"harmittaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"harmittaa" englanniksi

FI harmittaa
volume_up
[harmitan|harmittanut] {verbi}

harmittaa (myös: ärsyttää)
Minua harmittaa se, että valiokunnan enemmistö on muutamien tosiseikkojen ja epälukuisten katteettomien huhujen perusteella esittänyt subjektiivisia, vääristyneitä päätelmiä.
It irks me that the majority of the committee has drawn subjective, distorted conclusions from a few facts and from a huge number of unsubstantiated rumours.
Haluan kuitenkin kaikitenkin tehdä selväksi, mikä minua eniten ärsyttää ja mikä minua eniten harmittaa.
I would immediately like to make it clear what irritates and vexes me the most, and I think I speak for many other Europeans.

Esimerkkejä "harmittaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSe harmittaa, mutta kestämme sen. Uskon, että ajan myötä ne katoavat.
It hurts, but we can live with it, and I think we shall get over it in time.
FinnishToiseksi totean, että se, mikä harmittaa aikaisempia puhujia, pikemminkin lohduttaa minua.
Secondly, what upsets the previous speakers is something that I personally find reassuring.
FinnishMinua harmittaa, että jäsen Cashman yrittää tehdä asiasta näin riitaisan.
I regret that Mr Cashman is seeking to make this so contentious.
FinnishMinua harmittaa, että kyseessä olevasta säädöksestä on esitetty useita totuudenvastaisia väitteitä.
I regret that there have been many false claims about this legislation.
FinnishOlen kuullut ja se harmittaa minua puheenjohtaja Soaresin ja muidenkin rinnastavan Itä-Timorin Macaoon.
I have heard - and I regret this - Mr Soares and others likening East Timor to Macao.
FinnishMinua harmittaa se, kuinka laimeasti tähän on reagoitu.
I deplore the lukewarm reactions in response to this declaration of war.
FinnishMinua harmittaa se, että varsin usein sanomme tuon olevan tarkoituksena, mutta se ei toteudu käytännössä.
What disappoints me is that quite often we say this is intended, but in practice it does not occur.
FinnishArvoisa puhemies, minua harmittaa vastata herra Wolfille.
Mr President, I find it difficult to reply to Mr Wolf.
FinnishEsimerkiksi siniseen lippuun perustuvassa järjestelmässä olemme nähneet, miten lipun menettäminen harmittaa viranomaisia.
Take the blue flag as an example, and see how it upsets bathing sites when they lose their blue flag.
FinnishMinua harmittaa jäsen Tannockin äskeinen puhe, jossa hän totesi, että pitkäkestoinen tulitauko olisi katastrofi.
I deplore the language that Mr Tannock has just used, when he said that a long-term ceasefire would be a disaster.
FinnishHaluan kuitenkin kaikitenkin tehdä selväksi, mikä minua eniten ärsyttää ja mikä minua eniten harmittaa.
I would immediately like to make it clear what irritates and vexes me the most, and I think I speak for many other Europeans.
FinnishMinua harmittaa koko asiassa se, että puhumme taloudellisista pakotteista vasta nyt ja mahdollisesti toteutamme ne.
What annoys me about the whole story is that we are only now talking about economic sanctions and possibly implementing them.
FinnishTässä minua harmittaa se, että nyt näyttää siltä, että pyrittäessä mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen, erimielisyydet ovat vain korostuneet.
What I regret at this point is that it seems that, in seeking the greatest possible agreement, disagreements have been highlighted.
FinnishTämä harmittaa minua.
FinnishMinua tämä harmittaa, koska minusta tuntuu siltä, että parlamentin ja komissaarin käymää keskustelua voidaan kutsua kuuromykkien käymäksi keskusteluksi.
I am rather disappointed at this, as I have the feeling that the discussion between Parliament and the Commissioner fell on deaf ears somewhat.
FinnishMinua siis hieman harmittaa todeta, että kannatamme päätöslauselmaa, ja vetoan Turkin viranomaisiin, että ne vapauttaisivat Panikos Tsiakourmasin välittömästi.
With some regret, therefore, I have to say that we will support the resolution and I call on the Turkish authorities to release Mr Tsiakourmas now.
FinnishTietenkin minua harmittaa, että kiitoksen kerää liberaalihallitus, mutta totuus on sanottava julki: te pääministeri Fogh Rasmussen selviydyitte hienosti.
It is of course galling for me that it is a liberal government that is receiving the praise, but the truth has to be told: you have managed well, Mr Fogh Rasmussen.
FinnishMinua harmittaa se, että valiokunnan enemmistö on muutamien tosiseikkojen ja epälukuisten katteettomien huhujen perusteella esittänyt subjektiivisia, vääristyneitä päätelmiä.
It irks me that the majority of the committee has drawn subjective, distorted conclusions from a few facts and from a huge number of unsubstantiated rumours.
FinnishKoska Euroopan parlamentin vähättely harmittaa vielä, täsmennetään vielä, että jäsenvaltioita "kuullaan", mikä tuntuu tarkoittavan, että ne eivät tee päätöstä.
Thirdly, as this cramping of the European Parliament's style is still not appreciated, it is specified that the Member States are to be 'consulted', which appears to mean that they do not decide.
FinnishEi ole paljonkaan järkeä siinä, että vieritetään syy kaikesta, mikä saattaa matkustajia harmittaa, henkilökunnalle, jonka on joskus pakko ryhtyä lakkoon omien etujensa puolustamiseksi.
There is little point in blaming the workers for everything that could cause irritation among passengers. These workers are sometimes obliged to strike out of self-preservation.