"ennakointi" - Englanninkielinen käännös

FI

"ennakointi" englanniksi

FI

ennakointi {substantiivi}

volume_up
ennakointi (myös: ennustaminen)
Haluamme kuitenkin varmistaa, että ennakointi kehittyy paremmaksi.
However, we have to ensure that we have better forecasting.
ennakointi
Myös ennakointi pitkällä aikavälillä on ajankohtainen aihe.
Then we have the matter of long-term anticipation.
The third principle could be that of anticipation.
Kolmas seikka - ja tästä olen täysin samaa mieltä Franziska Kellerin kanssa - on kestävyys ja ennakointi.
The third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.

Esimerkkejä "ennakointi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHaluamme kuitenkin varmistaa, että ennakointi kehittyy paremmaksi.
However, we have to ensure that we have better forecasting.
FinnishTällainen ennakointi on nyt perusteetonta ja erityisen sopimatonta.
This expectation is unfounded and particularly ill-timed.
FinnishKolmas seikka - ja tästä olen täysin samaa mieltä Franziska Kellerin kanssa - on kestävyys ja ennakointi.
The third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.
FinnishTähän vastaukseen kuuluvat myös muutoksen hallinta ja ennakointi sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu.
Included in that response is change management, the anticipation of change and social dialogue.
FinnishEnnen tapahtumia suoritetaan vuosittainen tarpeiden ennakointi.
Before events: annual planning of expected needs.
FinnishMyös ennakointi pitkällä aikavälillä on ajankohtainen aihe.
Then we have the matter of long-term anticipation.
FinnishKolmantena periaatteena voisi olla ennakointi.
The third principle could be that of anticipation.
FinnishTämä ennakointi oli mielestäni järkevää.
FinnishArvoisa komission jäsen, olitte oikeassa todetessanne, että kehitys on tärkeämpää kuin nykytilanne ja että ennakointi on tärkeämpää kuin ajanpeluu.
You were right, Commissioner, to prefer movement to the status quo, anticipation to a waiting game.
FinnishSiksi olemme esittäneet kolmea konkreettista aloitetta: "Nuoriso liikkeellä", "Nuorten työllisyys" ja "Osaamisen ennakointi".
That is why we have announced three concrete initiatives: 'Youth on the move', 'Youth employment' and 'New skills for new jobs'.
FinnishUseiden katastrofien ennakointi on mahdotonta, eikä niitä siksi voida varsinaisesti ehkäistä.
Many disasters are impossible to predict, and as such there can be no prevention; therefore, we can only deal with the consequences of the disaster.
FinnishCatherine Ashton, suhtaudun myönteisesti teidän Tunisian-matkaanne kahden viikon kuluttua mutta katson myös, että meidän on parannettava ennakointi- ja reagointivalmiuksiamme.
Baroness Ashton, I welcome your trip to Tunisia in two weeks' time, but I also believe that we must improve our capacities for prediction and reaction.
FinnishNäitä aloja täydennetään yleisluonteisilla toimilla, joita ovat tekniikan kehityksen ennakointi, vertailumateriaalit ja mittausmenetelmät, yleinen turvallisuus ja petostentorjunta.
These areas will be supplemented by horizontal activities: technology foresight, reference materials and measurements, and public security and anti-fraud.
FinnishNuorten ihmisten osalta totean, että heille on omistettu ainakin kaksi lippulaiva-aloitetta, eli aloitteet "Nuoriso liikkeessä" ja "Osaamisen ennakointi".
As far as young people are concerned, at least two of the flagship initiatives are devoted to them, that is to say, the 'Youth on the move' and the 'New skills for new jobs' initiatives.
FinnishEnnakointi on kuitenkin välttämätöntä hallinnossa, mikä tarkoittaa, että ohjelmaa täytyy tarvittaessa voida tarkistaa aikaisemmin, jos useammat maat alkavat käyttää sitä.
But governing is all about anticipation and this means that, if necessary, the programme should be able to be adapted sooner if more countries would like to take part in it.