"eräänä" - Englanninkielinen käännös

FI

"eräänä" englanniksi

EN
FI

eräänä {pronomini}

volume_up
eräänä (myös: yksi, eräs, ihminen)
Olisi toivottavaa, että eräänä päivänä tuon nimittämisen tekisi parlamentti yksin.
One would hope that the appointment would one day be made solely by Parliament.
Eräänä ehdotuksen alullepanijana olen tietysti loukkaantunut.
As one of the initiators of that proposal, I am naturally hurt by this.
Eräänä päivänä ymmärrätte, että ette voi olla isäntiä vieraassa talossa.
You will one day realise that you cannot be masters in someone else's house.

Esimerkkejä "eräänä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlisi toivottavaa, että eräänä päivänä tuon nimittämisen tekisi parlamentti yksin.
One would hope that the appointment would one day be made solely by Parliament.
FinnishEräänä keskeisenä huolenaiheena keskustelun kuluessa ovat olleet investoinnit.
A major point of concern throughout this debate has been the development of investment.
FinnishEräänä päivänä ymmärrätte, että ette voi olla isäntiä vieraassa talossa.
You will one day realise that you cannot be masters in someone else's house.
FinnishTutustuimme tässä eräänä päivänä valiokunnassamme FVO:n kertomukseen.
The other day in committee, we learnt of the Food and Veterinary Office's report.
FinnishKeskustelimme siitä jo pitkään täällä eräänä marraskuun iltana, istuntoviikon aikana.
We have already discussed it at length here one November evening during a week's part-session.
FinnishToivon, että tulevaisuus on heidän ja että he eräänä päivänä istuvat Euroopan parlamentissa.
I hope that the future belongs to them and that one day they will sit in this very House.
FinnishTämä tyrmistyttävä sopimus tehtiin salakavalasti ja ratifioitiin eräänä 1980-luvun elokuuna.
This appalling agreement was concluded on the sly and ratified one August back in the 1980s.
FinnishEräänä ehdotuksen alullepanijana olen tietysti loukkaantunut.
As one of the initiators of that proposal, I am naturally hurt by this.
FinnishTiedämme, että työllisyys on otettu mukaan Amsterdamin perustamissopimukseen eräänä unionin tavoitteena.
We know that employment was included in the Amsterdam Treaty as a goal for the Union.
FinnishTalousarvion valvontavaliokunnassa kävinkin tässä eräänä päivänä.
I attended the Committee on Budgetary Control just the other day.
FinnishProfessori Sarabhai otti piispaan yhteyttä eräänä lauantai-iltana.
Professor Sarabhai, approached the Bishop one Saturday evening.
FinnishEräänä päivänä olimme maastossa, ja hän törmäsi naarasleopardin jälkiin.
And then one day we were out together, and he came across the tracks of where a female leopard had walked.
FinnishAtomipommeista on tehtävä laittomia ja niiden hallussapidon on eräänä päivänä oltava rikollista.
Atomic bombs must be made illegal and their possession should one day be considered a criminal act.
FinnishSelvitin tätä tilannetta ollessani Brysselissä, joka voi eräänä päivänä olla Euroopan pääkaupunki.
While I was in Brussels, I made inquiries into the situation in what may be Europe’s future capital.
FinnishHerätessäni eräänä aamuna huomasin, että irlantilaiset sotilaat oli värvätty nopean toiminnan joukkoihin.
I woke up one morning to find that Irish soldiers were being sent to the Rapid Reaction Force.
FinnishEräänä kauniina päivänä hän päätti viedä heidät puutarhaan ja opettaa heille luontoon liittyviä sanoja.
And one fine day, she decided to take them into the garden to teach them some nature vocabulary.
FinnishEräänä päivänä törmäsimme laumaan pienellä vesilähteellä.
And then one day we came across them at this small water hole.
FinnishEräänä syynä näissä jäsenmaissa pidetään sitä, että on noudatettu kovaa budjettikuria.
The fact that a severe budgetary discipline has been followed is, in these Member States, seen as one reason for this.
FinnishEräänä päivänä, puolivälissä uraani, olin niin kiinni työssäni, että päätin testata itseäni.
One day I decided -- halfway through my career, I was held by so many things in my work -- I decided to test myself.
FinnishEräänä päivänä Lesley Hazleton ryhtyi lukemaan Koraania.
Lesley Hazleton sat down one day to read the Koran.