"hiukan" - Englanninkielinen käännös

FI

"hiukan" englanniksi

EN
FI

hiukan {substantiivi}

volume_up
hiukan (myös: hieman)

Esimerkkejä "hiukan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on siis mietinnön ensimmäinen viesti: meidän on mentävä hiukan pidemmälle.
So that is the first message of the report: that we need to go a little further.
FinnishOn kuitenkin huomattava, että television osalta tilanne on hiukan toisenlainen.
I wish it well. However, the issues relating to television are slightly different.
FinnishMinun on hiukan vaikea ymmärtää, miksi Tomlinson suhtautuu asiaan niin vakavasti.
I am at a slight loss to understand why Mr Tomlinson is taking such a strong line.
FinnishEhkä se on meille hiukan helpompaa, ja se on, jos niin halutaan, laiminlyönnin etu.
Perhaps it is easier for us, and that is, if you like, an advantage of neglect.
FinnishHaluaisin palata tämän direktiiviehdotuksen osalta hiukan ajassa taaksepäin.
Allow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
FinnishTämä lohduttaa hiukan operaattoreita ja saa aikaan tasapainoisemman tilanteen.
This gives some comfort to operators and provides a more balanced situation.
FinnishOlisin paljon mieluummin keskustellut tekstistä, joka olisi hiukan vivahteikkaampi.
I would have far preferred discussing a text which strikes more of a balance.
FinnishNyt voisi tietysti sanoa: olemme pahoillamme, olemme hiukan loukkaantuneita siitä.
Of course one could now say that we are rather sad and a little offended about this.
FinnishTaloudellinen kokonaiskorvaus on hiukan yli neljä miljoonaa euroa vuodessa.
The overall financial compensation will total just over EUR four million per year.
FinnishSuhtaudun kuitenkin, anteeksi vain, hiukan epäilevästi juuri antamaanne vastaukseen.
However, forgive me if I am a little sceptical of the reply you have just given me.
FinnishAjattelen esimerkiksi Baijeria; tällaiset alueet ovat hiukan paremmassa asemassa.
I think, for example, of Bavaria; regions like that are a bit better off.
FinnishMelchior Wathelet on hiukan surullinen; hänestä vaikuttaa, ettei ole tehty riittävästi.
Mr Wathelet is a little sad; he has the impression that too little has been done.
FinnishMinun mielestäni se on hyvin optimistista; luultavasti se vie hiukan kauemmin.
I think that that is very optimistic; it will probably be a little longer.
FinnishTämänkin vuoksi pidän tätä innostusta kansalliseen symbolismiin hiukan liioiteltuna.
I therefore consider this enthusiasm for national symbols to be going a bit too far.
FinnishMinun on rehellisesti myönnettävä, että sali olisi saattanut olla hiukan täydempi.
I must admit it would have been nice to have seen more people here today.
FinnishTarkistuksen 5 viimeinen osa on hyväksyttävissä, jos sitä muotoillaan hiukan uudelleen.
However, the last part of Amendment No 5 would be acceptable if slightly redrafted.
FinnishTietenkin tämä olisi hiukan helpompaa, jos olisimme jo toteuttaneet joitakin uudistuksia.
Of course it would be easier for us if we had already implemented many reforms.
FinnishTähän tehtävään tarvitaan virkamiehiä, joilla on hiukan enemmän aikaa lähteä sinne.
For that, you need officials who have a little bit more time to go there.
FinnishEuroopan parlamentin toiminta on hiukan kummallista, mitä kuitenkin pyydämme anteeksi.
The European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
FinnishNeuvoisin muuten julkistamaan pöytäkirjat vielä hiukan nykyistä aikaisemmin.
In fact, my advice would be to publish those Minutes even earlier than is now the case.