"irtisanominen" - Englanninkielinen käännös

FI

"irtisanominen" englanniksi

FI irtisanominen
volume_up
{substantiivi}

irtisanominen
volume_up
dismissal {subst.}
Työnantajan on todistettava, että irtisanominen tai muutos eivät johdu raskaudesta.
Employers will need to demonstrate that any dismissal or change of job is not linked to pregnancy.
Dismissal will be equivalent to deportment.
Näiden 43 kieltenopettajan irtisanominen 15–30 vuoden palveluksen jälkeen on komission osalta täysin tuomittava teko.
The dismissal of 43 language teachers after 15 to 30 years' service constitutes an unacceptable action by the Commission.
irtisanominen (myös: polttaminen, erottaminen, tulitus, ampuminen)
volume_up
firing {subst.}
Tuomion mukaan naisen irtisanominen milloin tahansa hänen raskautensa aikana on yhteisön oikeuden vastaista.
The European Court of Justice declares that firing pregnant women throughout the duration of their pregnancy is contrary to Community law.
irtisanominen (myös: lomautus)
volume_up
layoff {subst.}
Termination and Cancellation

Esimerkkejä "irtisanominen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSiirtoon liittyi lähes 500 työntekijän irtisanominen Dungarvanin tehtaasta.
The move involved the disappearance of nearly 500 workers from Dungarvan.
FinnishSatojen tuhansien eurooppalaisten irtisanominen olisi myös yhteiskunnanvastainen teko.
Such a move, which would make hundreds of thousands of people in Europe redundant, would also be antisocial.
FinnishMiksi hyväksyä tekstiilikiintiöiden poistaminen ja kymmenien tuhansien eurooppalaisten työntekijöiden irtisanominen?
Why accept the end of textile quotas and the laying off of tens of thousands of European workers?
FinnishAinoa sosiaalinen toimi tässä mietinnössä on siis velvoite estää työntekijöiden irtisanominen!
The only social measure in this report is therefore the obligation to inform workers that they are going to be made redundant!
FinnishTyöntekijöiden irtisanominen on entistä yleisempää.
Redundancies are becoming increasingly common.
FinnishTätä työttömyyden ja köyhyyden yhdistelmää pahentaa se, että työntekijöiden irtisanominen on helppoa.
This combination of unemployment and poverty is exacerbated by the pressure created by the ease with which redundancies can be made.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluan osoittaa solidaarisuutemme Birminghamissa toimivan Fujitsun työntekijöille, joita uhkaa irtisanominen.
Mr President, I want to demonstrate our solidarity with Fujitsu workers in Birmingham who are threatened with redundancy.
FinnishTämä ei tietenkään saa meitä vakuuttuneiksi, päinvastoin, se on erittäin huolestuttavaa, kun otetaan huomioon 600 työntekijän irtisanominen.
That, of course, does not convince us; on the contrary, it is even more worrying in the light of the 600 workers being laid off.
FinnishToiseksi, kun työntekijöiden irtisanominen osoittautuu väistämättömäksi, kyseisten henkilöiden työllistettävyyttä on parannettava kaikin mahdollisin tavoin.
Secondly, when dismissals prove to be inevitable, the utmost must be done to reinforce the employability of those concerned.
FinnishToiseksi silloin, kun irtisanominen osoittautuu välttämättömäksi, yritysten on tehtävä kaikkensa asianomaisten työntekijöiden työllistettävyyden parantamiseksi.
Secondly, when dismissals prove to be inevitable, the utmost must be done to improve the employability of those concerned.
FinnishYksi irtisanominen johtui epäpätevyydestä, kahdeksan vakavista kurinpitosäännösten rikkomuksista, ja 32 muusta tapauksesta langetettiin useita rangaistuksia.
One was for professional incompetence, eight for serious disciplinary offences and 32 other cases attracted a range of penalties.
FinnishVenäjällä sopimusten irtisanominen on osa elämää siinä missä kansalaisjärjestöjen lakkauttaminen ja demokraattisten perusoikeuksien rajoittaminen.
In Russia, contract killings are as much a part of life as the suppression of non-governmental organisations and the restriction of fundamental democratic rights.
FinnishOn erittäin vaikeaa hyväksyä hyvien, koulutettujen ammattilaisten irtisanominen tehtaasta, joka oli ja on ymmärtääkseni edelleen teollisesti ja taloudellisesti tehokas.
It is extremely difficult to accept the laying-off of good, well-trained, professional workers at what was and is understood still to be an industrially and economically efficient plant.