"ilmapiiri" - Englanninkielinen käännös

FI

"ilmapiiri" englanniksi

FI

ilmapiiri {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Sitä ympäröi ilmapiiri, joka on sekä monikulttuurinen että eurooppalainen.
Sarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
Todella historiallinen ilmapiiri vallitsee tässä myöhäisillan parlamentin istunnossa.
A really historic atmosphere prevails in this late-night session of Parliament.
Huippukokouksen ilmapiiri oli läheinen, ystävällinen ja keskittynyt.
The atmosphere at the summit was intimate, friendly, and focused.
ilmapiiri (myös: ilma, äänensävy, vaikutelma, ilme)
Viime aikoina Moldovan tasavallan kommunistisen hallituksen ja romaniankielisten kansalliskiihkoilijoiden välille on syntynyt ristiriitainen ilmapiiri.
An uneasy air of confrontation has recently arisen between the Communist Government of the Republic of Moldavia and the Romanian-speaking nationalists.
ilmapiiri (myös: konjunktuuri, suhdanne)
ilmapiiri (myös: henki, eetos)
2. Kuvainnollinen
ilmapiiri
volume_up
climate {subst.} [kuv.]
Euroopassa on kehittymässä suvaitsemattomuuden ja vihamielisyyden ilmapiiri.
A climate of intolerance and hostility is emerging in Europe.
Vuoden 2004 merkittävän laajentumisen jälkeen ilmapiiri muuttui perinpohjaisesti.
After the major enlargement of 2004, that climate changed dramatically.
Eikä pelkästään taloudellinen ilmapiiri ole edes asiassa ratkaiseva tekijä.
Not only the economic climate is a decisive factor in this matter, however.

Esimerkkejä "ilmapiiri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKansanäänestyksen jälkeen vallinnut myönteinen ilmapiiri on kuitenkin haihtunut.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
FinnishTietenkään poliittinen ilmapiiri useimmissa jäsenvaltioissa ei auta asiaa yhtään.
Clearly the current political climate in most Member States will not be of any help.
FinnishVaakalaudalla on ensinnäkin luottamuksen ilmapiiri ja toiseksi unionin tulevaisuus.
What is at stake is firstly a climate of trust, and secondly the future of Europe.
FinnishIlmapiiri Etelä-Serbiaa koskevassa koordinointielimessä on sen jälkeen parantunut.
The atmosphere within the Coordination Body for Southern Serbia has since improved.
FinnishTodella historiallinen ilmapiiri vallitsee tässä myöhäisillan parlamentin istunnossa.
A really historic atmosphere prevails in this late-night session of Parliament.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin puhua toisesta asiasta, jotta ilmapiiri hieman muuttuisi.
Madam President, I should like to change the subject and get us off this tack.
FinnishNiin kauan kuin rikoksia ei selvitetä, vallalla on rankaisemattomuuden ilmapiiri.
As long as the crimes remain unsolved, a climate of impunity will continue to prevail.
FinnishSitä ympäröi ilmapiiri, joka on sekä monikulttuurinen että eurooppalainen.
Sarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
FinnishMielestäni ilmapiiri on tärkeä mutta ennen kaikkea hyvien sopimusten perustana.
I think that the atmosphere is important, but as a basis for reaching sound agreements.
FinnishDemokratiassa ei voi vallita tällainen ilmapiiri, ja meidän onkin oltava valppaina.
We cannot have such a climate in a democracy, and we must be on our guard.
FinnishOn saatava aikaan myönteinen ilmapiiri, mikä EU:ssa jo mielestäni vallitseekin.
We have to build on a positive climate which I think we have in Europe.
FinnishVuoden 2004 merkittävän laajentumisen jälkeen ilmapiiri muuttui perinpohjaisesti.
After the major enlargement of 2004, that climate changed dramatically.
FinnishOn lisäksi selvää, että viime aikoina poliittinen ilmapiiri on heikentynyt.
It is clear, moreover, that, in recent times, the political climate has deteriorated.
FinnishLopuksi, meidän on ennen kaikkea luotava yrittäjyydelle suotuisa ilmapiiri.
Finally, we must first and foremost create a favourable climate for entrepreneurship.
FinnishEikä pelkästään taloudellinen ilmapiiri ole edes asiassa ratkaiseva tekijä.
Not only the economic climate is a decisive factor in this matter, however.
FinnishArvoisa puhemies, minusta keskustelun ilmapiiri on ollut tähän asti hieman outo.
Mr President, I find the atmosphere so far of the discussion here today rather surprising.
FinnishPääsimme kuitenkin askeleen eteenpäin ja ilmapiiri oli hyvin rakentava.
We did move a step forward, though, and there was a very constructive atmosphere.
FinnishTämä on se ilmapiiri, jossa Filippiinit valmistautuu toukokuun vaaleihin.
This is the climate in which the Philippines is preparing for the elections in May.
FinnishKolmenvälisissä neuvotteluissa ja neuvottelukokouksissa on ollut rakentava ilmapiiri.
The trialogue and conciliation meetings have taken place in a constructive atmosphere.
FinnishVaikka välillämme oli eroja, minun on todettava, että ilmapiiri oli hyvä.
Although there were differences between us, I must say that the atmosphere was good.