"ilmaisut" - Englanninkielinen käännös

FI

"ilmaisut" englanniksi

FI ilmaisut
volume_up
{monikko}

ilmaisut (myös: ilmaukset)
. - (EN) Arvoisa puhemies, kulttuuri ja kulttuuri-ilmaisut ovat ihmisten arvojen ja identiteetin perustana.
. - Madam President, culture and cultural expressions underpin people's values and identity.
Monet Euroopassa ja sen ulkopuolella puhutuissa kielissä käytetyt sanat ja ilmaisut ovat peräisin näistä klassisista kielistä.
These classical languages are the source of many words and expressions in all the languages of Europe and beyond.
Talousarviot ovat siis pohjimmiltaan politiikan harjoittamisen välineitä, minkä niiden julkilausumat ja ilmaisut eri tasoilla osoittavat.
In other words, it has basically been a policy instrument, and its manifestations and expressions at various levels demonstrate as much.

Esimerkkejä "ilmaisut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEhdotus tulee kieltämään harhaanjohtavat ilmaisut kuten "ultrakevyt" ja "vähänikotiininen".
The proposal will ban the use of misleading terms such as 'ultra light' and 'low tar' .
FinnishSiinä käytetyt ilmaisut ovat kuitenkin osoittautuneet erittäin epäselviksi.
However, the current formulation has turned out very dubious.
FinnishItse asiassa juuri nämä ilmaisut ovat antaneet puhtia ja ohjanneet tämänpäiväistä keskusteluamme.
It is, in fact, these terms that have provided the impetus for, and a guide to, our debate today.
FinnishSe on jo henkilökohtainen loukkaus, eivätkä tällaiset kielelliset ilmaisut ole parlamenttimme arvolle sopivia.
It went beyond personal insult and such verbal attacks are unworthy of our Parliament.
FinnishKaikki muut ilmaisut on mukautettava juuri näihin sanoihin, koska ne ovat tekstin sanoja.
Those are precisely the words to which all the other wordings must be adapted, since those are the words in the text.
FinnishIlmaisut "keystone" ja "au coeur" tarkoittavat samaa asiaa.
‘Keystone’ and ‘’ mean the same thing.
FinnishLukuisat mietinnössä käytetyt ilmaisut todistavat tämän.
FinnishArvoisa puhemies, olisin vielä lopuksi huomauttanut, että mielipiteen ilmaisut lehterillä ovat mielestäni kiellettyjä.
I would finally like to point out that the opinions being expressed in the gallery are, to my mind, out of order, Mr President.
FinnishJotkin ilmaisut viittaavat jopa tilanteen huononemiseen erityisesti työajan pitenemisen ja eläkkeisiin kohdistuvien hyökkäysten myötä.
Some points even threaten a worse situation, particularly in terms of longer working hours and attacks on retirement age.
FinnishArvoisat kollegat, Renault'n tapaus on niin vakava, että tunteiden ja tietynlaisen vihan ilmaisut ovat ymmärrettäviä.
Ladies and gentlemen, the Renault crisis is so serious that it is easy to understand these demonstrations of emotion and a certain amount of excitement.
FinnishEU on ilmaisut useissa tapaamisissa – sekä poliittisella tasolla että virkamiestasolla – tukevansa molempien maiden edistymistä ja olevansa tyytyväinen siihen.
At various meetings at both political and official level the EU has expressed its full support and its satisfaction with the steps taken by both countries.
FinnishSiksi onkin ikävää, että sosiaalidemokraatit haluavat poistaa ne ilmaisut, joiden tarkoitus on saada ihmiset osallistumaan oman terveytensä hoitoon.
That is precisely what is so unfortunate about the fact that the Social Democrats wish to remove the wordings designed to promote just such active involvement in our own health.
FinnishEU:n perusoikeuksien viraston uusimmassa selonteossa pääteltiin, muutoksilla voitaisiin kriminalisoida lähes kaikki homoseksuaalisuutta koskevat ilmaisut, kuvaukset tai tiedot.
A recent EU Fundamental Rights Agency report concludes that 'The amendments could potentially criminalise almost any public expression or portrayal of, or information about, homosexuality'.