"esitellä" - Englanninkielinen käännös

FI

"esitellä" englanniksi

FI

esitellä [esittelen|esitellyt] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Tänään voin esitellä heidät toimielimenä, uuden Euroopan ensimmäisenä komissiona.
Today I can introduce them as a body, the first Commission of the new Europe.
Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa / esitellä uuden perheenjäsenemme...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Haluaisin esitellä lyhyesti joitakin valiokunnan mietinnössä esitettyjä tarkistuksia.
May I briefly introduce some of the amendments that the committee's report puts forward.
esitellä
Averroes pitäisi esitellä lapsillemme roolimallina.
Our children should be introduced to Averroes as a role model.
Autoteollisuuden on muututtava; sen täytyy esitellä uusia malleja, jotka ovat tehokkaampia, puhtaampia ja polttavat vähemmän polttoainetta.
The car industry will have to change; it will have to bring in new models that are more efficient, cleaner and burn less fuel.
2. Kansantaloustiede

Esimerkkejä "esitellä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishArvoisa puhemies, on suuri etuoikeus esitellä tämä mietintö tänään parlamentille.
Mr President, I am indeed privileged today to present this report to Parliament.
FinnishTuloksena on valiokunta-aloitteinen mietintö, jonka saan esitellä teille tänään.
This has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.
FinnishVarapuheenjohtaja Barrot aikoo myös esitellä valkoisen kirjan kaupunkiliikenteestä.
Indeed, Vice-President Barrot plans to present a White Paper on urban transport.
FinnishMinulla oli kunnia esitellä ensimmäinen asiaan liittyvä asiakirja parlamentille.
I myself had the honour of presenting the first document on this issue to the House.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, haluan esitellä Muhannad Al Hassanin tapauksen.
author. - Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani.
FinnishSeuraavaksi haluan esitellä yksityiskohtaisemmin talousarvioesitystä vuodelle 2006.
I now want to move on to setting out the draft budget for 2006 in more detail.
FinnishOdotan saavani esitellä tämän arvion teille ja keskustella siitä kanssanne.
I look forward to bringing this evaluation to you and to discussing it with you.
FinnishKuten sanoin alustuspuheenvuorossani, aion esitellä urheilua koskevan tiedonannon.
As I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.
FinnishTämä on keskeistä strategiassa, jota olen yrittänyt esitellä täällä tänään.
That is the pivotal point of the strategy that I have tried to present here today.
FinnishSe haluaa osoittaa valtavat mahdollisuutensa ja esitellä itseään eurooppalaisille.
It wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
FinnishTämä on hyvä enne sille energiapaketille, jonka komissio aikoo esitellä tammikuussa.
That bodes well for the energy package that the Commission will present in January.
FinnishHaluaisin tietää, milloin komission jäsen aikoo esitellä kyseisen tiedonannon.
What I should like to know is when he plans to present this communication.
FinnishNäin ollen aion piakkoin esitellä kolme ehdotusta työn jatkamisen mahdollistamiseksi.
So I will shortly be presenting these three proposals to continue this work.
FinnishMitä tulee työpaikkoihin, menestyksiä voidaan esitellä todella liukuhihnalta.
As far as jobs are concerned there is an unending list of success stories.
FinnishArvoisa puhemies, pahoittelen syvästi, että jäsen Kirilov ei voi itse esitellä mietintöä.
Mr President, I am very sorry that Mr Kirilov cannot present the report himself.
FinnishEn aio esitellä sen tarkempia tieteellisiä arvioita, mutta annan yhden esimerkin.
I shall not attempt a more detailed scientific analysis, but allow me to give an example.
FinnishHaluaisin esitellä lyhyesti, mitä on saavutettu kullakin kolmesta tekstistä.
I should like now to outline briefly what has been achieved on each of the three texts.
FinnishLopullinen ohjelma on saatu vahvistettua siihen mennessä, joten voimme esitellä sen.
The programme will also have been finalised by then, and we shall be able to present it.
FinnishMietinnössä, joka minulla on kunnia esitellä, kiteytetään näiden kokousten tulokset.
The report I have the privilege of presenting summarizes these meetings.
FinnishKomissio aikoo esitellä EU:n uuden eläinten hyvinvointia koskevan strategian vuonna 2011.
The Commission plans to present a new EU strategy for animal welfare in 2011.