"ei yksikään" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei yksikään" englanniksi

EN
FI

ei yksikään {pronomini}

volume_up
Sille ei yksikään lainsäätäjä voi tehdä mitään.
No legislator in the world can do anything to stop this.
Asuinkunnassani ei yksikään veronmaksaja hyväksyisi sitä, että 10 % kunnan talousarviosta menisi petoksiin.
In the municipality I live in, no taxpayer would accept that 10 % of the local authority's budget should be lost in fraud.
Ei yksikään valtio luovuta varoja ja omaisuuttaan toisia valtioita varten paitsi poliittista kokonaisuutta ajatellen.
No country will give up resources and sovereignty for another country, but only for a political whole.

Esimerkkejä "ei yksikään"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTähän mennessä yksikään kuluttaja ei ole valittanut liian suuresta valikoimasta.
Until now, no consumer has ever complained that there was an excess of choice.
FinnishYksikään äiti ei voisi harkita saavansa lohtua toisen äidin lapsen tappamisesta.
No mother would ever think of seeking consolation by killing one child for another.
FinnishYksikään toimielin ei voi välttyä kritiikiltä, siis rakentavalta kritiikiltä.
No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
FinnishYksikään valtio ei voi pitkään kuluttaa enemmän rahaa kuin se kerää verotuloina.
No government can long afford to spend more money than it collects in tax revenues.
FinnishHaluaisin kiinnittää parlamentin huomion siihen, että yksikään heistä ei ole nainen.
I would bring to the attention of this House that none of those three is a woman.
FinnishYksikään jäsen ei voi äänestää toisessa tuolissa istuvan toisen jäsenen puolesta.
No Member can vote on behalf of another Member from the other Member's seat.
FinnishMinusta se on normaali talousmekanismi, jota yksikään taloustieteilijä ei vastusta.
I think that it is a normal economic mechanism which is contested by no economist.
FinnishYksikään jäsenvaltio ei pysty yksin selviytymään suurista luonnonkatastrofeista.
No Member State is able to cope on its own with natural disasters of great magnitude.
FinnishNormissa oletetaan, että yksikään lapsi ei niele yli kahdeksaa milligrammaa lelusta.
The standard assumes that no child swallows more than 8 milligrams from a toy.
FinnishYksikään opiskelija ei ymmärtäisi, miksi tarvitsisimme vielä toista käsittelyä.
None of the students would understand why we still needed a second reading.
FinnishYksikään jäsenvaltio ei ole puuttunut asiaan eikä yrittänyt panna ongelmalle pistettä.
It is not the case that a Member State intervened to put an end to this problem.
FinnishTätä lähestymistapaa ei yksikään jäsenvaltio ole asettanut kyseenalaiseksi.
This approach has never been called into question by any of the Member States.
FinnishValitettavasti yksikään yritys ei ole sijoittanut pääomaa Galileo-ohjelmaan.
Unfortunately, not one single undertaking has subscribed to the capital of Galileo.
FinnishItse asiassa tällä hetkellä EU:n erityisedustajista yksikään ei ole nainen.
In fact, there is not a single female EU special representative at the moment.
FinnishYksikään äänestäjä ei äänestänyt Newton Dunnia, eikä liioin minua tai Heaton-Harrisia.
No elector voted for Mr Newton Dunn, or indeed for me or for Mr Heaton-Harris.
FinnishYksikään läsnäolijoista ei voi välttyä vodkan määritelmää koskevalta keskustelulta.
No one in this House can escape the discussion on the definition of vodka.
FinnishYksikään ehdokasvaltio ei vielä nyt täytä täysin kaikkia kolmea kriteeriä.
Not one of the candidate countries at present fully meets all three criteria.
FinnishYksikään maa ei ole vielä sitoutunut johtamaan kyseisen ehdotuksen tekemistä.
As yet, no nation has pledged to take a lead in proposing this initiative.
FinnishYksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
No human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
FinnishYksikään jäsenvaltio ei kuitenkaan vähennä liikaa, vaan kaikki vähentävät liian vähän.
No one, though, is reducing too much; all the Member States are reducing too little.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei yksikään" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English
ei mieleenpainuva adjektiivi
ei milloinkaan adverbi
English