"harhauttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"harhauttaa" englanniksi

FI harhauttaa
volume_up
[harhautan|harhauttanut] {verbi}

Mainonta kuitenkin harhauttaa valistunutta kansalaista.
Advertising deceives the enlightened citizen.
Näin ollen tämä harhauttaa kuluttajaa; ihmiset uskovat johonkin, mikä ei oikeasti pidä paikkaansa.
This therefore amounts to deceiving the consumer; it leads people to believe something that is not really the case.
Hänhän kertoi saaneensa selville, miten diplomaatteja voi harhauttaa.
Mr Prodi, you wisely followed the advice of Cavour, who told us that he had discovered how to deceive diplomats.
Tämän aloitteen tavoitteena on ilmiselvästi harhauttaa ja rauhoitella työntekijöitä, jotka aikovat äänestää Euroopan perustuslakia vastaan.
The objective of this initiative is obviously to disorientate and appease the workers intending to vote NO to the European Constitution.
harhauttaa (myös: huijata)
Kuluttajia ei pidä harhauttaa petollisilla merkinnöillä.
Consumers must not be duped by fraudulent labelling.
harhauttaa
ainoa tarkoitus on harhauttaa työntekijöitä.
We believe that the sole objective of this sort of 'coordination' is to mislead the workers.
Jäsen Brokia harhautettiin tuolloin hyvin todennäköisesti väärien termien käytön vuoksi.
At the time, Mr Brok was more than likely misled by the use of wrong terms.
Haluaisin tulkita nämä sanat pikemminkin hyvässä kuin pahassa mielessä, sillä niihin sisältyy se tulkinta, että yritän harhauttaa parlamenttia.
I would like to place a benign interpretation on those words rather than a malign one, because they are open to the interpretation that I am attempting to mislead Parliament.

Esimerkkejä "harhauttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTämän tiedostamisen ei kuitenkaan pidä harhauttaa meitä näkemästä tämän sopimuksen aitoja saavutuksia.
Nor should this awareness desert us in view of the genuine achievements of this Treaty.
FinnishHaluaisin käsitellä myös sitä, miten pääministeri Jospin yritti harhauttaa meitä tässä keskustelussa.
Can I also deal with the red herring that Prime Minister Jospin has introduced into this debate.
FinnishJatkakaamme siis tällä tiellä älkäämme antako muiden pyrkimysten harhauttaa itseämme.
So, please, let us continue on this path and let us ensure that we do not allow ourselves to be swayed by other aspirations.
FinnishVain nimeä on vaihdettu, jotta kansalaisia voitaisiin harhauttaa tässä todellisessa poliittisessa petoksessa.
The name has been changed simply to try to trick citizens in what constitutes a true political fraud.
FinnishKuluttajia ei pidä harhauttaa petollisilla merkinnöillä.
Consumers must not be duped by fraudulent labelling.
FinnishNäin ollen tämä harhauttaa kuluttajaa; ihmiset uskovat johonkin, mikä ei oikeasti pidä paikkaansa.
This therefore amounts to deceiving the consumer; it leads people to believe something that is not really the case.
FinnishMainonta kuitenkin harhauttaa valistunutta kansalaista.
Advertising deceives the enlightened citizen.
FinnishEmme saa kuitenkaan harhauttaa itseämme.
FinnishOn selvää, että kansoja ei voida enää harhauttaa mauttomilla puheilla työllistettävyydestä ja yrittäjyydestä.
It is clear that there is no future for the deception perpetrated on the people of Europe through insipid debates about employability and entrepreneurship.
FinnishHaluan liittyä niiden joukkoon, jotka nopeasti varoittavat teitä joistakin harhakäsityksistä, joiden teidän ei pidä antaa harhauttaa itseänne.
I would like to join those who are briefly reminding you of a couple of mirages by which you should not allow yourself to be led astray.
FinnishMeidän ei kuitenkaan pitäisi harhauttaa itseämme ajattelemaan, että pelkkä ilmoitus riittää.
It is a sign of commitment and willpower, but we should not delude ourselves into thinking that an announcement is all it is going to take.
FinnishEn tiedä, kuka hyötyy tästä rikoksesta, mutta sen tiedän, että Euroopan parlamentti ei saa antaa harhauttaa itseään eikä olla osasyyllinen tähän rikokseen, joka meidän on tuomittava.
I do not know who will benefit from this crime, but what I do know is that we in the European Parliament must neither be fooled nor share responsibility for this crime, which we must condemn.