"ihminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ihminen" englanniksi

volume_up
ihminen {erisnimi}
EN
EN
volume_up
Neandertalin ihminen {subst.}
FI

ihminen {substantiivi}

volume_up
ihminen
Yksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
No human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Jumalan luomakunnan kruununa jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänen arvoaan on mahdotonta laskea.
As the crowning glory of God's creation, every human being is unique and invaluable.
Toinen kysymys on seuraava: "Ihminen on asetettava etusijalle, mutta mikä on ihminen?"
The second question is as follows: 'The human being takes precedence, but what is a human being?'
ihminen
Toinen kysymys on seuraava: "Ihminen on asetettava etusijalle, mutta mikä on ihminen?"
The second question is as follows: 'The human being takes precedence, but what is a human being?'
Yksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
No human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Jos tämä kielletään, on ihminen tuomittu häpeään.
And not to accept this is to condemn the human being to ignominy.
ihminen (myös: henkilö, persoona)
Joka sekunti yksi ihminen jossain päin maailmaa saa tuberkuloositartunnan.
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Jokainen säädyllinen ihminen järkyttyi Kaukoidän viime viikon luonnonkatastrofista.
Every decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
Missä ihminen viettää sosiaalistumisprosessinsa tärkeimmät vuodet?
Where does a person spend the most important years of the social integration process?

Esimerkkejä "ihminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAinakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
FinnishSolmimme ystävyyssuhteita ja otamme selville, mitä kyseinen ihminen haluaa tehdä.
And what we do, we become friends, and we find out what that person wants to do.
FinnishKyllä, olen luonteeltani kärsimätön ihminen, mutta halusin vain mainita asian.
Yes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
FinnishJokainen säädyllinen ihminen järkyttyi Kaukoidän viime viikon luonnonkatastrofista.
Every decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
FinnishOlen viimeinen ihminen, joka ei kannattaisi syyllisten viemistä tuomioistuimeen.
Apart from that of course the culprits are any who are guilty of war crimes.
FinnishYhä useampi ihminen asuu tänä päivänä maassa, jota ei pidetä hänen omanaan.
More and more people worldwide are living in countries not considered their own.
FinnishIhminen jatkaa tulella leikkimistä ja elintarviketurvallisuudella temppuilemista.
Humans are continuing to play the sorcerer' s apprentice, juggling with food safety.
FinnishEi ihminen halua valita väärää rahastoa tai edes väärää salaatinkastiketta.
You don't want to pick the wrong mutual fund, or even the wrong salad dressing.
FinnishNeandertalin ihminen, kauan ennen Antigonea, on viimeksi näin häpäissyt ruumiita.
Not since Neanderthal man, long before Antigone, has the law of burial been violated.
Finnish   Arvoisa puhemies, minä olen oikea ihminen, joka aikoo puhua oikeista asioista!
   Mr President, I am a real person who is going to talk about real issues!
FinnishOikeastaanhan hän on hyvin myönteinen ihminen, kaikki kuulijat olivat hämmästyneitä.
Really he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
FinnishIhminen luulee, että hänen uskomuksensa heijastavat täydellisesti todellisuutta.
It means that you think that your beliefs just perfectly reflect reality.
FinnishMuutama ihminen väittää vieläkin, että Darfurissa ei ole tapahtunut kansanmurhaa.
A few people still argue that what has happened in Darfur is not genocide.
FinnishNiillä on ollut vakavia seurauksia, sillä viimeksi yksi ihminen sai surmansa.
Such protests have been serious, in the last instance resulting in a death.
FinnishTähän asti, ihmistä on inspiroinut vain ihminen tai muu eläin robotteja valmistettaessa.
Until now, the man was inspired just by man or the animals in producing a robot.
FinnishOn tärkeää muistaa, että joka minuutti yksi ihminen joutuu tuliaseen uhriksi.
We must remember a significant fact: every minute somebody falls victim to a firearm.
FinnishSe, että ihminen on toisen vieraana, ei takaa hänelle oikeutta sekaantua tämän asioihin.
Being someone’s guest does not give you the right to interfere in their business.
FinnishOn käynyt selväksi, että ihminen ei pysty edelleenkään välttämään luonnonkatastrofeja.
It has become clear that mankind continues to be unable to avoid natural disasters.
FinnishYksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
No human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
FinnishKun ihminen yrittää leikkiä Jumalaa, luonnolla on ikävä tapa saada yliote.
When man seeks to play God, nature has an uncomfortable habit of reasserting itself.