"heittää" - Englanninkielinen käännös

FI

"heittää" englanniksi

FI heittää
volume_up
[heitän|heittänyt] {verbi}

heittää (myös: paiskata)
Emme voi heittää Euroopan sosiaalista mallia romukoppaan kilpailukyvyn tähden.
We cannot cast aside the European social model for the sake of competitiveness.
Kun tilanne kerran on tämä, voiko parlamentti heittää ensimmäisen kiven?
Can this Parliament therefore cast the first stone?
Lisäksi tulevat presidentinvaalit voivat mahdollisesti heittää varjon suhteidemme ylle.
Furthermore, the conduct of the upcoming presidential elections could possibly cast a shadow on our relations.
Länsi ei saa heittää laidan yli omia periaatteitaan, kuten oikeusvaltioperiaatetta.
The West must not throw its own principles, such as the rule of law, overboard.
Tällä alalla ei silti pidä myöskään heittää lasta pesuveden mukana.
But in this area, we must not throw out the baby with the bathwater either.
Mielestäni meillä ei ole varaa heittää arvokkaita kaloja takaisin mereen.
I do not think we can afford to throw fish back in the sea when they are so valuable.
heittää (myös: keilata, vierittää)
Internet Explorer on kosketuskäyttöön soveltuva selain, jossa voit heilauttaa, singota pudottaa ja heittää sankarimme Petitin Contre Jourin 30 haastavan kentän läpi.
Internet Explorer is the touch–friendly browser that lets you swing, shoot, drop, or fling our hero Petit through 30 challenging levels of Contre Jour.
heittää (myös: kavahtaa, säikkyä)

Esimerkkejä "heittää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLyhyesti: siinä on kylliksi syitä heittää ehdotetut tarkistukset roskakoriin.
To conclude, there are more than sufficient reasons to reject all amendments tabled.
FinnishEmme voi hyllyttää kysymyksiä, eikä keskustelun rattaisiin saa heittää kapuloita.
We cannot have closed issues and nor must obstacles be thrown in the way of the debate.
FinnishArvoisa puheenjohtaja Barroso, komission jäsenen tehtävänä ei ole heittää bensaa tuleen.
President Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
FinnishPuhemiehistön pitäisi vaatia hänen vapauttamistaan, ennen kuin hänkin heittää henkensä.
The Bureau should call for his release before he, too, gives up the ghost.
FinnishOnko se raportti, joka voidaan heittää syrjään ja jota ei tarvitse ottaa huomioon?
Will it be considered a report that can be dismissed and need not be taken into consideration?
FinnishHän heittää kuitenkin lapsen pesuveden mukana, mikä on vastuutonta.
However, he is throwing the baby out with the bathwater, and that is irresponsible.
FinnishKaiken tämän ylle heittää varjonsa Somalian rannikolla riehuva merirosvous.
All this is overshadowed by the piracy rampant on the Somali coast.
FinnishViidestoista kohta tärvelee koko tekstin, se heittää lokaan hyvin tärkeän kysymyksen.
Paragraph 15 ruins the whole text by defiling a very serious issue.
FinnishEihän sitä, mitä parlamentti saa vaivalloisesti aikaan, voi yksinkertaisesti heittää nurkkaan!
You cannot just put everything that was so carefully worked out in Parliament on ice!
FinnishTilanne heittää varjon GNSS-hankkeen ylle, joka on muutoin myönteinen hanke.
This situation casts a pall over the GNSS project, which is otherwise something to be welcomed.
FinnishSamalla voidaan heittää romukoppaan komissio, parlamentti ja neuvosto.
While you are at it, scrap the Commission, Parliament and the Council.
FinnishYhdistyneessä kuningaskunnassa keskivertokansalainen heittää pois neljä sähkölaitetta joka vuosi.
In the UK the average Briton throws away four pieces of electronic waste every year.
FinnishPerusoikeusviraston ei todellakaan ole tarkoitus heittää kapuloita niiden rattaisiin.
It is certainly not the intention of the Fundamental Rights Agency to put obstacles in their way.
FinnishKun se nyt hyppää pois, se ikään kuin heittää kymmenen vuoden neuvottelut ulos ikkunasta.
Now that they are jumping ship, it is like throwing ten years of negotiations out of the window.
FinnishTällaisia mahdollisuuksia ei pitäisi siis heittää menemään etukäteen, vaan niitä pitäisi hyödyntää.
So these opportunities should not be rejected from the outset but should be exploited.
FinnishVoi olla vaarallista heittää rahaa miten sattuu pohjattomaan kaivoon ilman täydentäviä toimia.
Putting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
FinnishNäin voi käydä, jos vastustaja heittää esimerkiksi 6 ja 6 tai 4 ja 4.
This could happen by rolling 6 and 6, or 4 and 4, for example.
FinnishUusissa suunnitelmissa, joita esitämme, ei pitäisi heittää lasta pois pesuveden mukana.
These new plans that we come forward with should not be about throwing out the baby with the bath water.
FinnishOlen aina sanonut, ettei sitä voi vain heittää maantienojaan.
As I have always said, you can't just chuck the stuff in a ditch.
FinnishTämä on Euroopalle suuri tilaisuus, jota ei saisi heittää hukkaan.
Europe should not let this major opportunity pass it by.