"hakea" - Englanninkielinen käännös

FI

"hakea" englanniksi

FI hakea
volume_up
[haen|hakenut] {verbi}

Jokainen maa, joka täyttää jäsenyyden edellytykset , voi hakea EU-jäsenyyttä.
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
Jäsenvaltioiden diplomaatit voivat hakea haettavaksi julistettuja avoimia toimia.
National diplomats will be able to apply for published vacant posts.
Nämä hakijat voivat todellakin edelleen hakea hyväksymistä tuotteelleen.
Indeed any such applicants can still apply in respect of their particular product.
hakea
Jokainen maa, joka täyttää jäsenyyden edellytykset , voi hakea EU-jäsenyyttä.
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
Jäsenvaltioiden diplomaatit voivat hakea haettavaksi julistettuja avoimia toimia.
National diplomats will be able to apply for published vacant posts.
Nämä hakijat voivat todellakin edelleen hakea hyväksymistä tuotteelleen.
Indeed any such applicants can still apply in respect of their particular product.
Näin he voivat saada palautuksia, joita he eivät ole voineet tähän mennessä hakea.
This will allow them to obtain refunds that they have not been able to claim up to now.
Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä asuinmaastasi tai siitä maasta, jossa olit viimeksi sosiaalivakuutusjärjestelmän piirissä.
You can claim your invalidity pension in the country where you live or in the country where you were last covered.
Kun on aika hakea eläkettä, haet sitä tavallisesti asuinmaastasi tai viimeisestä työskentelymaastasi.
When the time comes for you to claim your pension, you normally have to apply in the country where you are living or in the country where you last worked.
hakea (myös: saada, edetä, saapua, tulla)
Voit hakea uusimman ohjaimen Internetistä näyttösovittimen valmistajan tukisivuilta.
To get the latest driver, visit the support section of your video card manufacturer's website.
Kun kaikki haluamasi on SkyDrivessä, voit hakea tiedostosi WWW:stä kaikkialla maailmassa.
Once everything you want is on SkyDrive, you can get to your files from the web, anywhere in the world.
Voit jopa hakea tiedostoja kyseisestä koneesta, vaikka olisit unohtanut lisätä ne SkyDriveen.
You'll also be able to get files from that machine even if you forgot to add them to your SkyDrive.
hakea (myös: etsiä, haeskella)
Kansalaisen on helppo hakea haluamansa tieto ja niin he hakevatkin.
It is easy for people to look for the information they want and so they do.
Sanotaan, että nyt kun tukia on alennettu, meidän täytyy hakea niitä myynninedistämisestä.
Now these refunds have been cut, we have to look to promotional activities, so the reasoning goes.
Voit hakea tietoa selaimella toisella näytöllä samalla kun kirjoitat sähköpostia tai asiakirjaa toisella.
Look up information in a web browser on one monitor while composing an e‑mail message or document on the other.
Eurooppalaisilla olisi silloin mahdollisuus hakea töitä tavalliseen tapaan käyttämättä välttämättä EURES-järjestelmää.
Europeans would then be able to go job-hunting in the normal manner, and would not necessarily use EURES.
hakea (myös: penkoa)
volume_up
to trawl [trawled|trawled] {v.} [Brit. eng.]

Esimerkkejä "hakea"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTeidän tai yksikkönne pitäisi hakea katseellaan niitä, jotka haluavat puheenvuoron.
You or your services should keep an eye out for those who wish to take the floor.
FinnishMillä tavoin ja mihin toimiin Safer Internet -ohjelman rahoitusta voidaan hakea?
How, and on what activities, will funds from the 'Safer Internet' programme be spent?
FinnishAuto, jonka oli tarkoitus hakea minut, tuli puoli tuntia sovittua myöhemmin.
The car that was supposed to collect me came half an hour later than arranged.
FinnishIhanteellista olisi, jos aina olisi mahdollisuus pyytää ja hakea lisäapua.
There should always ideally be the possibility of asking and applying for more.
FinnishTähän liittyy myös se, että oikeutta hakea turvapaikkaa täydellisesti kunnioitetaan.
This also relates to the fact that the right to seek asylum should be fully respected.
FinnishOsa LTTE:n kannattajista saattaa jopa hakea turvapaikkaa Euroopan unionista.
Some LTTE militants may even try to seek asylum within the European Union.
FinnishSen jälkeen vastapuolella on tavanomaisten menettelyjen mukaan oikeus hakea muutosta.
After this, the normal procedures provide that the other side has the right to appeal.
FinnishJos et ole varma, mistä etsimäsi asetukset löytyvät, voit hakea niitä tietokoneesta.
If you're not sure where to find the settings you're looking for, you can search your PC.
FinnishNyt ette halua, että ihmiset voisivat hakea hoitoa Euroopassa missä tahansa.
Now you do not want people to be able to seek healthcare wherever they want to in Europe.
FinnishSelitystä voidaan hakea parlamentin ja sen työjärjestyksen luonteesta.
The explanation can be found in the nature of Parliament and its Rules of Procedure.
FinnishEmme voi pelkästään itkeä Al Goren olkapäätä vasten, vaan meidän on alettava hakea ratkaisua.
We should not simply cry in Al Gore's arms, but also start looking for a solution.
FinnishMeidän ei ikinä pitäisi tuomita ihmisiä, joiden on pakko hakea turvapaikkaa tai pakolaisasemaa.
We should never condemn people who are forced to seek asylum or refugee status.
FinnishKuluttajat voivat tarvittaessa hakea lisätietoja internetsivustoilta tai muista lähteistä.
Consumers can consult a website or other source for additional information if required.
FinnishAvoimet työpaikat Avoimia työpaikkoja voi hakea suoraan verkossa.
Open vacancies View our current vacancies and submit your online application.
FinnishTuomioon voidaan siis edelleen hakea muutosta, ja meidän on pidettävä silmällä näitä tapauksia.
So this could still go to appeal and we need to keep an eye on these cases.
FinnishMinun piti tänä aamuna hakea se Internetistä ja lukea se englanniksi.
I had to download it from the web and read it in English this morning.
FinnishVoit hakea tietoja toisesta samalla kun muokkaat toista tai vetää ja pudottaa tietoja niiden välillä.
Refer to one while you're working on the other or drag information between them.
FinnishKatso, miten voit selata tai hakea valokuvasovelluksia Windows-kaupassa.
See how to browse or search the Windows Store for more photo apps.
FinnishLuxemburgissa vahvistimme, että Turkki voi hakea EU:n jäsenyyttä.
In Luxembourg we confirmed Turkey' s eligibility for accession to the EU.
FinnishEnsiapua saavien potilaiden ei tarvitse hakea ennakkolupaa vakuutusyhtiöltään.
When patients receive first aid they do not have to seek approval first from their insurance company.