"eikö totta" - Englanninkielinen käännös

FI

"eikö totta" englanniksi

volume_up
eikö totta {interjektio}
EN
FI

eikö totta {interjektio}

volume_up
eikö totta (myös: mitä, vai mitä, häh, pöh, höh, pah, eiks vaan, täh)
volume_up
huh {interjektio} [ark.]

Esimerkkejä "eikö totta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn parempi, ettei sekaannuta toisen maan sisäisiin asioihin, eikö totta?
It is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
FinnishHaluatte, että kansalaiset luottavat EU:hun, eikö totta, arvoisa puheenjohtaja Barroso?
You want the public to have confidence in Europe, do you not, Mr Barroso?
FinnishEikö olekin totta, että nyt oopiumin tuotanto maassa on kasvanut viisinkertaiseksi?
Is it not also a fact that today opium production in that country has increased five times?
FinnishEikö olekin totta, että ette voi estää tällaisia asioita tapahtumasta.
Is it not true that you cannot prevent this sort of issue from happening?
FinnishEikö ole totta, että hallitukset jumittivat valmistelukunnan yritettyään ensin hallita sitä?
Is it not true that the governments blocked the convention after trying to dominate it?
FinnishEikö totta?
Am I right in thinking you have a point of order, Mr Telkämper?
FinnishEikö sattumalta olekin totta, että Euroopassa on maailman paras työntekijöiden suoja?
Is it not, by chance, true that Europe has the highest levels of employee protection in the world?
FinnishEikö olekin totta myös se, ettei ympäristöala ole kokenut todellista parannusta Euroopassa?
That aside, is the environment not the only European sector to have shown no real improvement?
FinnishEikö totta ole sekin, että saksalaiset miehittäjät pitivät vastarintaliikkeen edustajia terroristeina?
Is it not also true that the German Occupation considered the Resistance to be terrorists?
FinnishJa jos sanomani on totta, eikö silloin ole liian aikaista luoda myyttiä eurooppalaisesta valtiosta?
And if what I say is true, then is it not too early yet to create the myth of a European state?
FinnishEikö olekin totta, että suuntaviivat ovat todella liian heikot estämään rankaisematta jättämisen?
Is it not true that the guidelines are really too weak to shut the door to impunity arrangements?
FinnishOlet ottanut selvää niistä kaikista, eikö totta? "Ei, en oikeastaan."
You've looked at them all, have you? "No. Not exactly."
Finnish"Yrittäjyys Euroopan unionissa" on oksymoron, eikö totta?
'European Union entrepreneurship' is an oxymoron, is it not?
FinnishMeillä kaikilla on oikeus valita, hankimmeko kansalaisuuden vai olemmeko lojaaleita omalle valtiollemme, eikö totta?
We all have the right to choose - to be citizens or to be loyal to our state, do we not?
FinnishEikö olekin totta, että Lomén yleissopimuksen kumppanuusperiaate voi itse asiassa olla ongelman ydin?
Is it not the case that the partnership principle in Lomé actually might lie at the heart of the problem?
FinnishNiinpä Del Ponte sekaantuu asiaan ja sanelee, mikä maa liittyy Euroopan unioniin ja mikä ei, eikö totta?
So Mrs Ponte comes along and dictates which country will accede and which will not accede to the European Union.
Finnish"Suuri" typerys on edelleen typerys, eikö totta?
A 'great' imbecile is still an imbecile, is he not?
FinnishKoko touhu on mennyt pahasti pieleen, eikö totta?
FinnishEikö ole totta, että kaikki tulee Kiinasta?
FinnishEikö ole kuitenkin totta, että jos on mahdollista siepata lapsi, on myös mahdollista päästä käsiksi hänen passiinsa?
Yet is it not true that, if it is possible to abduct a child, it is also possible to get hold of his or her passport?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "eikö totta" englanniksi

totta interjektio
English
totta adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ihan totta adverbi
English
toden totta adverbi
ihanko totta
ihanko totta interjektio