"erehtyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"erehtyä" englanniksi

FI erehtyä
volume_up
[erehdyn|erehtynyt] {verbi}

(FR) Arvoisa puhemies, "erehtyminen on inhimillistä, virheessä pysyminen pirullista".
(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
(FR) Arvoisa puhemies, erehtyminen on inhimillistä, erheeseen takertuminen pirullista.
(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
(RO) Arvoisa puhemies, erehtyminen on inhimillistä.
(RO) Mr President, to err is human.
erehtyä
Meidän ei pidä nyt erehtyä käynnistämään uudelleen keskustelua tästä sinänsä hyvin vakavasta aiheesta, sillä kyseinen keskustelu pikemminkin jakaisi kuin yhdistäisi meitä.
We should not now lapse once again into a debate on this very serious topic, a debate that divides us more than it unites us.
erehtyä
volume_up
to slip up {v.} [ark.]

Esimerkkejä "erehtyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLuonnollisesti hän voi erehtyä, mutta pyrkii etenemään esityslistan mukaan.
Of course, he may make mistakes, but he does try to move forward with the agenda.
FinnishKyse ei ollut vain siitä, että te erehdyitte, sillä voimme kaikki erehtyä.
It was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong.
FinnishTotean erityisesti jäsen Navarrolle, ettei tarkoituksesta saa tietenkään erehtyä.
I am speaking in particular to Mr Navarro: one must make no mistake about the intention.
FinnishMutta emme saa erehtyä: toimielimet ja välineet eivät tuota tuloksia yksinään.
But, let us make no mistake: institutions and instruments will not deliver on their own.
FinnishKyseessä on erittäin tärkeä ja vakava aihe, jonka suhteen ei ole varaa erehtyä.
This is a very important and serious subject and we must get it right.
FinnishEi pidä kuitenkaan erehtyä: Eurooppa voi tarjota meille ainoastaan lisätukea.
However, we must not delude ourselves: Europe can only provide us with supplementary aid.
FinnishEi saa kuitenkaan erehtyä: tämä pätee yhtä lailla Euroopan unioniin.
However, let there be no mistake: that applies just as much to the European Union.
FinnishVaikka ne eivät olekaan helppoa luettavaa, niiden antamasta varoituksesta ei voi erehtyä.
Although these do not make easy reading, there is no mistaking the warning they contain.
FinnishMutta meidän ei pidä erehtyä pitämään heilutettua paperinpalaa todellisena rauhana.
But we must not mistake a waved piece of paper for a proper peace.
FinnishSiinä ei saa tosiaankaan erehtyä: demokratia, oikeusvaltio ja lahjonta eivät sovi yhteen.
We should make no mistake about it: democracy, the rule of law and corruption are incompatible.
FinnishJos otamme ainoaksi indikaattoriksi bruttokansantuotteen asukasta kohden, saatamme erehtyä.
We might be mistaken in using the gross domestic product per inhabitant as the sole indicator.
FinnishTässä meillä ei ole varaa erehtyä: kyse on rautateiden elinkelpoisuudesta.
Make no mistake: this is about the survival of the railways.
FinnishMutta meidän ei pidä erehtyä uskomaan heilurilakiin.
However, ladies and gentlemen, we should not go from one extreme to the other.
FinnishTämän viestin sävystä ja sisällöstä ei voinut erehtyä.
The tone, content and substance of the message were entirely unambiguous.
FinnishEmme saa tämän järjestelmän vuoksi erehtyä edistämään vain näiden viiden kielen laajaa osaamista.
This system must not mislead us into fostering the widespread learning only of these five languages.
FinnishVoimme olla niissä avuksi, mutta emme saa erehtyä luulemaan, että ne ovat meidän päätösvallassamme.
It is something we can help with, but we must not be deluded into thinking that it is a power of ours.
FinnishTätä luetteloa lukiessa voisi erehtyä luulemaan, että näemme pian toisen taivaan maan päällä.
Anyone reading this list could be forgiven for thinking that we will soon live to see another heaven on earth.
FinnishKukaan ei voi kuitenkaan erehtyä siinä, mikä on kaikkein kiireellisin asia käsiteltäväksi tässä huippukokouksessa.
But no one can mistake the most pressing issue facing this Council.
FinnishSopimuksen tarvetta ei kuitenkaan pidä erehtyä luulemaan halukkuudeksi hyväksyä mikä tahansa kompromissi.
The need for agreement must not, however, be mistaken for a willingness to accept just any compromise.
FinnishEi pidä erehtyä neuvottelusta eikä aikataulusta.
We should not get the negotiation nor the timetable wrong.