"helmi" - Englanninkielinen käännös

FI

"helmi" englanniksi

volume_up
helmi {subst.}

FI helmi
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

helmi (myös: jalokivi, aarre, korukivi)
volume_up
gem {subst.}
Tämän mietinnön todellinen helmi on 14 kohdassa.
The gem in this report is at paragraph 14.
It could have been a little gem of achievement.
Kaikkein kaunein helmi on ehkä kuitenkin direktiiviehdotus, joka koskee syrjinnän estämistä kaikissa jäsenvaltioissa.
Perhaps the greatest gem of all, though, is the proposal for a directive to combat discrimination in all the Member States.
helmi (myös: kapseli)
volume_up
pearl {subst.}
Kroatialainen kaupunki Dubrovnik, ”Adrianmeren helmi”.
The ‘Pearl of the Adriatic’, Dubrovnik in Croatia.
Euroopan tuomioistuimella, joka on ollut toimielinten helmi, on yhä riittämätön tehtävä tässä koko prosessissa.
The European Court of Justice, which has been the pearl of the institutions, still has an inadequate role in this whole process.
Olen pettynyt Kroatian laivanrakennusteollisuuden tilaan, sillä ala oli joskus Jugoslavian teollisuusviennin helmi mutta on nyt lähes täysin raunioina.
I am disappointed about the situation of the Croatian shipbuilding industry, a sector that was once the pearl of Yugoslav industrial exports, but which is now in almost total ruin.
helmi (myös: pisara)
volume_up
bead {subst.}

2. Kuvainnollinen

helmi (myös: jalokivi, korukivi, koru)
volume_up
jewel {subst.}

3. "ihmisestä"

helmi (myös: aarre)
volume_up
diamond {subst.} [Brit. eng.] [ark.]

Esimerkkejä "helmi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNäin ollen nämä kaksi ehtoa esitetään siis helmi- ja maaliskuussa.
Therefore, these two conditions are going to be set out in February and March.
FinnishAnnan niille aikaa vuoden, ensi vuoden helmi-maaliskuuhun saakka sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
I will give them one year, until February or March next year, in order to implement that.
FinnishJo helmi–maaliskuussa 2005 Nigerissä ilmenivät ensimmäiset merkit vaikeasta ruokapulasta.
As far back as February/March 2005, the warning signs of a difficult food shortage emerged in Niger.
FinnishSe on ensi vuoden helmi- ja maaliskuussa järjestettävien Eurooppa-neuvoston kokousten päätavoite.
That will be the main objective of the European Council meetings of February and March next year.
FinnishUskotteko, että tämä on viimeinen lykkäys ja että lopullinen ehdotus todella esitetään helmi- tai maaliskuussa?
Do you believe this is the last postponement and that the final report really will be presented in February or March?
FinnishMitä suunnitelmia olette tehneet tammi-, helmi- ja maaliskuun varalle, ja milloin neuvottelujen poliittinen osuus mielestänne alkaa?
What is in your calendars for January, February, and March, and when do you think the political stage will begin?
FinnishAfganistanin poliittisen tilanteen muututtua komissio suunnittelee toimiston avaamista Kabuliin tämän vuoden helmi- tai maaliskuussa.
In the new political situation in Afghanistan the Commission is planning to open an office in Kabul in February or March this year.
FinnishTämän vuoden helmi- ja kesäkuun välillä on tarkoitus järjestää useita tapahtumia, joilla annetaan pontta kyseisten tahojen kanssa käytäville keskusteluille.
A series of events has been planned between February and June this year to create momentum and trigger discussion with the relevant stakeholders.
FinnishPankkien luotonantoa euroalueella koskevan kyselytutkimuksen tulokset julkistetaan tästedes helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa EKP:n neuvoston kuun ensimmäisen kokouksen jälkeen.
The results of the euro area Bank Lending Survey will henceforth be published on the day after the first Governing Council meeting in February, May, August and November.
FinnishHuolestuttavat tilastotiedot alkoivat olla saatavillamme jo tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa.
Worrying statistics were already reaching us in January, February, March and April, showing an abnormal – absolutely exceptional – increase in imports from China.
FinnishAsian kiireellisyys ei tunnu kuitenkaan olevan vielä aivan selvää, koska Eurooppa-neuvosto on päättänyt kieltäytyä keskustelemasta innovaatiounionista ennen ensi vuoden helmi-maaliskuuta.
However, evidently, the urgency of the matter is not yet quite clear, as the European Council has decided not to discuss the Innovation Union until February and March of next year.
FinnishMyös neuvoston Cardiffin raportista tekemillä johtopäätöksillä, joista päästään sopuun sisämarkkina-asioita käsittelevän neuvoston kokouksessa helmi- tai maaliskuussa, on tärkeä osa.
Also, the Council' s conclusions concerning the Cardiff report, with regard to which agreement will be reached during the Internal Market Council of February or March, will make a huge contribution.