"ilmavoimat" - Englanninkielinen käännös

FI

"ilmavoimat" englanniksi

FI

ilmavoimat {substantiivi}

volume_up
1. Ilmailu
ilmavoimat
Esimerkiksi Belgian ilmavoimat on mukana paikan päällä.
We see, for example, the Belgian Air force in the vicinity.
They have got an air force that is as big as the Luftwaffe.
Liittoutuneiden ilmavoimat ovat hyökänneet Jugoslavian kohteisiin maaliskuun 24. päivän illasta lähtien.
Since the evening of 24 March, the allied air force has been attacking targets in Yugoslavia.

Esimerkkejä "ilmavoimat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLiittoutuneiden ilmavoimat ovat hyökänneet Jugoslavian kohteisiin maaliskuun 24. päivän illasta lähtien.
Since the evening of 24 March, the allied air force has been attacking targets in Yugoslavia.
FinnishEsimerkiksi Belgian ilmavoimat on mukana paikan päällä.
We see, for example, the Belgian Air force in the vicinity.
FinnishIlmavoimat ja puolustusministeriö ovat ilmoittaneet, että KC-45 täyttää parhaiten ilmavoimien vaatimukset.
The Air Force and Department of Defense have indicated that the KC-45 best meets the USAF's requirements.
FinnishSen ilmavoimat on yhtä suuri kuin Luftwaffe.
They have got an air force that is as big as the Luftwaffe.
FinnishEnsiksi, tuhotaan Gaddafin ilmavoimat ja jätetään Veli johtaja, kuten hän mielellään itseään kutsuu, halvaantuneeksi.
First, let us break Gaddafi's air force and leave the 'Brother Leader', as he likes to call himself, paralysed.
FinnishAmerikan hallitus on myöntänyt, että Yhdistyneen kuningaskunnan ilmavoimat on osallistunut pommituksiin Al Qasidissa, Al Kutissa, Al Basrahissa?
The American Government, however, has admitted that the United Kingdom took part in aerial attacks in Al Qasidi, Al Kut, Al Basrah, ?
FinnishTammikuun alussa tehdystä rauhansopimuksesta huolimatta Sudanin ilmavoimat pommittivat hiljattain tarkoituksellisesti suurta osaa Pohjois-Darfurista.
Despite the Peace Agreement concluded in early January, large parts of North Darfur were deliberately bombarded recently by the Sudanese air force.
FinnishToiseksi, Turkin ilmavoimat ovat syyllistyneet toistuviin ja tiheisiin Kreikan ilmatilan loukkauksiin pakottaen Kreikan ilmavoimat vaarallisiin torjuntatoimiin.
Secondly, the Turkish air force has repeatedly and frequently violated Greek air space, forcing the Greek air force into dangerous interceptions.
FinnishYhdysvaltain ilmavoimat on päättänyt, että Northrop Grummanin ja EADSin tarjoama kone on parempi kuin Boeingin kone ja täyttää parhaiten sen asettamat vaatimukset.
The US Air Force has determined that the plane offered by Northrop Grumman and the EADS is superior to the Boeing and is the best tanker to meet its needs.
FinnishKun ilmavoimat, laivasto ja maavoimat tulivat apuun, vasemmisto täällä parlamentissa ja kaikkialla maailmassa huusi, että niiden täytyy poistua Haitista.
When the air forces, the navies and the armies came to help, the left wing of this Parliament and the left wing around the world screamed for them to get out of Haiti.
FinnishOsoitus tästä saatiin, kun Venäjän ilmavoimat ampui miehittämättömän lentokoneen alas, sillä on selvää, ettei tätä tehnyt Abhasian ilmavoimien kone.
One indication of this is the shooting down of an unmanned drone by a Russian aircraft, as there is no doubt whatsoever that this was not done by an Abkhazian air force plane.
FinnishMuistan Dresdenin pommitukset vuonna 1944, jolloin Britannian ilmavoimat hävittivät kaupungin perustuksiaan myöten ja surmasivat 92 000 siviiliä, joista useimmat olivat naisia ja lapsia.
I remember the bombing of Dresden in 1944, when British aircraft razed the city to the ground and killed 92 000 civilians, mostly women and children.
FinnishEhkä meidän olisi mietittävä, mitä tapahtui presidentti Allendelle, Chilen laillisesti valitulle presidentille, jonka palatsia Chilen ilmavoimat tulittivat ja pommittivat.
Perhaps we should reflect on what happened to President Allende, the legally elected President of Chile, whose palace was strafed and bombed by the Chilean airforce.
FinnishEsimerkiksi Angolalla on mahtavat asevoimat, jotka olisivat voineet antaa arvokasta apua, tai Zimbabwella siinä vieressä, tai Nigerialla, jolla on operatiiviset ilmavoimat.
Angola, for example, has powerful armed forces which could have given valuable assistance, or Zimbabwe, just next door, or Nigeria, which has an operational air force.
FinnishTurhautuminen kohdistuu sitä vastaan, että Northrop Grumman/EADS teki paremman tarjouksen, jonka Yhdysvaltojen ilmavoimat valitsi Boeingin mallin sijasta julkisessa tarjouskilpailussa.
The frustration is directed against the fact that Northrop Grumman/EADS presented a better offer, to which the US Air Force gave preference over a Boeing model in a public tender.