomattava isku valtionvelan hintavaihtelujen ja sen rahoittamisen kustannusten muodossa.
The adverse scenario proposed by the banking authority, the EBA, envisages a significant shock in the form of price fluctuations of sovereign debt and the cost of its financing.
isku
isku (myös: jytä)
volume_up
bop {subst.} [Brit. eng.]
isku (myös: lyönti, ristiaallokko)
volume_up
clout {subst.} [ark.]
isku (myös: lyönti)
Tämä raaka murha on ollut valtava isku kotimaassani etenkin uhrin poikkeuksellisen merkittävän humanitaarisen työn vuoksi.
This barbaric murder has had an enormous impact in my country, particularly because of the extraordinary humanitarian work done by the victim.
isku (myös: nakutus, koputus)
isku (myös: mäjäys, täräytys)

Esimerkkejä "isku"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on isku sitä perusluottamusta vastaan, jota Euroopan unionissa kaivataan.
That strikes a blow against the basic confidence that the European Union needs.
FinnishSe on isku elintarvikepolitiikallemme, johon kuuluu kuluttajansuojan korkea taso.
It is a blow to our food policy with its high level of consumer protection.
FinnishEnsinnäkin, jokainen pommi-isku vaikeuttaa pääsyä takaisin neuvottelupöytään.
Firstly, every bomb makes the return to the negotiating table more difficult.
FinnishVuoden 1941 karkotukset olivat tuhoisa isku demokraattiselle kansalaisyhteiskunnalle.
The 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
FinnishSe ei luojan kiitos ollut terrori-isku, mutta tapaus oli siitä huolimatta kauhea.
Thankfully, it was not an act of terrorism, although it was a truly horrific incident.
FinnishMeidän on kuitenkin vaadittava, että Jerikon vankilaan tehty isku tutkitaan.
However, we must demand an investigation into the storming of the prison in Jericho.
FinnishNe olivat kuin isku vasten Kuuban vankiloissa istuvien raukkojen kasvoja.
These were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
FinnishTämä on kova isku Euroopan yhdentymiselle - isku, jota tuskin tarvitsemme.
This is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
FinnishParlamenttivaaleissa kärsitty tappio oli kova isku äärikonservatiiveille.
This hit the ultra-conservatives during the parliamentary elections particularly hard.
FinnishSe on jokaiselle äänestäjälle ja Euroopan luotettavuudelle kuin isku vasten kasvoja.
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
FinnishTämä on kova isku vasten niiden kasvoja, jotka eivät usko demokratiaan.
This is a huge slap in the face for those who do not believe in democracy.
FinnishNuijan isku ei ollut tarkoitettu teille, vaan kollegalle, joka yritti keskeyttää teidät.
The use of my gavel was not aimed at you but at an MEP who was trying to interrupt you.
FinnishSopimuksen viivyttäminen olisi ankara isku Etelä-Afrikan kumppaneillemme.
To hold it up now would be a serious blow to our South African partners.
FinnishNämä tapahtuvat olivat isku suoraan parlamentin ominaispiirteen – demokratian – sydämeen.
These events struck at the heart of democracy itself, at the very nature of parliament.
FinnishEcofin-neuvoston tuore päätös on isku vasten Euroopan kansalaisten kasvoja.
The most recent decision by the ECOFIN Council is a slap in the face for European citizens.
FinnishSen sijaan jokainen isku on johtanut kansalaisoikeuksien ja -vapauksien lisärajoituksiin.
Instead, every attack is followed by further restrictions on civil rights and liberties.
FinnishKyseessä on myös ensimmäinen tämän suuruusluokan isku Euroopan unionin jäsenvaltiota vastaan.
It is also the first attack of this magnitude on a European Union country.
FinnishUskon, että haittana on isku Euroopan unionin uskottavuudelle.
I believe that there will be a cost to the very credibility of the European Union.
FinnishBalin terrori-isku, joka oli täysin odottamaton, osoitti, ettei kukaan ole turvassa.
The terrorist attack in Bali, coming as it did out of the blue, has shown that no one is immune.
FinnishMarkkinavälineiden romuttaminen olisi vakava isku maataloudellemme.
Scrapping market instruments would be a serious blow to our agriculture.