"heittää pois" - Englanninkielinen käännös

FI

"heittää pois" englanniksi

FI heittää pois
volume_up
{verbi}

1. yleinen

Let us not throw away that chance.
   – Arvoisa puhemies, kiinalaisen sananlaskun mukaan ennen neuvottelujen aloittamista kello kannattaa heittää pois.
   – Mr President, the Chinese have a proverb to the effect that one should throw away one’s watch before beginning to negotiate.
Emme saa heittää pois tätä etua kasaamalla tähän direktiiviin liikaa yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi hyväksymistä, biometrisia riskejä, takuita.
That is a benefit that we should not throw away by piling into this directive overly prescriptive details, for example, on authorisation, on biometric risk, on guarantees.
heittää pois
heittää pois
heittää pois (myös: hylätä, panna kortti pois)
Ihminen ei ole sosiaaliturvanumero tai sosiaalisen ja taloudellisen shakkilaudan pelinappula, jota voidaan käsitellä oman mielen mukaan ja heittää pois käytön jälkeen.
Man is neither a social security number nor a pawn on a social and economic chessboard to be manipulated at will and discarded when no longer of use.
heittää pois (myös: sotkea, löylyttää)

2. Arkikielinen

heittää pois (myös: nakata, heittää menemään)
volume_up
to chuck {v.} [ark.]

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "heittää pois" englanniksi

heittää verbi
pois adverbi
English

Esimerkkejä "heittää pois"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishYhdistyneessä kuningaskunnassa keskivertokansalainen heittää pois neljä sähkölaitetta joka vuosi.
In the UK the average Briton throws away four pieces of electronic waste every year.
FinnishMuistutan teitä tästä, koska on aivan liian helppoa heittää lapsi pois pesuveden mukana.
I am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
FinnishEmme kuitenkaan saa hätäillä tässä asiassa, sillä muutoin saatamme heittää lapsen pois pesuveden mukana.
However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
FinnishUusissa suunnitelmissa, joita esitämme, ei pitäisi heittää lasta pois pesuveden mukana.
These new plans that we come forward with should not be about throwing out the baby with the bath water.
FinnishOn monia, jotka ovat tehneet ahkerasti hyvää työtä, mutta täytyy olla mahdollista heittää pois mädät omenat.
Many of them work diligently and well, but it should be possible to get rid of the rotten apples.
FinnishLasta ei pidä heittää pois pesuveden mukana.
We must not throw out the baby with the bathwater.
FinnishEmme voi heittää pois lasta pesuveden mukana.
We cannot throw out the baby with the bathwater.
FinnishTässä on kuitenkin muistettava kohtuus ja tavoite, eikä lasta ja siten taloutta saa " heittää pois pesuveden mukana" .
But we must proceed with restraint to ensure that the baby - and therefore the economy - is not thrown out with the bathwater.
FinnishMyöntämällä vastuuvapauden Euroopan parlamentti heittää pois tärkeimmän välineen, joka sillä koskaan on ollut käytettävissään.
By granting discharge, the European Parliament is throwing away the most important tool it has ever had at its disposal.
FinnishVaikka hänen kannattamansa tarkistukset on poistettu, neljän vuoden työtä ei tulisi heittää pois ilman harkintaa.
I understand that he has lost amendments that he would like to retain but four years' work should not be thrown away lightly like this.
FinnishMeidän pitää heittää ne pois.
FinnishNämä ovat ihan hyviä asioita, mutta pyytäisin kiinnittämään huomiota seuraavaan: ensinnäkään meidän ei pidä heittää pois sitä, mikä on toiminut hyvin.
That is all fine, but please, take into consideration the following: first, let us not throw out that which has been working well.
Finnish   Arvoisa puhemies, kotimaassani on joskus tapana sanoa, ettei pidä koskaan heittää kenkiä pois, ennen kuin on saanut uudet tilalle.
   Mr President, in my country, you sometimes hear the useful warning never to throw out your old shoes until you have replaced them with new ones.
FinnishEnää ei siis ole tarpeen paljastaa luottokortin numeroa tai heittää pois automaatin antamaa kuittia rahaa nostettaessa.
Disclosure of the number of one's carte bleue -style banker's card can be avoided, and there will be no need to dispose safely of the ticket issued by the cash dispenser when money is paid out.
FinnishIhminen ei ole sosiaaliturvanumero tai sosiaalisen ja taloudellisen shakkilaudan pelinappula, jota voidaan käsitellä oman mielen mukaan ja heittää pois käytön jälkeen.
Man is neither a social security number nor a pawn on a social and economic chessboard to be manipulated at will and discarded when no longer of use.
Finnish(HU) Arvoisa puhemies, komission jäsen Malmströmin vastaus oli Serbian ja Makedonian suhteen sikäli rohkaiseva, että me emme aio heittää lasta pesuveden mukana pois.
(HU) Mr President, Commissioner Malmström's response was reassuring in respect of Serbia and Macedonia in that we do not intend to throw the baby out with the bath water.
FinnishSääntelyn taakkaa vähentämällä Euroopan kansakunnat saavat mahdollisuuden heittää pois kahleet, jotka muutoin tekisivät meistä vääjäämättä 2000-luvun taloudellisia häviäjiä.
By cutting regulatory burdens, you enable the nations of Europe to throw off the shackles that will otherwise inevitably turn us into the economic also-rans of the 21st century.
FinnishKuten kollegat jo sanoivat, voimme vain iloita magneettikortin vaihtumisesta älykorttiin, joka voidaan heittää pois, ladata uudelleen tai jossa on sen jälleenaktivoinnin mahdollistava toiminto.
As my colleagues have already said, we can but be delighted at the move from the magnetic strip to the on-board chip card, whether disposable, re-chargeable, or re-programmable.