"hyväntahtoinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"hyväntahtoinen" englanniksi

FI

hyväntahtoinen {adjektiivi}

volume_up
hyväntahtoinen
Kyllä, olen ollut hyväntahtoinen enkä halua muodostaa ennakkotapausta, sillä kysymyksiä ei voi esittää enempää kuin yhden.
Yes, I have been benevolent and I do not want to set a precedent because second questions are not allowed.
Hän yrittää esittää olevan kansansa hyväntahtoinen isä ja väittää jopa, että hänellä ei ole virallista asemaa valtion hierarkiassa.
He tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.
Se ei saa käyttäytyä kuin hyväntahtoinen sukulaissetä, joka jakelee lyhytnäköisesti kaksin käsin taskurahaa saamatta tietoa siitä, mihin rahat käytetään.
It must not behave like a short sighted benevolent uncle handing out large amounts of pocket money but failing to ascertain the use to which it is being put.
hyväntahtoinen (myös: mukautuva)
hyväntahtoinen (myös: rakastettava, miellyttävä, mukava)
hyväntahtoinen
hyväntahtoinen (myös: hyväntekeväisyys-, laupias)
hyväntahtoinen (myös: hyväsydäminen)
Toinenkin hyväntahtoinen muistutus saattaa olla paikallaan, koska komission puheenjohtajaa moititaan tästä asiasta jatkuvasti.
Another gentle reminder might be in order, because the President of the Commission is constantly being taken to task over this matter.
(EN) Olen ollut suhteellisen hyväntahtoinen teidän kaikkien kanssanne tänä iltana, koska meillä on ollut kohtuullisesti aikaa, mutta tuon ajan piti olla 30 sekuntia.
I have been relatively gentle with you all tonight because we have had a reasonable amount of time, but it is meant to be 30 seconds.
hyväntahtoinen (myös: ystävällinen, mukava)
hyväntahtoinen (myös: hyvää tarkoittava)
Olipa aikomuksemme miten hyväntahtoinen tahansa, meidän on toimittava yhteisön oman toimivallan rajoissa.
However well intentioned our motives, we must act within the Community's proper competences.

Esimerkkejä "hyväntahtoinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHaluan nyt kuitenkin olla hyväntahtoinen, sillä me kaikki tarvitsemme vahvan komission.
But I want to show good will, because we all need a strong Commission.
FinnishLääketeollisuuden tavoite ei ole koskaan hyväntahtoinen.
The pharmaceutical industry's goal will never be one of philanthropy.
FinnishOlipa aikomuksemme miten hyväntahtoinen tahansa, meidän on toimittava yhteisön oman toimivallan rajoissa.
However well intentioned our motives, we must act within the Community's proper competences.
FinnishJoidenkin mielestä se on liian hyväntahtoinen, mutta ei minusta.
FinnishHerra Kerr, tiedätte minun olevan hyväntahtoinen, varsinkin perjantaiaamuisin, jotka ovat rauhallisia päiviä.
Mr Kerr, you are aware of the leniency of this Chair, particularly on Friday mornings, which are peaceful days.
FinnishArvoisa puhemies, olitte niin hyväntahtoinen, että ilmoititte, että kollega Posseltin oikeutettu huomautus tutkitaan.
Madam President, you were kind enough to announce that Mr Posselt's legitimate objection will be examined.
FinnishKyllä, olen ollut hyväntahtoinen enkä halua muodostaa ennakkotapausta, sillä kysymyksiä ei voi esittää enempää kuin yhden.
Yes, I have been benevolent and I do not want to set a precedent because second questions are not allowed.
FinnishMielestäni esittelijä on laatinut erinomaisen mietinnön, mutta jos sallitte minun sanovan, se on aivan liian hyväntahtoinen.
I think that the rapporteur has prepared a very good report but that, if I may say so, it is far too kind.
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja, olitte äsken liian hyväntahtoinen, kun sanoitte neuvoston toiminnan olleen yhtenäistä.
Madam President-in-Office, you were too generous in your comments just now when you said that the Council had in fact responded consistently.
FinnishToinenkin hyväntahtoinen muistutus saattaa olla paikallaan, koska komission puheenjohtajaa moititaan tästä asiasta jatkuvasti.
Another gentle reminder might be in order, because the President of the Commission is constantly being taken to task over this matter.
FinnishHän yrittää esittää olevan kansansa hyväntahtoinen isä ja väittää jopa, että hänellä ei ole virallista asemaa valtion hierarkiassa.
He tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.
Finnish(EN) Olen ollut suhteellisen hyväntahtoinen teidän kaikkien kanssanne tänä iltana, koska meillä on ollut kohtuullisesti aikaa, mutta tuon ajan piti olla 30 sekuntia.
I have been relatively gentle with you all tonight because we have had a reasonable amount of time, but it is meant to be 30 seconds.
FinnishSe ei saa käyttäytyä kuin hyväntahtoinen sukulaissetä, joka jakelee lyhytnäköisesti kaksin käsin taskurahaa saamatta tietoa siitä, mihin rahat käytetään.
It must not behave like a short sighted benevolent uncle handing out large amounts of pocket money but failing to ascertain the use to which it is being put.
FinnishTupakanviljelijöiden tukeminen siirryttäessä muuhun viljelyyn, johon myös annetaan tukea, on todella hyväntahtoinen ratkaisu ja ansaitsee siksi parlamentin tuen.
Supporting tobacco growers in the switch to another crop which also entails subsidies, is a very generous solution and therefore deserves Parliament' s support.
FinnishOlemme päinvastoin sitä mieltä, että Eurodacin perustaminen on nähtävä mahdollisuutena saavuttaa inhimillinen ja hyväntahtoinen turvapaikkapolitiikka Euroopan unionissa.
On the other hand, we think the setting up of Eurodac should be seen in the light of the opportunity to achieve such a generous and humane asylum policy within the European Union.