"ihan hyvin" - Englanninkielinen käännös

FI

"ihan hyvin" englanniksi

FI

ihan hyvin {adverbi}

volume_up
ihan hyvin (myös: hyvin, mukavasti)

Esimerkkejä "ihan hyvin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKurkkua saava apina, huomatkaa, että ensimmäinen kurkkupala maittaa ihan hyvin.
The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine.
FinnishTunnen tällaisen käytännön ihan liian hyvin enkä halua sellaista.
I have heard such hollow phrases all too often, and I do not welcome them.
FinnishSe toimii itse asiassa ihan hyvin 1900-luvun tehtävissä.
That's actually fine for many kinds of 20th century tasks.
FinnishDarwinin mielestä ateismi sopisi ihan hyvin älymystölle, mutta tavalliset ihmiset eivät olleet, lainaus; "kypsiä siihen."
Darwin thought that atheism might be well and good for the intelligentsia, but that ordinary people were not, quote, "ripe for it."
FinnishJotkut koneet lensivät ja laskeutuivat ihan hyvin, ja koska koulutettuja lentäjiä ei ollut, niillä oli, määritelmän mukaan, hyvät lento-ominaisuudet.
The ones that flew and landed OK because there were no trained pilots who had good flying qualities by definition.
FinnishParlamentissa voidaan ihan hyvin pelata korkein poliittisin panoksin, mutta monille jäsenistämme komission kyselytunti on äärimmäisen tärkeä.
It is all very well to play high politics in this House but to many of our Members Question Time to the Commission is extremely important.
FinnishHän on jo ollut keskittyneenä noin 20 minuuttia, ja nyt hän haluaa tehdä sen uudelleen, ihan vain saadakseen tyydytyksen hyvin tehdystä työstä.
And her concentration -- she's already concentrated hard for 20 minutes or so, and now she wants to do it all over again, just for the satisfaction of having done it better.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ihan hyvin" englanniksi

ihan adverbi
hyvin adverbi
ihan totta adverbi
English
voida hyvin verbi
English
yhtä hyvin adverbi
English
ihan mieletön adjektiivi
English
loppu hyvin, kaikki hyvin
ihan hyvä adjektiivi
English
alku hyvin, loppu hyvin