FI

irrottaminen {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "irrottaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAihe: Kaupallisten intressien irrottaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden kehitysavusta
Subject: 'Untying'of development assistance from commercial interests by EU Member States
FinnishKeskeinen sisältö on sama kuin muissakin reformeissa: tuen irrottaminen tuotannosta.
The key issue is the same as with the other reforms: the de-coupling of support and production.
FinnishEnsinnäkin on varmaa, että tuen irrottaminen kokonaan tuotannosta vähentää tuotantoa.
First, it is certain that complete decoupling lowers production.
FinnishTukien irrottaminen tuotannosta: myös tässä olemme saaneet aikaan mielestäni tasapainoisen kannan.
The decoupling of aid: here too, we have found a position that, in my view, is balanced.
FinnishTukien irrottaminen tuotannosta ei ole toimiva ratkaisu maanviljelijöiden kannalta.
Decoupled aids are not a viable solution for the farmer.
FinnishTäydellinen irrottaminen on ehdottaman tärkeää, jos uusiutuvia energialähteitä aiotaan kehittää nopeasti.
Total decoupling is an absolute priority if renewable energy is to develop rapidly.
FinnishTeidän lopullisena tavoitteenanne on tuen täydellinen irrottaminen tuotannosta.
Your final objective is actually complete decoupling.
FinnishTämä on yksi niistä periaatteista, johon tuen irrottaminen tuotannosta perustuu.
FinnishTuen irrottaminen on monella tavalla luopumistuen luontoista.
Decoupling in many ways is like farmers' early retirement aid.
FinnishTuen irrottaminen tuotannosta suosii suurmaanomistajia ja uhkaa pieniä tiloja ja perhetiloja.
The decoupling of assistance favours large landowners, and threatens small operations and family-run farms.
FinnishTuen irrottaminen tuotannosta lienee varsinkin tupakanviljelyn vastustajien mieleen.
The de-coupling of support and production will probably appeal in particular to those opposed to tobacco cultivation.
FinnishTukien irrottaminen tuesta on välttämätöntä ylituotannon välttämiseksi.
FinnishTuen irrottaminen tuotannosta vähentäisi tuotantoa samalla kun sen hyväksyttävyys hämärtyisi.
Decoupling aid from production would decrease production, whilst its acceptability would grow more uncertain.
FinnishTukien täydellinen irrottaminen vaarantaa monia tuotantoaloja.
Total decoupling jeopardises many kinds of production.
FinnishKäyttäydymme aina niin kuin tuen irrottaminen tuotannosta merkitsisi sitä, etteivät tupakanviljelijät saisi enää palkkiota.
We always act as if decoupling would deprive tobacco-growers of the premium.
FinnishOnko hän samaa mieltä siitä, että avun irrottaminen vahvistaa yksityisen sektorin asemaa kehitysmaissa?
Does he finally agree that untying aid increases the role of the private sector within developing countries?
FinnishTuen irrottaminen tuotannosta johtaa tuotannon alenemiseen.
Decoupling aid will result in reduced production.
FinnishTuen irrottaminen tuotannosta voisi toimia lisäkannustimena.
FinnishKauppaneuvottelujen irrottaminen rahapoliittisista neuvotteluista on järjetöntä, ja siksi emme voi hyväksyä sitä.
It is unacceptable, because it is illogical, to separate trade negotiations from monetary negotiations.
FinnishEräs keskustelun kohteena olevista aiheista on suorien tukien irrottaminen tuotantomääristä, joka on monitahoinen toimenpide.
These topics include, amongst others, the various aspects of the decoupling of direct payments.