"Internet" - Englanninkielinen käännös

FI

"Internet" englanniksi

volume_up
Internet {erisnimi}
EN

"Internet" suomeksi

volume_up
Internet {erisnimi}

FI Internet
volume_up
{erisnimi}

Internet (myös: netti)
volume_up
Internet {erisnimi}
Jos haluat luoda uuden Internet-yhteyden, katso Internet-yhteyden muodostaminen.
To create a new Internet connection, see Connect to the Internet.
Avaa Internet Explorer, valitse Työkalut ja valitse sitten Internet-asetukset.
Open Internet Explorer, click Tools, and then click Internet options.
Valitse Internet Explorer -selaimen Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
In Internet Explorer, on the Tools menu, click Internet Options.

Esimerkkejä "Internet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLisätietoja Internet-kaupan vaihtamisesta on ohjeaiheessa Ostaminen Internetistä.
For information about how switch to a different online store, see Shop online.
FinnishJos Internet-palveluntarjoaja vaatii tiettyä tietokoneen nimeä, älä muuta nimeä.
If your ISP requires a specific computer name, don't change the name they give you.
FinnishInternet-tietokannassa on useiden tiedontoimittajien toimittamia mediatietoja.
The online database contains media information from a number of data providers.
FinnishInternet Explorer näyttää kirjoittamisen aikana luettelon käyttämistäsi sivustoista.
As you type, a list of webpages that you have already visited will be displayed.
FinnishSelaa verkkoa nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti Internet Explorerin avulla.
Run many Windows XP business programs in Windows XP Mode (separate download).
FinnishInternet-sivuston kautta ja sähköpostilla tehtyjen kantelujen osuus kasvoi edelleen.
The proportion of complaints sent through the website and e-mail continued to rise.
FinnishInternet on poikkeuksellinen väline, joka tuo monille aloille valtavia mahdollisuuksia.
This extraordinary instrument opens up tremendous opportunities in many areas.
FinnishNämä ovat myös pääsääntöisesti yleisön luettavissa EKP:n Internet-sivuilla.
These are also as a rule made available to the public via the ECB's website.
FinnishEsityslista on julkaistu, ja se on saatavilla Euroopan parlamentin Internet-sivustolla.
The agenda has been published and is available on the European Parliament website.
FinnishKannatan itsesääntelyyn perustuvan tiedon tarjoamista Internet-sivustoilla.
I am in favour of making self-regulating information accessible on the web.
FinnishSen jälkeen voit ladata musiikki- ja videotiedostoja Internet-kaupoista.
Once you do so, you can download music and video files from the online stores.
FinnishLisätietoja Internet-kaupan vaihtamisesta on ohjeaiheessa Ostaminen Internetistä.
For information about switching between online stores, see Shop online.
FinnishSiirry luotettuihin sivustoihin kirjoittamalla Internet-osoite suoraan osoiteriville.
Navigate to trusted websites by typing the web address directly into the Address bar.
FinnishInternet on yksi lääkeväärennösten tärkeimmistä tuloväylistä Euroopan markkinoille.
That is one of the main routes by which counterfeit drugs end up on the European market.
FinnishPanen Internet-sivulle asiakirjan 50 kidutustavasta, josta hän kärsii.
I am putting on my website a dossier of 50 sorts of torture that she is suffering.
FinnishTällä yhdellä ainoalla ehdolla kaikista hankkeista voi lukea Internet-sivuillamme.
With that sole proviso, all projects will be announced on our website.
FinnishSelaa verkkoa nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti Internet Explorerin avulla.
Connect to company networks easily and more securely with Domain Join.
FinnishKatson myös, että internet-pohjaisia terveydenhuollon resursseja on kannustettava.
I also recognise that web-based health resources must be encouraged.
FinnishLaskelma tehokkaan koulutuksen hinnasta nähtiin hiljattain FIFAn Internet-sivulla.
The calculation behind the effective training costs was recently posted on the FIFA website.
FinnishTämä pätee etenkin kuljetusmaksujen mainontaan Internet-sivustoilla.
This is particularly applicable to the advertising of air fares on websites.